I løpet av de siste to årene har Utsira kommune hatt besøk av representanter fra de fleste grupperinger av selskaper som har ambisjoner om å bygge ut havvindparker nær Utsira.

Nylig besøkte fornybarkonsernet Å Energi og den globale havvindutvikleren Corio, som sammen kjemper om havvindlisens for Utsira Nord, kommunen i havgapet for å lansere et nytt forskningsprosjekt som ser på konsekvensene for fugleliv rundt havvindparker.

Målet er å fremskaffe et bedre kunnskapsgrunnlag til videre konsekvensutredning for havvind-satsingen Utsira Nord og gjøre forskningen allment tilgjengelig.

F.v.: Øyvind Ottersen, prosjektutvikler Å Energi, Atle Grimsby, miljø og plansjef Utsira kommune, Sonja Chirico Indrebø, sjef for flytende havvind Corio, Jarle Dyrdal, ansvarlig for havvind Å Energi, Guro Knapstad, forretningsutvikler Å Energi, Grete Møgster, næringsutvikler Utsira kommune, Marte Eide Klovning, ordfører Utsira kommune. Foto: Økland foto

– Som en ansvarlig havvindaktør har vi en forpliktelse for at den kommende havvindutbyggingen skjer på en mest mulig hensiktsmessig måte rundt miljø- og naturpåvirkning, sier Jarle Dyrdal, havvind-ansvarlig i Å Energi.

Allerede i slutten av året skal konsesjonen for Utsira Nord deles ut, og Å Energi har ambisjoner om å utvikle en havvindindustri i verdensklasse.

– Derfor ønsker vi å bidra til prosjekter som styrker kunnskapsgrunnlaget slik at beslutningene som tas, i størst mulig grad tar hensyn til utfordringene vi står ovenfor, sier Dyrdal.

Balanse

Å Energi samarbeider med Corio Generation – en global havvindutvikler med erfaring fra havvind-prosjekter i Europa, Asia og Sør-Amerika. Selskapet har en utviklingsportefølje på over 20 gigawatt, i både flytende og bunnfast teknologi.

– Vi anerkjenner viktigheten av å balansere behovet for grønn energi med en utvikling som sameksisterer med naturen og lokalsamfunnet. Derfor støtter vi initiativer som dette, som fremmer vår forståelse av miljøet der prosjektet vårt skal ligge og hjelper oss med å finne nettopp denne balansen, sier Sonja Chirico Indrebø, fersk sjef for flytende havvind i Corio Generation.

Chirico Indrebø, som nylig ble ny leder for flytende havvind i Corio Generation, har vært ansatt i Equinor i 24 år, hvor hun siden 2021 var visepresident for energigigantens flytende havvind-satsing.

Lokalt forankret

Konsortiet vil bidra med fugleforskning på øyen, sammen med Norsk institutt for naturforskning, Nina og Utsira Fuglestasjon.

Norsk institutt for naturforskning, Nina, er involvert i to prosjekter som skal se på konsekvensene av vindkraftutbygging til havs og i kystnære strøk.

Med utgangspunkt i Utsira skal fugleforskning styrkes for å få et bedre kunnskapsgrunnlag for havvind-satsingen Utsira Nord. Foto: Økland foto

– Det er behov for å forstå hvordan dette påvirker fugl, fisk, og andre deler av økosystemene i havet og på kysten, for å utvikle en bærekraftig offshore vindkraftindustri i Norge, sier Roel May, seniorforsker i Nina.

Prosjektet på Utsira fokuserer på bakkeverifisering av fuglearter, samt en analyse av langtidsdata samlet inn av Utsira Fuglestasjon. Utsira Fuglestasjon skal stå for selve feltarbeidet.

– Dette prosjektet støtter vår forskning på fugletrekk i Norge og forankrer aktivitetene våre lokalt. Det vil også styrke den generelle kunnskapen om fugleforskning, sier May.

Folkevekst

Med om lag 200 innbyggere er Utsira landets minste kommune etter innbyggertall.

Ifølge Statistisk sentralbyrå vil kommunen ha 227 innbyggere i 2050. Kommunen har derimot et mer optimistisk mål og satser på 250 innbyggere i 2030.

Håpet er at utbyggingen av havvindparken Utsira Nord, vil bidra til folkevekst.

Utsira kommune

Øy og kommune i Rogland.

Innbyggere: 201.

Areal: 6,3 kvadratkilometer (på land).

Avstand fra fastlandet: 17 kilometer.

Reisetid: Med rutebåt 70 minutter fra Haugesund.

Arbeidsplasser: I kommunen, innen landbruk, fiskeri og reiseliv. Like viktig er jobber innen offshore og maritim industri.

Blant annet ønsker Utsira et forskningssenter, servicebase, og varige arbeidsplasser skapt av vindkraften i havet, men det er opp til myndighetene og vindkraftselskapene.

– Vi setter stor pris på at aktuelle utbyggere for Utsira Nord legger aktivitet til Utsira øy. Det er med å bygge grunnlaget for fremtidig nasjonalt fugleforskningssenter for flytende havvind i Utsira kommune, sier ordfører i Utsira kommune, Marte Eide Klovning.

. Marte Eide Klovning (Ap), ordfører i Utsira kommune. Foto: Karianne Klovning

Klovning påpeker at samarbeidet med Nina, Å Energi og Corio Generation styrker internasjonal fugleforskning, med utgangspunkt i Utsira øy – utviklingen av øyen.

– Ved et fremtidig forskningssenteret ønsker vi at arbeidsplasser skal utvikles for universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner, sier Klovning.

Tidlig ute

Vindturbiner er ikke noe nytt på Utsira. Hydro bygget i 2004 to vindturbiner med total høyde på 66 meter og med installert effekt på 0,6 megawatt på hver.

Sammen med et hydrogenanlegg, som ved hjelp av brenselceller også produserte strøm til batterier, var vindturbinene koblet til et nett som forsynte ti husstander på øya.

Utsira har allerede to vindmøller på land. De ble satt opp for å produsere hydrogen av strøm. Nå er de en viktig del av strømforsyningssikkerheten på øyen. Foto: Ryan Hodnett

Hydrogenanlegget er nedlagt, men de to vindmøllene består og drives av Solvind. Samme selskap planlegger å bygge tre nye og større vindmøller på øya. Disse vil samlet kunne få en installert effekt på 15 megawatt.