Miljødirektoratet gir 50 millioner kroner til Vestland fylkeskommune for å redusere utslipp av klimagasser fra hurtigbåter.

– Hurtigbåtene er viktige for ferdsel i Norge, men fossile hurtigbåter har svært høye utslipp, faktisk høyere per passasjerkilometer enn fly. Nå vet vi at hurtigbåter kan operere med utslippsfri teknologi. Støtten fra Miljødirektoratet til Vestland fylkeskommune tar oss et steg videre i klimaomstillingen av hurtigbåter, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

Økt interesse

Midlene blir gitt gjennom hurtigbåtprogrammet, som er en egen tilskuddsordning for hurtigbåter underlagt Klimasats-ordningen til Miljødirektoratet.

– Den maritime næringen står klar til å levere lav- og nullutslippsløsninger for hurtigbåter. Det er økende interesse for utslippsfri sjøtransport, både i Norge og i utlandet, og dette viser til fulle næringsmulighetene som klimaomstillingen kan skape, sier Barth Eide.

Midlene skal gå til å dekke deler av merkostnadene ved å kutte i utslipp på båtrutene fra Bergen til henholdsvis Nordfjord og Sogn/Flåm.

– For oss er dette en svært viktig tildeling og en solid drahjelp for at Vestland skal kunne realisere utslippsfrie hurtigbåter så raskt som mulig, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland fylkeskommune.

Ny teknologi

De to båtrutene representerer Norges største samband målt i energiforbruk. De har et beregnet CO2-utslipp på til sammen 20.000 tonn årlig.

– Det er veldig spennende at to av de største sambandene i Norge nå skal kutte store mengder klimagasser med ny teknologi. I tillegg er det gledelig å se at teknologiutviklingen nå er kommet så langt at vi om få kan vente oss flere nullutslippsbåter på sjøen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Det tilsvarer omtrent 10.000 personbiler på fossilt drivstoff.

Leverandørmarkedet har gitt tilbakemelding om at rutene kan driftes med mellom 70 og 95 prosent nullutslippsdrift. Nå blir det opp til tilbydere å komme opp med løsninger når rutene skal ut på anbud.

– Vi håper å se ambisiøse anbud, sier Hambro.