Resultatet økte fra 300.000 til nær 30 millioner: Vokser både på havvind og skip

Milliardomsetning og kraftig resultatforbedring i første kvartal skyldes blant annet 35 prosent vekst i segmentet marine og offshore wind.

Administrerende direktør Astrid Simonsen Joos i Glamox.
Administrerende direktør Astrid Simonsen Joos i Glamox.Foto: Glamox

– Vi er veldig fornøyd med kvartalsresultatet. Det er gledelig at opplever stor vekst generelt, men også at veksten er spredd på flere forretningsområder, sier administrerende direktør Astrid Simonsen Joos i Glamox.

Norge som kvalitetsstempel

Omsetning på 1.042 milliarder, opp fra 891,6 millioner i første kvartal i fjor. En EBITDA på 170 millioner mot 116 millioner i 2022 og et resultat før skatt som vokste fra 289.000 kroner i fjor til 29,7 millioner i år.

Dette er de nakne regnskapsfaktaene fra første kvartal for Glamox Holding, holdingselskapet til industrikonsernet Glamox.

Mens en del havvindleverandører opplever sterkt prisfokus og pressede marginer i et marked der økende kostnader kaster skygger over høy utbyggingstakt, sier Simonsen Joos at Glamox i mindre grad har blitt rammet av dette fordi kundene ser ut til å prioritere kvalitet og bærekraft.

– Vi opplever at det er en bærekraftig agenda i havvindsegmentet. Kundene er opptatt av kvalitet, hvor produktene kommer fra og at de produseres under ordnede forhold. Vi er en leverandør med lang historikk og føler at dette spille positivt inn. I tillegg ser vi at det å være norsk assosieres med kvalitet.

Glamox økte ordreinngangen med 16,2 prosent i første kvartal, til rekordhøye 1,094 milliarder.

Energibesparelser

De siste årene har Glamox blant annet sørget for belysning i havvindparker i Taiwan, samt i prestisjeprosjekter som Hywind Tampen og Dogger Bank. Referanselisten omfatter store utbyggingsaktører som Equinor, RWE, Vattenfall og Ørsted.

I tillegg til betydelig vekst på havvind, opplever Glamox også stor etterspørsel i undersegmentet commercial marine.

– Høye energipriser fører til at det er gunstig å bytte ut eldre lyserør med moderne LED- belysning. For rederiene er dette lavthengende frukt på kostnadssiden, påpeker Simonsen Joos.

Glamox AS gjennomfører et stort prosjekt for å utstyre Stena Lines passasjerferjer med energieffektiv LED-belysning.

Ved å erstatte tradisjonelle lysrørsarmaturer med LED-armaturer vil Stena Line kunne redusere strømbruken til belysning med 60 prosent.

– Med bruk av styringssystemer kan innsparingspotensialet ligge opp mot 90 prosent i en del tilfeller. Vi jobber med belysning på en rekke fartøystyper, blant annet fiskebåter, sier Simonsen Joos.

Følger valutaendringene

På samme måte som andre eksportleverandører påvirker valutakurs og kostnadsutvikling virksomheten i Glamox. Når kronekursen har falt over 12 prosent mot euroen siden årsskiftet, gir dette betydelig effekt på salg til utlandet.

Valutaendringer økte omsetningsveksten i Glamox fra 13,2 prosent til 16,9 prosent i første kvartal.

– Samtidig produserer vi i Norge og kjøper varer fra utlandet. Her øker kostnadene. I første kvartal har nok disse to faktorene noenlunde nøytralisert hverandre. Men dette er med på å skape en viss uforutsigbarhet. Vi følger valutaendringene nøye, sier Joos.

Hun ser kombinasjonen av belysning både til fartøy og transformatorstasjoner i havvindsegmentet som en klar fordel for konsernets del.

– Vi er til stede på flere nivåer i verdikjeden og dermed godt posisjonert for ytterligere vekst.

Nordsjø-erfaring

Håkon Helmersen er direktør for global marine & offshore division i Glamox. Han er tydelig på at det var konsernets erfaring fra offshorevirksomhet i Nordsjøen som ga dem en fot innenfor i havvindmarkedet.

– Da havvindutbyggingen startet i Danmark, Tyskland og Nederland, hadde vi gode kunderelasjoner til aktører som fikk ta del i utbyggingsprosjektene. Dermed ble det naturlig for dem å henvende seg til oss, har Helmersen tidligere uttalt til Kystens Næringsliv.
(Copyright)
Publisert 5. June 2023, kl. 03.30Oppdatert 5. June 2023, kl. 03.30