Mohn-selskap doblet resultatet i fjor

Både omsetning og inntjening økte betydelig for Mohn Drilling i 2022.

Mohn Drillings kontorer i Bergen.
Mohn Drillings kontorer i Bergen.Foto: Google view

Offshoreselskapet Mohn Drilling omsatte i fjor for drøyt 105,5 millioner kroner, og leverte med det et driftsresultat på 16,3 millioner.

Det fremgår av selskapets årsregnskap for 2022.

Både omsetning og inntjening gikk betydelig opp i 2022, sammenlignet med 2021, da inntektene lå på 76,4 millioner og driftsresultatet på 6,2 millioner.
Mohn Drilling driver med utleie av dykkertjenester og fjernstyrte undervannsfarkoster (ROV). Selv om hovedkontoret ligger i Bergen, foregår store deler av virksomheten i Argentina.
Nøkkeltall MOHN DRILLING AS (tall i millioner kroner)
Inntekter 222,2 185,5 19,8 %
Driftsresultat 21,6 23,6 -8,5%
Resultat før skatt 2,9 17,7 -83,6%
Årsresultat 2,4 13,8 -82,6%
Driftsmargin 9,7 % 12,7 % -23,6%
Egenkapital 39,7 40,9 -2,9%
Totalbalanse 283,9 285,9 -0,7%
Langsiktig gjeld 157,1 160,4 -2,1%

Grunnlegger av selskapet er Stein Mohn – tvillingbroren til den noe mer kjente investoren, Trond Mohn.

Mohn Drilling ble opprettet tilbake i 1985, noen år etter at Svein Mohn ble jaget ut av familieselskapet Frank Mohn.

I dag er det Stein Mohns sønn, Stein Christian Mohn, som drifter selskapet. Han er både daglig leder og styreleder i Mohn Drilling.

Solide år

Gründer Stein Mohn har nå en eierandel på 19 prosent, og er neste største aksjonær i Mohn Drilling. Resten av aksjene er hovedsakelig fordelt på barn og øvrig familie.

2022 var det fjerde i rekken av svært gode år for selskapet. I perioden 2019 til 2022 omsatte Mohn Drilling for i underkant av 300 millioner kroner, og leverte et samlet driftsresultat på drøyt 63,5 millioner.

Det gir en driftsmargin på 21 prosent.

Stein Mohn, tidligere arveprins i Frank Mohn-konsernet, senere gründer for Mohn Drilling.
Eierne har ikke tatt ut utbytte de ti siste årene. Etter at noen nedgående år etter oljenedturen i 2014 tæret kraftig på reservene, hadde egenkapitalen i fjor vokst til 15,5 millioner kroner.

Kystens Næringsliv har vært i kontakt med Stein og Stein Christian Mohn som ikke ønsker å kommentere saken.

Røk uklar

Tvillingparet Frank og Stein Mohn var i sin tid arveprinser i faren Frank Mohns suksessrike pumpeselskap Framo.

I 1982 måtte Stein Mohn imidlertid forlate Frank Mohn-konsernet etter en konflikt med tvillingbroren og faren.

Investor Trond Mohn.Foto: (Foto: Kristin Svorte)

Trond overtok familieimperiet og bygde Frank Mohn-konsernet videre, inntil det i ble solgt for 13 milliarder kroner i 2014, sammen med produktmerket Framo.

Kjøper var det svenske internasjonale, selskapet Alfa Laval.

Fikk 100 mill.

I årene fra 1982 til salget av familieselskapet var det isfront og null kontakt mellom tvillingbrødrene Trond og Stein. Etter mer enn 30 års stillhet ringte Trond Mohn i 2015 plutselig til broren og ba om kontonummeret hans.

Deretter overførte Trond Mohn 100 millioner kroner til sin tvillingbror, ifølge Dagens Næringsliv. Hvorfor kunne Mohn Drilling-eieren ikke svare på.

Bildet fra 1996 av daglig leder av Conoco Norway Inc. J. M. Stinson (t.v.), sammen med Stein Mohn i Mohn Drilling og Wilhelm Blystad (t.h.).Foto: NTB/Scanpix
– Jeg aner ikke. Han ringte helt ut av det blå og ba meg om kontonummeret. Jeg har ikke noe forhold til min bror, men jeg håper han har det bra, sa Stein Mohn til Dagens Næringsliv.

Begge brødrene har for vane å holde en lav medieprofil.

Lever videre

Arven etter Frank Mohn-konsernet lever fremdeles videre i Norge gjennom det som i dag er Framos aktivitet. Framo og datterselskapene Framo Services, Framo Flatøy, Framo Fusa og Framo Holsnøy står for en betydelig virksomhet i omegnskommunene til Bergen.

Både oppdrett og havvind er nå en del av porteføljen til den norske virksomheten i konsernet.

Datterselskapene Framo Flatøy, Framo Fusa og Framo Holsnøy bidro i 2021 med nærmere tre milliarder kroner i samlet omsetning og et driftsresultat på 756 millioner kroner.

(Copyright)
Publisert 2. May 2023, kl. 04.24Oppdatert 2. May 2023, kl. 09.39