Økte inntektene med 200 millioner kroner, men sliter med å få kvinner om bord

Brønnbåtrederiet med høy driftsmargin etter et år der inntektene passerer milliardbeløp.

Brønnbåten «Ronja Aurora» er en av båtene Sølvtrans har fått inn i 2023.
Brønnbåten «Ronja Aurora» er en av båtene Sølvtrans har fått inn i 2023.Foto: Aas Mek. Verksted

Med en omsetning på 1,1 milliarder kroner økte Sølvtrans inntektene med 22,3 prosent i løpet av 2022. Det gir også utslag på driftsmarginen som nok er på hele 51,3 prosent.

Driftsresultatet i 2022 var på 584 millioner korner, som er en økning på 15 prosent fra året i forveien, det viser årsregnskapet til brønnbåtrederiet.

Invester i nye brønnbåter

«Den positive kontantstrømmen fra operasjoner er blitt brukt til investeringer i nye båter», skriver styret i sin årsrapport.

Sølvtrans hadde 25 brønnbåter ved utgangen av 2022, der de fleste går i langtidskontrakter med store selskap i Norge, Skottland, Tasmania og Island.

Hele flåten til Sølvtrans er verdisatt til 6,5 milliarder kroner i årsregnskapet. En økning på neste to milliarder kroner. I løpet av året fikk de levert fire nye fartøy og hadde ytterlige sju under bygging ved årsskiftet. «Ronja Aurora» er et av fartøyene som er blitt levert i løpet av våren 2023.

Vanskelig å få kvinnelige søkere

I løpet av 2022 hadde Sølvtrans 303 årsverk engasjert, der samtlige var ansatt på selskapets båter. Av disse er kun 12 (3,46 prosent) kvinner. Rederiet påpeker selv i årsrapporten at det er vanskelig å få kvinnelige søkere til stillingene.

«Tradisjonelt har de ledige stillingene vært dominert av mannlige søkere. Kvinnelige søkere til disse posisjonene er begrenset, som gjør det enda vanskeligere med kjønnsbalanse.» skriver styret.

Sølvtrans har ikke svært på forespørselen om kommentarer til årsregnskapet fra Sølvtrans.

(Copyright)
Publisert 24. August 2023, kl. 04.43Oppdatert 24. August 2023, kl. 04.45