Strengt tatt er det White Invest som er hovedkonsernet i Wergeland-familiens imperium med hovedtyngde rundt Fensfjorden i Gulen. Det er likevel Wergeland Gruppa som har vært tyngst profilert i nyhetsspalter og nyhetssendinger de siste årene.

Irene Wergeland er kommunikasjonssjef i Wergeland Group, og konsernsjef i Wergeland AS. Foto: Ketil Svendsen

190.000 kvadratmeter

Familiebedriften har nemlig vært sentral i sammenstillingen av de 11 havvindturbinene som danner verdens ennå største, flytende havvindpark, Hywind Tampen. Investeringene har fått regnskapsavsatte eiendeler til å voksen på seg 100 millioner i Wergeland Gruppen.

Totalt 190.000 kvadratmeter landareal er satt av til nettopp havvind.

Store, strategisk plasserte industriarealer, medlemskap i Norwegian Offshore Wind Cluster, og en arbeidsstokk som i fjor lå på 130 personer har gitt uttelling. Oppdragene inn i elektrifiseringen av Gullfaks- og Snorre-feltene har trolig vært en viktig døråpner inn i havvindeventyret som kan ta av allerede mot slutten av året.

Sentralt i regnskapet for gruppen står nemlig resultatet av fasilitering for Hywind Tampen-prosjektet, og det er kanskje ikke overraskende at underbruket Wergeland Base har levert de største summene.

På inntektssiden har tallene mer enn doblet seg, til nesten 220 millioner kroner, og med et resultat før skatt som har gått opp fra 3,2 millioner kroner til 22,5 millioner kroner i 2022.

Kommunikasjonssjef Irene Wergeland i Wergeland Group og prosjektdirektør offshore vind for Equinor Grete Hexeberg. Foto: Equinor

Flere bransjer stå seg på

Administrerende direktør Trygve Wergeland understreker at konsernet har flere føtter å stå på, og at det er ulike bransjer som har bidratt til å gjøre 2022 til et svært godt år for familiebedriften.

Wergeland Gruppa har i tillegg mulighet til å legge ytterligere 300 meter til den store dokken på området. Dokken, som ble bygget i samarbeid med PSW Yard – i dag Scana – er allerede Europas største, med røslige 200 ganger 100 meter.

Hywind Tampen
  • Partnere: Equinor, Petoro, OMV, Vår Energi, Wintershall Dea og INPEX Idemitsu Norge AS.
  • Total systemkapasitet på 88 MW.
  • Ligger om lag 140 km utenfor norskekysten.
  • Vanndybden er mellom 260 og 300 meter.
  • Vindturbinene er montert på flytende betongstruktur med felles forankringssystem.
  • Turbinene vil koples sammen i en sløyfe med et 2,5 km langt inter-array kabelnett som har en kapasitet på 66 kilowattimer
Kilde: Equinor

I midten av juni landet Wergeland Gruppa en langsiktig avtale med mangeårig kunde Equinor. Den sikrer selskapet en viktig plass i Equinors planer om å sentralisere produksjonen av nettopp havvindkonstruksjoner. Det var en nyhet som trolig peker på en lys fremtid for det allerede lønnsomme Gulen-konsernet.

Kommunikasjonssjef Irene Wergeland – for øvrig konsernsjef i Wergeland AS og mor til dagens leder i Wergeland Group – forteller til Kystens Næringsliv at mye avhenger av hva som skjer i løpet av høsten.

– 1. september skal alle søknader om tildeling av felt være sendt inn, og regjeringen skal vurdere hjemmelshavere. Tiden etter vil vise om vi får realisert planene vi har.

Stor betongsproduksjon

– Hva om det ikke går veien for Equinor og Utsira Nord?

– Vi er jo allerede store i et marked mot tyngre konstruksjoner, og det er mange forretningsområdet arealene kan brukes til.

Wergeland forteller at planering og etablering av infrastruktur på basen ikke er låst til havvind.

– En eventuell tildeling vil gi en prosjektspesifikk tilpasning. Det blir det tid til, mener hun.

I mellomtiden fortsetter Wergeland Gruppa «jevnt og trutt å bygge infrastruktur».

– Det omfatter også prosjektering, design og forberedelse for Equinor sin havvindfabrikk.

Om Equinor får tildelt felt på Utsira Nord, ligger det an til produksjon av fundament og understell, i tillegg til sammenstilling og massiv betongproduksjon i Gulen.

– Det er ganske omfattende, og krever mye planlegging også fra vår side, sier Wergeland.

Veksten gir energi

Det betyr ikke at familieselskapet nedprioriterer den offshorerettede delen av basevirksomheten.

– Vi utvikler til det markedet som til enhver tid er der. Det betyr at vi har satset tungt på plasskrevende havvind, samtidig som vi jobber med å avsette plass også til annen virksomhet.

– Du har fortalt meg at dere er en stor virksomhet med en liten stab. Føler dere på at det nå går veldig raskt?

– Det er jo klart at det er en utfordring med daglig drift og prosjektering, men samtidig gir det en energi tilbake i det vi gjør.

Wergeland understreker at en eventuell oppskalering videre inn i havvineventyret blir med en noe annen organisasjon. I dag er det baselederne som også gjør styringsarbeidet inn mot havvind og aktører som Equinor.

– Den prosjektdelen vil det i så tilfelle bli bygget en egen organisasjon rundt.