Det maritime industriselskapet Brunvoll, hadde driftsinntekter på 1.139 millioner kroner i fjor, mot 1.266 millioner kroner i 2021.

Årsresultatet til den familieeide systemleverandøren, ble påvirket av geopolitiske usikkerhet, høy inflasjon, energikrise, økte renter og vedvarende utfordringer i leveringskjeden, opplyses det.

– Vi er godt fornøyde med de finansielle resultatene i 2022. Den globale usikkerheten de siste årene har ført til betydelig lavere antall kontraheringer av nye fartøy i de segmenter vi opererer i. Dette har ført til en lavere omsetning, men vi har lykkes med å beholde god lønnsomhet, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll.

Konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal, i det maritime industriselskapet Brunvoll. Foto: Brunvoll

Konsernet hadde lavere aktivitet på ny-salg, samtidig som kostnadsbildet ble mer utfordrende.

– Den økte renten, sammen med andre faktorer, påvirker kanskje spesielt antall kontraheringer av nye fartøy i de segmenter vi opererer i. Dette har ført til en lavere omsetning, sier Vassdal.

Økte kostnader

Resultat før skatt endte på 90 millioner kroner i fjor, mot 153 millioner kroner i 2021, som var et rekordår for industriselskapet.

– Dette på tross av at vi samtidig satser mer enn noensinne på innovasjon, og at kostnadsbildet som følge av høy inflasjon og ressursknapphet er utfordrende, sier han.

Resultat før avskrivinger var på 133 millioner kroner, mot 200 millioner kroner i 2021.

– Vi så i en periode store svingninger og et raskt økende kostnadsnivå. Nå ser det ut til at prisene har stabilisert seg mer. De er fremdeles på et ganske høyt nivå, men mer forutsigbare, sier Vassdal.

Konsernet har hatt vedvarende utfordringer i leveringskjeden, hvor pris og tilgjengelighet har vært det største problemet.

– Leveranseproblemer har vært og er fremdeles et stort problem. Dette gjelder spesielt på elektro og automasjonsprodukter, men vi ser det i stort sett alle produktgrupper, sier Vassdal.

Sterk konkurranse

Brunvoll startet med dieselmotorer til skipsfarten i 1912, og har spesialisert seg på thrustersystemer for manøvrering og fremdrift av fartøy.

Eierskapet i Brunvoll forvaltes av tredje og fjerde generasjon Brunvoll, og selskapet konkurrerer mot industrikjemper som Kongsberggruppen og Wärtsilä.

– Våre langsiktige eiere har sammen med medarbeiderne bygget opp et konsern med høy egenkapital og positiv netto gjeld, altså selskapet har mer likvider enn gjeld. Dette får vi betalt for i usikre tider, og gjør at vi kan utnytte de mulighetene som større eller mindre kriser gir, sier Vassdal.

Konsernet står oppført med en egenkapital på 643 millioner kroner, og hadde en eksportandel på 74 prosent i 2022, sammenlignet med 75 prosent i 2021.

Brunvoll har delt ut seks millioner kroner i bonus til sine medarbeidere, basert på prestasjonen i 2022. Konsernet har 517 medarbeidere, inkludert 29 lærlinger.

Rigget for vekst

Sikkerhetsbildet i verden etter Russlands invasjon av Ukraina, annen geopolitisk usikkerhet og utfordrende makroforhold med inflasjon og økte renter i spissen, preger verden og verdensøkonomien for tiden.

Dette venter Brunvoll vil vedvare gjennom 2023, og vil føre til at kostnadsbildet fortsatt vil være utfordrende.

Montering av Volda Tannhjul Drev, i det maritime industriselskapet Brunvoll. Foto: Brunvoll

– Dette betyr at vi må sørge for volumvekst og ytterligere produktivitetsforbedringer for å beholde vår lønnsomhet, sier Vassdal.

Brunvoll rigger seg for videre vekst, og satser mer enn noen gang på utvikling av nye produkter og tjenester – med en klar forventning om volumvekst i 2023 og årene fremover.

Brunvoll
  • Brunvoll-konsernet er en maritim systemleverandør spesialisert på utvikling, egenproduksjon og service på framdrifts-, posisjonering og manøvreringssystem for avanserte sjøgående fartøy.
  • Brunvoll er et familieeid konsern som ble etablert i 1912, og som i dag har beliggenhet i Molde, Volda, Ålesund og i Telemark.
  • Konsernet hadde en omsetning på rundt 1,2 milliarder i 2022 og har drøyt 500 medarbeidere.
  • Gjennom egne lokaliteter og agentnettverk er Brunvoll representert i 20 land verden over.

– Markedet for kontrahering av nye fartøy har vært avventende både gjennom pandemien og i den globale usikkerheten som skjøt fart i 2022. Det er dog i starten av 2023 mange positive signaler i flere av våre viktigste segmenter, og vi venter vekst i kontraheringer og omsetning i 2023 sammenlignet med foregående år, sier Vassdal.

Brunvoll opplever å ha en sterk markedsposisjon innenfor valgte fartøyssegment, med interesse for selskapets nyutviklede teknologier innenfor fremdrift og manøvrering av avanserte fartøy.

– Vi har ambisiøse vekstmål de kommende årene, og sammen med vår filosofi om høy grad av egenproduksjon i Norge, tror vi på videre utvikling av konsernet i positiv retning, sier Vassdal.