Ingen norske selskap har vært i nærheten når det kommer til avkastning i år

Etter syv tøffe år peker pilene oppover for offshorerederiene, som topper listen over norske selskap med best avkastning på Oslo Børs i år.

Finansdirektør Helga Cotgrove og administrerende direktør, Gitte Gard Talmo, i Eidesvik Offshore.
Finansdirektør Helga Cotgrove og administrerende direktør, Gitte Gard Talmo, i Eidesvik Offshore.Foto: Eidesvik Offshore

Flere år med svake markedsforhold etter oljeprisfallet i 2014 sendte offshorerederiene nær stupet, nedsyltet i gjeld fra oljeboomen tiåret før.

– Rederiene har syv tøffe år bak seg med restruktureringsprosesser og nedbemanningsprosesser for å holde hjulene i gang. Covid ga to nye år med strafferunder og vanskelige operasjonelle og finansielle forhold for rederiene, sier administrerende direktør Gitte Gard Talmo, i Eidesvik Offshore.

Eidesvik Offshore fikk et driftsresultat på 279 millioner kroner, og et resultat før skatt på 354 millioner kroner i fjerde kvartal.Foto: Eidesvik Offshore

– Offshorerederiene, samtlige av oss, har jobbet knallhard for å holde butikken i gang, og for å holde på den maritime kompetansen vår på sjø og land, sier Talmo.

Nå peker pilene oppover for rederiets strategiske segmenter, som for Eidesvik er PSV, subsea og havvind.

Selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal 2022 viser inntekter på 434 millioner kroner, mot 146 millioner kroner samme kvartal året før.

Mye av forbedringen skyldes gevinsten på 270 millioner kroner fra salget av subseaskipet «Viking Neptun».

– De fundamentale driverne for aktiviteten i PSV- og subsea-segmentene våre er robuste og vi registrerer økende utnyttelsesgrad og stigende ratenivåer i begge disse segmentene. Havvind er et marked i vekst, og vi venter økt etterspørsel etter serviceskip i denne sektoren de kommende årene, sier Talmo.

Ingen i nærheten

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea, forteller at inntil for et drøyt år siden var det mye snakk om offshore og spesielt supply-markedet – men da i forbindelse med bankenes avsetning til tap.

De siste årene har bankene, spesielt sparebankene, generelt nesten ikke hatt utlånstap. Unntaket har vært avsetninger til tap innen offshore.

– Det er det nå definitivt slutt på. Bankene hadde satt av rikelige summer for tap, og nå er de reservene mer enn store nok, sier Næss.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.Foto: Eivind Senneset

Den gode utviklingen er også reflektert i aksjekursene til de børsnoterte offshorerederiene Siem Offshore, Solstad Offshore og nevnte Eidesvik Offshore.

– Ingen andre norske selskap har vært i nærheten av Solstad når det kommer til avkastning, sier Næss.

Næss har sammenlignet alle selskap i «All Share Indeksen» på Oslo Børs.

Skudeneshavn-rederiet Solstad Offshore, som har en av verdens største flåter for konstruksjonsskip og ankerhåndteringsfartøyer, topper listen med best avkastning i år.

Siem Offshore kommer på andre plass, og Eidesvik Offshore er også blant topp ti.

– Solstad Offshore har steget med knappe 700 prosent fra starten av 2022 og frem til i dag, Det har også blitt noen hundrede prosent oppgang for Siem og Eidesvik, sier Næss.

Flere kontrakter

Solstad økte overskuddet og driftsinntektene i fjerde kvartal, og nettoresultatet snudde fra tap til 442 millioner i pluss, to år etter rekonstruksjonen.

Selskapet har den siste tiden blitt tildelt flere kontrakter og kontraktsforlengelser, med en samlet verdi på rundt 830 millioner kroner.

Siem Offshore fikk derimot et driftsresultat på 57 millioner kroner lavere enn for ett år siden, og et nettotap etter høyere finanskostnader.

Aksjekursen til Skudeneshavn-rederiet har steget 30 prosent inneværende år, og rederiet står oppført med en markedsverdi på 3,6 milliarder kroner.Foto: Heine Birkeland / Solstad Offshore

Refinansiering

Både Siem, Solstad og Eidesvik har restrukturert gjeld ved tidligere anledninger.

Ved årsskiftet hadde Solstad-rederiet en netto rentebærende gjeld på 21 milliarder kroner, mens Siem Offshores gjeld er på å under fem milliarder kroner.

Eidesvik Offshore og Reach Subsea opprettet felles foretak for å kjøpe skipet, Edda Sun. Kjøpet er en del av Eidesviks vekststrategi, hvor rederiet blir majoritetseier, og skal drifte skipet under nytt navn «Viking Reach». F.v.: CFO Birgitte Wendelbo Johansen og CEO Jostein Alendal i Reach Subsea. CEO Gitte Gard Talmo og CFO Helga Cotgrove i Eidesvik Offshore.Foto: Eidesvik

Eidesvik Offshore har nylig forhandlet med selskapets finansinstitusjoner om vilkår for refinansiering av selskapets gjeld.

– Eidesvik ble i forrige uke refinansiert med en horisont til februar 2026, og med det på plass blir vekst innenfor våre strategiske satsingsområder vårt fokus fremover, sier Talmo i Eidesvik.

To drivere

Offshorerederiene opplever nå dobling av ratene og lengre kontraktsperioder, ettersom det globale markedet har bedret seg vesentlig etter pandemien.

Analysesjef i Clarksons Platou, Erik Tønne, påpeker at oppturen har vært drevet av en kombinasjon av to forhold:

– En høyst moderat aktivitetsøkning, og en gradvis reduksjon av flåtekapasitet over lengre tid. Denne reduksjonen har pågått helt siden 2015, da markedet knakk ned etter oljeprisfallet i 2014, sier Tønne.

Analysesjef i Clarksons Platou, Erik Tønne.Foto: Clarksons Platou.

Han forteller at det over lengre tid har vært skraping av skip og salg av båter ut av sektoren – skip som går over til havvind fiskeri og lignende.

– Vi er dermed i en situasjon der markedsbalansen i dag er svært stram, til tross for at den overordnede aktivitetsøkningen hittil er høyst moderat, sier Tønne.

Analysesjefen tror at etterspørselen etter skip kommer til å stige ytterligere de nærmeste årene, ettersom olje- og gasselskapene vil øke investeringsaktiviteten videre både i 2023 og 2024.

I tillegg fortsetter svært høy aktivitet innenfor havvind, og dette segmentet trekker også kapasitet fra den tradisjonelle offshorenæringen.

– Med økt etterspørsel og lite tilgjengelig kapasitet betyr dette at vi venter en videre tilstramning i markedsbalansen, med tilhørende stigning i utnyttelsesgrad, rater og skipsverdier. Totalt sett er dette svært positive markedsutsikter for aktører som Solstad, Siem, Eidesvik, sier Tønne.

(Copyright)
Publisert 2. March 2023, kl. 04.37Oppdatert 2. March 2023, kl. 09.07