Nytt samarbeid skal snu blodrøde 21 millioner kroner til pluss, håper verftsdirektøren

Grovfjord Mek. utenfor Harstad opplevde et katastrofeår i 2021. Resultatet fra 2022 tegner langt bedre, men inneværende år vil være avhengig av strategiske samarbeid for å kunne innfri.

Daglig leder i Grovjord Mek. Bård Meek-Hansen er optimistisk til tross for et katastrofalt 2021.
Daglig leder i Grovjord Mek. Bård Meek-Hansen er optimistisk til tross for et katastrofalt 2021.Foto: Lena Knutli

– Det har vært en vanskelig periode, men nå kommer vi for fullt tilbake, lover Bård Meek-Hansen.

Verftet Grovfjord Mek i Harstad – der han er både daglig leder, deleier og styreleder – har dratt en tung bør med seg ut av koronapandemien.

Gode tall ble under pandemien redusert til negative tall, til tross for at inntekter og ordreinngang har pekt rette veien. Egenkapitalen for 2021 er tapt, og akkurat dét årsregnskapet kunne først gjøres klart samtidig som andre presenterte tallene for 2022.

Årsresultatet endte på -21 millioner kroner, en nedgang på røffe 31,8 millioner kroner fra 2020. Utgifter på 90 millioner kroner trumfet inntektsøkningen på 59,6 millioner kroner.

Åpner for samarbeid

Nå åpner Meek-Hansen opp for strategiske samarbeid, med håp om å få fortgang i en etterlengtet omsetningsøkning. Mulighetene ligger der, er han trygg på.

– Det er ingen hemmelighet at det er et stort potensial i både bedriften og produktene våre, sier Meek-Hansen.

Det er et potensial han ønsker å kapitalisere på, men som han samtidig ikke har kapasitet til å gjøre alene.

– Vi er ute etter en strategisk samarbeidspartner, rett og slett for å få dette raskere realisert, sier Meek-Hansen.

– Norske eller utenlandske navn?

– Vi ser på begge deler, uten at jeg vil utdype.

Verftsdirektøren bekrefter at det «er diskusjoner på gang» og at mye vil være landet over påske.

Bård Meek-Hansen er daglig leder i Grovfjord Mek.Foto: Lena Knutli

Fra 15 til 21 millioner

– Pandemien medførte store kostnader knyttet til bemanning og ikke minst til bruken av karantene. Vi fikk leid inn folk, men utgiftene steg. Samtidig skjedde det store forstyrrelser i produksjons- og transportkjedene rundt om i verden, forklarer Meek-Hansen.

Det ga lange ventetider og høyere priser, både på råvarer, komponenter og transport.

– Et oppdrettsbåt vi før kunne tilby til 15 millioner kroner, koster i dag 21 millioner kroner. Det er snakk om en dramatisk prisvekst bare på komponenter, materialer og underleverandører, sier han.

I tillegg kom strøm, renter og alle andre varer og tjenester som gikk opp i pris. Børen måtte verftene i stor grad ta selv, om timing var bra eller ei.

– I perioden mellom 2020 og 2021 hadde vi store prosjekter, med mye og kostbar nyutvikling. Så kom pandemien, sier Meek-Hansen.

Grovfjord Mek. Verksted har oppdrag for en av verdens største havvindleverandører, Northern Offshore Services, samtidig som prestisjeoppdraget med en hel armada av førerløse fartøy for Ocean Infinity – nettopp ved navnet Armada – krevde store ressurser på både prosjektering og utførelse.

– Hovedproblemet var kontraktene som allerede var inngått. Mange var låst på pris uten mulighet til reforhandling, og i tillegg har vi selvfølgelig ikke mulighet til å kjøpe inn på forhånd til det vi prosjekterer underveis, sier Meek-Hansen.

Grovfjord Mek. er blant annet kjent for å levere arbeidsbåter til oppdrettsnæringen.Foto: Grovfjord Mek. Verksted

Krav fra revisor knyttet til bekreftelse av marginer i pågående prosjekter gjorde i tillegg at årsregnskapet ble nesten ett år forsinket. Grep internt har sikret videre eksistens, med kostnadskutt og en viss grad av nedbemanning.

– Ikke noe dramatisk. Men i en sånn situasjon blir det ofte det som heter tæring etter næring, sier Meek-Hansen.

Håper på svakt positivt

– Hvordan vil regnskapet for 2022 se ut?

– Betydelig bedre. Vi håper nå på svakt positive tall, sier Meek-Hansen.

Det er nemlig nå verftet tar tapene fra pandemien. Samtidig har Meek-Hansen og resten av Grovfjord Mek. både gjort avtaler med kunder og landet prosjekter som gir grunn til optimisme. Det alene er imidlertid ikke nok, tror han.

Nå handler det om ikke bare å sette brede bein, men enda flere bein i ulike markeder. Grovfjord Mek har tradisjonelt vært tungt inn i havbruksnæringen. Samtidig som det lille, men innovative verftet har involvert seg i både havvind og autonomi, har oppdrettsbransjen kommet litt i bakgrunnen, forteller Meek-Hansen.

– Northern Offshore Services er verdens største på sitt felt, og har sammen med Ocean Infinity lagt beslag på mye av produksjonen. Nå har vi frigjort kapasitet slik at vi igjen kan serve oppdrettsmarkedet.

Det er her det strategiske samarbeidet kommer inn. Samarbeid skal gi mulighet til pleie ulike marked med den innovative teknologien verftet har utviklet gjennom Armada.

– Grovfjord Mek har ikke muligheten til å utvide der vi er lokalisert, og samtidig blir det feil å legge alle eggene i én kurv, sier Meek-Hansen.

Håpet er å få kapasitet til å vedlikeholde og utvikle alle markedsområdene, inklusive oppdrettsbransjen.

– En bransje i krise?

– Jeg har ingen tro på at grunnrenteskatten blir slik regjeringen har signalisert. Straks den er på plass, forventer vi en vekst. Der er absolutt lys i tunnelen, og jeg har tro på at regjeringen klarer å komme med en utforming som bransjen kan leve med, sier Meek-Hansen.

Flere prosjekter kommer

Kontrakten på de ni autonome fartøyene Grovfjord Mek. har under arbeid ble inngått våren 2020, og verftet er for tiden på det syvende skroget.

– Fartøyet skal leveres på sensommeren i år. Det har vært en del forsinkelser, men det har vært knyttet til endringer i prosjektet, sier Meek-Hansen.

Fremdeles ligger det mange års produksjon forut for verftet – og mer vil komme, tror Meek-Hansen.

– Ocean Infinity har signalisert at det vil komme flere prosjekter.

Arbeidet med autonome fartøy åpner i tillegg opp for forsvarsoppdrag, både norske og utenlandske, tror han.

– Det ligger jo en nasjonal flåtefornyelse i kortene, der mange av fartøyene slik som mineryddingsbåter og annet er førerløse. Samtidig skal Norge kjøpe inn stridsvogner fra Tyskland. Da ligger det en gjenkjøpsavtale der, som kan utløse kanskje akkurat denne typen båtteknologi i retur.

De autonome båtene kan også finne et marked utenfor forsvarsoppdrag, forskning og offshore.

– Oppdretterne er pålagt regelmessige inspeksjoner, som i dag utføres med dykkere og serviceselskap. Den jobben kan uten tvil gjøres med førerløse fartøy og ROV.

(Copyright)
Publisert 15. March 2023, kl. 08.16Oppdatert 15. March 2023, kl. 09.21