Rederiene velger utenlandske verft: – De utnytter sjenerøse norske statlige ordninger

Rederiene vil ikke betale norske priser for sine nybygg, og bestiller fra utlandet. – I mange tilfeller velger norske rederi å bygge ved utenlandske verft fordi de utnytter sjenerøse norske statlige ordninger, sier styreleder i Norske Skipsverft.

. Asle B. Strønen, administrerende direktør i Norske Skipsverft
. Asle B. Strønen, administrerende direktør i Norske SkipsverftFoto: Stig Erik Elliott, Kystens Næringsliv
Norske rederier ønsker i stor grad å benytte seg av norske verft, viser den ferske konjunkturrapporten fra Rederiforbundet.

Samtidig kommer det frem at det er et gap mellom ønsket om å bruke norske verft og hvorvidt norske verft faktisk er aktuelle.

Nær ni av ti rederier oppgir at kostnader er den største barriere for å ta i bruk norske verft, og at ofte er norske verft vesentlig dyrere enn sammenlignbare verft både i Europa og Asia.

– Det er en del skipstyper som rederiforbundets medlemmer etterspør som kan produseres i Norge, men her ser vi at mange likevel bygger sine skip utenlands, og skylder på at norske skipsverft er for dyre, sier daglig leder i bransjeorganisasjonen Norske Skipsverft, Asle Strønen og legger til:

– Altså, disse norske rederiene vil ikke betale norske priser for sine nybygg. Det synes vi er beklagelig, sier han.

Utnytter ordningene

Ifølge Rederiforbundets rapport er det aldri registrert høyere kontraheringsambisjoner siden registreringen begynte i 2018. Totalt ønsker rederiene å bestille 215 skip og rigger i løpet av de neste fem årene.

– I mange tilfeller velger norske rederi å bygge ved utenlandske verft fordi de utnytter sjenerøse norske statlige ordninger og velger å se bort fra vurderinger rundt samfunnsansvar og et ordnet arbeidsliv, sier Hugo Strand, styreleder i Norske Skipsverft.

Styreleder i Norske Skipsverft, Hugo Strand.Foto: Stig Erik Elliott

Strand påpeker at kostnadsnivået er gitt av norsk tariff, den politisk forankrede allmenngjøringen, strenge HMS- og miljøkrav samt usikkerheten knyttet til kostnadene etter de såkalte sediment-sakene og fremtidig bruk av innleid arbeidskraft.

– Men flere av disse faktorene er særnorske og gjør at næringen taper konkurransekraft internasjonalt, sier han.

Bransjeforeningen arbeider for at norske skipsverft skal kunne øke konkurransekraften gjennom en skatte- og avgiftsftsmodell som bidrar til at verftene kan forvalte bedriftens kapital til utvikling av egen virksomhet.

Strand sier at de registrerer at gode innenlandske ordninger ødelegger for verftene i internasjonale konkurranser.

Forankret i Norge

Norske Skipsverft ønsker å nyansere bildet Norges Rederiforbund tegner av prisnivået for å bygge skip ved norske verft.

– De norske skipsverftenes posisjon er forankret i Norge, og det er norske lønns- og arbeidsforhold som gjelder. Effektivisering for å gjøre produksjonen rimeligere og grønnere er en konstant prosess, sier Strønen.

Administrerende direktør i Norske Skipsverft, Asle B. Strønen.Foto: Stig Erik Elliott

Han påpeker at kostnadsnivået er tuftet på den velstand fellesskapet har bygget opp over år.

– Kompetansen både i rederisektoren og i verftsindustrien er høy. Sammen er vi verdensledende, og på full fart inn i det grønne skiftet, sier han.

Medisinen Norske Skipsverft har foreslått, er avbøtende tiltak som utbalanserer de nasjonale særkostnader etter allmenngjøringen.

Loven om allmenngjøring som skal sikre gode arbeidsforhold er blant kostnadsdriveren for norske verft. I likhet med verft i Norge, benytter også EU-land arbeidskraft fra Øst-Europa. Men i EU har de ikke lov om allmenngjøring.

Det er også ønskelig med «forskuddsgarantiordning for skipsverftene» som vil bedre næringens konkurransekraft, og at myndighetene vurderer innretningen på virkemiddelapparatet.

– For rederiene bør levetidsperspektivet veie tungt. Også tanker om kvalitetsaspektet og leveringspresisjon bør være til stede. Her er forskjeller som favoriserer norske skipsverft, sier Strønen.

Kostnader påvirker valg av verft

– Det er generelt høy interesse blant våre medlemmer for å benytte norske verft, men kostnadsnivået er en klar barriere. I et internasjonalt marked hvor priser sammenlignes på tvers av markeder må også verftene forholde seg til at høye kostnader påvirker plassering av ordre, sier administrerende direktør Harald Solberg i Norges Rederiforbundet.

Ifølge Rederiforbundet undersøkelse blant egne medlemmer oppgir 86 prosent at kostnadene setter en stopper for å ta i bruk norske verft.

– Vi jobber gjerne sammen med verftene for å sikre rammevilkår som bidrar til at den norske maritime klyngen er konkurransedyktig, det gjelder også for verftssiden, sier Solberg.

(Copyright)
Publisert 22. March 2023, kl. 05.29Oppdatert 22. March 2023, kl. 08.39