Havvindgigant skal bygge CO2-hotell på norsk sokkel

Havvindgiganten Ørsted har sikret storkontrakt for CO-hotell på norsk sokkel – tar med Aker Carbon Capture på laget.

Havvindgiganten Ørsted har utviklet og bygget flere havvindparker. Bildet av vindparken Borssele 1 & 2.
Havvindgiganten Ørsted har utviklet og bygget flere havvindparker. Bildet av vindparken Borssele 1 & 2.Foto: Ørsted

Den danske Energistyrelsen (DEA) har tildelt danske Ørsted en 20-årig kontrakt til karbonfangst- og lagringsprosjektet (CCS) Ørsted Kalundborg Hub.

Ørsted, er verdens største havvindselskap, og utvikler, bygger, drifter og eier havvindparker.

Karbon-prosjektet innebærer at Ørsted skal etablere karbonfangst ved to danske kraftverker – Asnæs kraftverk i Kalundborg i Vestsjælland, og ved Avedøre kraftverk i København.

CO2-en skal lagres i Norge.

– Vi er svært fornøyde med utfallet av anbudsprosessen, og vi ser frem til å starte arbeidet med å etablere et karbonfangstanlegg ved to av våre kombinerte varme- og kraftanlegg som går på bærekraftig halm og flis, sier direktør og sjef for Ørsteds bioenergivirksomhet, Ole Thomsen, i en pressemelding.

Aker-samarbeid

Ørsted har slått seg sammen med Aker Carbon Capture, der Kjell Inge Røkke-dominerte Aker Horizons er største eier, for leveranse av fem karbonfangstanlegg.

Aker-selskapets karbonfangstanlegget «Just Catch», muliggjør effektiv produksjon og distribusjon av karbonfangstenheter.

– Vi er stolte av vårt partnerskap med Ørsted og ser dette prosjektet som en milepæl for vårt standardiserte Just Catch-tilbud til markedet for mellomstore utslipp. Vi ser frem til å samarbeide med Ørsted og bidra til deres avkarbonisering og Danmarks CCUS-ambisjoner, sier administrerende direktør i Aker Carbon Capture, Valborg Lundegaard.

Storskala

Planen er at i løpet av 2025 skal de to kraftvarmeverkene begynne å fange og lagre biogent karbon, og i begynnelsen av 2026 skal de to enhetene fange og lagre om lag 430.000 tonn biogen CO2 hvert år.

– Realiseringen av prosjektet vil være det første skrittet i å etablere en storskala CO2-infrastruktur over hele Danmark, da Asnæs kraftverk ikke bare vil fungere som knutepunkt for fangst og skipsfart av Ørsteds egen biogene CO2, men potensielt også for frakt av CO2 produsert av andre aktører, sier Thomsen.

Prosjektet er betinget av signering av finansieringskontrakten mellom Ørsted og danske energimyndigheter, som er i gang med å fullføre anbudsprosedyren for finansiering. Signeringen ventes å være fullført kort tid etter utløpet av den obligatoriske stillstandsperioden.

Lagres i Nordsjøen

De 430.000 tonnene med biogen CO2 fra kraftvarmeverkene Asnæs og Avedøre skal skipes til Northern Lights sitt reservoar, i den norske delen av Nordsjøen.

Northern Lights, som utvikler infrastruktur for CO2-transport og -lagring, har også inngått kontrakt med Ørsted.

– Denne avtalen bekrefter det kommersielle potensialet for CCS og viser at markedet for transport og lagring av CO2 er i rask utvikling, sier administrerende direktør i Northern Lights, Børre Jacobsen.

Fase én av Northern Lights-prosjektet ferdigstilles i 2024 og er per nå det mest modne karbonlageret i Nordsjøen.

Fjerning av karbon

I mars 2021 signerte Ørsted, Aker Carbon Capture og Microsoft en avtale om blant annet å drive frem prosessen med å oppnå faktisk drift av et kommersielt og teknisk oppsett som kombinerer karbonfangst og ren energiproduksjon via biomassefyrte kraftvarmeverk.

Som direkte støtte til dette nye prosjektet har Microsoft inngått avtale om å kjøpe 2,76 millioner tonn bærekraftig karbonfjerning av høy kvalitet over 11 år, fra fangst og lagring av biogent karbon fra Asnæs kraftverk.

Dette representerer en av verdens største karbonfjerningsavtaler målt i volum, til dags dato, opplyses det.

Ørsted venter å starte byggingen av karbonfangstanlegg ved Asnæs og Avedøre kraftvarmeverk i juni 2023.

(Copyright)
Publisert 15. May 2023, kl. 13.52Oppdatert 15. May 2023, kl. 13.52