Rekordhøy ordrereserve, inntjeningsvekst og fersk kontrakt med dansk rederi

I 2022 leverte Kongsberg Maritime solide resultater og løftet ordreinngangen.

Kongsberg Maritimes tre metanolklare tankskip som bygges for danske Tärntank.
Kongsberg Maritimes tre metanolklare tankskip som bygges for danske Tärntank.Foto: Kongsberg Maritime

Kongsberg Maritime skal levere design, ingeniørtjenester og utstyr til tre metanolklare tankskip som bygges for danske Tärntank.

Ifølge Kongsberg har kontrakten en verdi på 120 millioner kroner.

– Denne kontrakten markerer Kongsberg Maritime som en foregangsleverandør når det gjelder å designe lavutslipps- og bærekraftige løsninger for skipsindustrien, sier Rune Ekornesvåg, salgsdirektør skipsdesign i Kongsberg Maritime.

Kongsberg Maritime leverer utstyr og løsninger til de fleste maritime fartøyssegmenter, som tradisjonelle transportfartøy, offshore, fiskeri, forskning, passasjerskip, samt marin robotikk.

De aktuelle skipene bygges hos China Merchants verftet i Yangzhou og skal leveres i 2025.

I tillegg til design og ingeniørtjenester skal Kongsberg Maritime levere en utstyrspakke bestående av blant annet styremaskin, ror, propeller, sidepropell, integrerte automasjonssystemer, kontrollsystemer for propulsjon og dekksmaskineri, opplyses det.

Vind og batteri

Kongsberg Maritimes samarbeid med danske Tärntank startet i 2013, da de designet fire LNG-drevne kjemikalietankskip for selskapet. Disse ble etterfulgt av en kontrakt for ytterligere to fartøy i 2019.

Tärntank opererer som tankskipsoperatør i Nordsjøen og Østersjøen, og fartøyene skal driftes ved hjelp av vindassistert teknologi, i tillegg til Tärntanks egne batteridrevne hybride løsninger.

Vindteknologien ventes å redusere utslippene med opptil nitten prosent, i tillegg til 40-prosentreduksjonen Tärntank allerede har oppnådd på seks tidligere fartøyer.

Rekordhøy ordrebok

Kongsberg Maritime økte inntektene med 15 prosent, til 18,9 milliarder kroner i fjor.

2022 løftet ordreinngangen til Kongsberg Maritime, spesielt for oppgradering av eksisterende fartøy til mer effektiv fremdrift, mer avanserte energisystemer, og hybridisering.

– Vår teknologi, kompetanse og våre løsninger er betydelig etterspurt, og ved inngangen til 2023 er ordreboken rekordhøy, sier Geir Håøy, konsernsjef i Kongsberg.

Ordrene kom blant annet innen ekspedisjonsskip, avanserte offshorefartøy, ferger, ro-ro-skip og marinefartøy, heter det av årsrapporten.

Det første av Hurtigrutens tre skip ble bygget om i fjor, og satt i drift igjen. Det ble rapportert om en 23 prosent reduksjon av CO2-utslipp etter teknologioppgraderinger.

Ordreboken fylles på

Kongsberg varslet nylig om over 45 milliarder i ny ordreinngang, og gikk ut av 2022 med en solid ordrereserve på rekordhøye 63,5 milliarder kroner.

Konsernet meldte lørdag om en kontrakt for levering av missiler til en ukjent kunde verdt to milliarder kroner. Tidligere i uken opplyste Kongsberg Defence & Aerospace, om en kontrakt verdt 381 millioner kroner med forsvarsmateriell.

Kontrakten innebærer installasjon og integrasjon av Naval Strike Missile for Storbritannia på Royal Navy sine type 23 fregatter og type 45 destroyere.

Ifølge årsrapporten økte etterspørselen etter forsvarsløsninger betraktelig i 2022. Sjømålmissilet Naval Strike Missile er valgt av Australia, Spania, Storbritannia og Nederland, og nylig valgte også Romania å anskaffe missilet.

To nye forretningsområder

Kongsberg Renewables Technologies ble i fjor etablert for å styrke konsernets posisjon i fornybarmarkedet offshore.

Satsingen retter seg mot løsninger for produksjon av fornybar energi til havs, men også tilhørende energikjeder og energiforvaltning, for å muliggjøre storstilt oppskalering og innfasing av fornybar energi.

Kongsberg utvikler teknologi for både offshore vindparker og fartøyene som realiserer dem.

1.700 millioner kroner av nysalget i 2022 kom fra markedssektoren for fornybar, med havvind som den største bidragsyteren, heter det av årsrapporten.

Kongsberg Maritime har, gjennom divisjonen Sensors & Robotics, en portefølje av sensorer og sensorløsninger som brukes til kartlegge, overvåke og gi økt forståelse om havrommet.

Fra årsstart ble divisjonen skilt ut som et eget forretningsområde i konsernet.

Oppgang for alle områder

Kongsberggruppen fikk et resultatet før skatt på 4,6 milliarder, opp fra 4,1 milliarder i 2021.

I fjor hadde konsernet en omsetning på 31,8 milliarder kroner, opp fra 27,4 milliarder kroner året før.

Øvrige forretningsområder som Kongsberg Defence & Aerospace økte inntektene med 17,7 prosent, til 11,9 milliarder kroner. Kongsberg Digital økte omsetningen med 17 prosent, til 990 millioner kroner.

I 2022 ble Kongsbergs totale utslipp for egne aktiviteter redusert med tre prosent, fra året før.

– Vårt formål om å beskytte mennesker og planeten ved å utvikle morgendagens teknologi i dag, preger det vi sammen med våre kunder og partnere fikk til i 2022, og setter retning for det vi skal gjøre i 2023 og fremover, sier Håøy.

Dette tilsvarte en reduksjon på 16,3 prosent målt relativt til driftsinntekter. Kongsbergs ambisjon er netto nullutslipp innen 2050.

– Å integrere bærekraft og klima i vår strategi og måten vi jobber på gjør oss mer robuste og sikrer de langsiktige interessene til både våre eiere og andre interessenter, som kunder og ansatte, sier Håøy.

(Copyright)
Publisert 3. April 2023, kl. 03.21Oppdatert 3. April 2023, kl. 06.54