– I 2020 så vi en viss positivitet i markedet. Så kom kovid og slo beina under mange næringer, også vår, sier daglig leder Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster Holding til Kystens Næringsliv.

Nå er markedet i bevegelse igjen, og daglig leder er smått optimistisk etter det hun omtaler som «åtte grusomme år for næringen». Starten var oljenedturen fra 2014.

Konsernregnskapet viser at Møkster-familien totalt kan notere seg 125,9 millioner kroner i resultat før skatt fra eget konsern fra 2022. Det står i skarp kontrast til 2021, som viste -20 millioner kroner i tilsvarende tall.

500 ansatte

Det Stavanger-baserte familiekonsernet har tradisjonelt vært store på supply, støtte- og beredskapstjenester for offshore energi, med blant andre Equinor og andre større olje- og gasselskap som mangeårige kunder.

Daglig leder Anne Jorunn Møkster i Simon Møkster Shipping. Foto: Tommy Ellingsen

Rundt 500 mennesker sysselsettes gjennom konsernet, i holdingselskap, rederi og shippingapparat, på sjø og på landsiden. Simon Møkster Holding, har datterselskapene Simon Møkster Shipping, Simon Møkster Rederi, Møkster Subsea, i tillegg til to offshorerederier uten videre drift.

Simon Møkster Shipping, som forsyner rederiet med mannskap og personell, hadde en omsetning på nesten 38 millioner kroner, og endte med et negativt årsresultat på nesten 8 millioner kroner. Det er knyttet lav kredittrisiko til kundegrunnlaget, siden mange av kundene er i samme konsern.

15 fartøy i flåten

Selve rederiet omfatter 15 fartøy, med både subsea, supply og beredskap som viktige innsatsområder.

Det er likevel rederiets underbruk Møkster Safety som drar i land den største delen av omsetningen, med 200 millioner kroner av Simon Møkster Rederi sine 373 millioner kroner i 2022.

Det ga et resultat før skatt på 22 millioner kroner.

Året 2023 åpnet godt, med god kontraktsdekning, heter det i årsregnskapet.

– Ikke fantastisk, men det løfter oss fra der vi var. Nå opplever vi høy aktivitet for vår næring, og situasjonen der store deler av offshoreflåten lå i opplag er over. Nå jevner balansen seg ut igjen i vår næring! sier Møkster.

Den positive aktiviteten som smitter av på bunnlinjen gjelder ikke bare nordsjøbassenget, men i økende grad også andre himmelstrøk.

– I vårt marked er det høy kundeaktivitet mot Brasil og Afrika, med mye Nordsjø-tonnasje som går ut av markedet. Det henger også sammen med en global bevisstgjøring av energisikkerhet, tror hun.

Kostnader trekker ned

Det betyr ikke at alle piler peker oppover. Kostnadsbildet har endret seg radikalt de siste årene, med høye bunkerspriser, inflasjon og rentenivå. Samtidig sinker ennå høye stålpriser og tilgang på nye teknologiske løsninger flåtefornyelsen.

– Det er økt aktivitet, men det har ikke vært bygget båter på lenge i offshore. Det som skjer treffer alle. Det underliggende i vårt marked er at tilbudet av fartøy har vært høyere enn etterspørselen fra kundene de siste årene.

Nylig landet selskapet kontrakt med et ennå ukjent selskap, for to av PSV-fartøyene, «Stril Odin» og «Strilmøy». Fartøyene skal drive supplyvirksomhet, i «flere år», og trolig i den britiske delen av Nordsjøen. Aktiviteten i år står imidlertid ikke i forkleinelse til fjoråret. Mye og stabil aktivitet i 2023 gir forventning om en like stabil økning på bunnlinjen.

– Vår næring svinger jo. Samtidig er det mye spennende som skjer, ikke minst innen havvind. Her i Norge tar det nok ennå litt tid, men resten av verden bygger ut i stor skala.

Det gir håp om enda mer fartøybehov.

«Stril Server» på offshoreoppdrag. Foto: Simon Mokster

Tror det fortsetter

Møkster er samtidig overbevist om at den høye aktiviteten i olje og gass vil fortsette, samtidig som nye muligheter åpner seg både for hennes eget rederi og resten av bransjen.

– Mye vil komme fra vind- og fornybarsektoren. Det som er sikkert, er et energibehovet vil øke. Det er godt nytt for oss.

Nybygg vil det bli et økende behov for fremover, tror hun.

– Vi har som næring ikke bygget nytt de siste årene, men ser at det vil komme i sammenheng med miljø- og klimakrav, samt ny vekst innen vår maritime næring. Det gir behov for utvikling av nye løsninger.

Nye løsninger betyr også en vei videre de fleste er svært usikre på. Energieffektiv utslippsreduksjon er også avhengig av samarbeid mellom alle involverte, mener hun.

– Hva skal vi gå på? Det er jo en stor debatt rundt energibærere, og det er mange momenter som spiller inn for hva som til slutt blir valgt. Men at det vil skje en fornying er sikkert, og jeg tror det vil være mange ulike løsninger på både eksisterende og ny tonnasje.