Optimist etter kraftig vekst, selv om renteutgifter sendte resultatet i minus

Administrerende direktør Kenneth Walland mener mangel på fartøy trumfer utsettelser av havvindprosjekter og gir positive fremtidsutsikter for Edda Wind.

Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.
Kenneth Walland, administrerende direktør i Edda Wind.Foto: Stig Erik Elliott

På ren drift kunne Walland og finansdirektør Tom Johan Austrheim legge frem solid fremgang under presentasjonen av resultatet for andre kvartal.

Driftsinntektene økte med 34 prosent til 9,2 millioner euro, etter at selskapet fikk nye fartøy i drift fra det ambisiøse investeringsprogrammet. Dette tilsvarer 105,8 millioner norske kroner.

Nå opererer Edda Wind fem fartøy.

Driftsresultatet bedret seg fra 1,8 millioner euro i andre kvartal i fjor til 2,7 millioner euro, altså fra 20,7 til 31 millioner norske kroner.

Men nedskrivninger og renteutgifter ga et underskudd på 0,2 millioner euro i andre kvartal, ned fra pluss 0,6 i samme periode fjor. Dette tilsvarer en nedgang på 6,9 millioner kroner.

Begrenset tonnasje

Innen utgangen av året vil Edda Wind ha økt flåten til sju fartøy. Ytterligere sju er i bestilling, slik at rederiet i begynnelsen av 2026 vil drifte totalt 14 offshorefartøy.

Som rendyrket havvindrederi tror Edda Wind at rederiets grønne profil vil profittere på høy etterspørsel, selv om det er forsinkelser i enkelte havvindutbygginger mens interessenter melder seg av andre.

– Dagratene har utviklet seg positivt til tross for dette. Det skyldes høy etterspørsel etter fartøy og relativt begrenset tilgang til tonnasje, sier Walland.

Mange åpne prosjekter

Antallet flåtedager økte med 33 prosent sammenlignet med første kvartal 2022 etter at nybygg ble satt inn i drift. Rederiet har opplevd høye rater spesielt i CSOV-segmentet, og Walland påpeker at det er mange oppdrag å kjempe om her.

– Ut neste år er skal det installeres 500 turbiner der det ennå ikke er inngått CSOV-kontrakt, sier han.

Ordrereserven til Edda Wind er nå på 410 millioner euro inklusiv opsjoner og 321 euro – 3,7 milliarder kroner – på faste kontrakter.

Bygger organisasjon

Parallelt med investeringer og innfasing av nye fartøy jobber Edda Wind også med å bygge opp en ny organisasjon som skal drifte flåten og stå for alt salg.

Så langt har man samarbeidet med Østensjø, en av eierne, om dette.

– I september vil vi ha doblet antallet ansatte. Ved utgangen av 2024 kommer vil til å se en ny dobling. Egen organisasjon vil medfører at vi har større muligheter til å utforske nye forretningsområder, sier Walland.

(Copyright)
Publisert 18. August 2023, kl. 08.28Oppdatert 18. August 2023, kl. 08.28