Robotbedriften satser på å tredoble omsetningen i år

Sveiseteknologien som gjør bruk av både laser og automatisering har gitt Prodtex prestisjeoppdrag og en jevn økning i omsetning. Inneværende år kan imidlertid ende med å slå det meste.

Prodtex' produksjonsfasiliteter på Vanylven kan håndtere store stålkonstruksjoner.
Prodtex' produksjonsfasiliteter på Vanylven kan håndtere store stålkonstruksjoner.Foto: Prodtex

– Vi øker omsetningen betydelig i 2023, forteller Sigbjørn Nordstrand til Kystens Næringsliv.

Nylig sikret Prodtex seg en statlig kontrakt på 26 millioner kroner. Kontraktsverdien for kjøretøysperrene i det nye regjeringskvartalet går inn i Prodtex' hårete mål om en omsetning på 200 millioner kroner i inneværende år.

Det blir i så fall en økning på 315 prosent fra fjorårets omsetning på 63,5 millioner kroner.

Daglig leder forteller om et sultent marked, også fra det offentlige. Stikkord er Staut, Statsbygg og sikring av det nye regjeringskvartalet.

Men maritim næring inngår også i vekstambisjonene.

Store på robotisert lasersveis

Den hurtigekspanderende bedriften på Fiskåholmen i Vanylven har siden oppstarten i 2018 rukket å gjøre seg store på robotisert lasersveis.

Teknologien sikret selskapet en forsknings- og utviklingskontrakt med Statens vegvesen, og arbeidet på en rekke bruer gjorde det mulig å etablere en egen fabrikk for større oppdrag.

Daglig leder Sigbjørn Nordstrand i Prodtex.Foto: Prodtex

– Vi startet med broer, men vi ser at vi har både kompetansen, erfaringen og teknologien til å levere i markeder som offshorevind, hydrogen, oppdrett og andre segment som har behov for store stålkonstruksjoner, sier Nordstrand.

Ved utgangen av fjoråret jobbet det 23 mennesker i bedriften. Nå passerer tallet 35, i all hovedsak en økning knyttet til produksjonen, men selskapet har også styrket seg innen salg og design.

En del av omsetningen til Prodtex kommer nemlig fra salg av selskapets teknologi og produksjonsutstyr.

200 millioner kroner

– Det er økt aktivitet i både produksjon av stålkonstruksjoner og salg av robotceller. Vi merker helt klart en økning i antall henvendelser. Vi har vært en del av et utviklingsprosjekt det siste året, der vi til slutt fikk tilslag på å levere 57 kjøretøysperrer. Kontrakten har opsjon på ytterligere 33 stykk.

Nå kan også andre stålkrevende forretningsområder ytterligere dra opp inntjeningen.

Hydrogentanker neste

Teknologien skal nå overføres til hydrogenmarkedet. Nærmere bestemt tanker til frakt av hydrogen.

Nylig underskrev Prodtex en utviklingskontrakt med det australske selskapet Provaris Energys norske arm, Provaris Norway.

Robotene rår på fabrikkgulvet hos Prodtex.Foto: Prodtex

– Vi skal utvikle hydrogentanker for sjøtransport, forteller Nordstrand.

Samarbeidet innebærer utvikling, design og produksjon av en prototyp. Det er Prodtex' sveiseteknologi som ligger til grunn i utviklingsarbeidet, og avtalene innebærer også et samarbeid om en fast produksjonslinje for denne typen tanker.

Akkurat nå er det stille fra bruprosjektene sunnmørsbedriften i stor grad har både profilert seg på, og slått seg opp på. Selv om prosjektene for Vegvesenet i stor grad forklarer de gode tallene i 2022, er ikke Nordstrand bekymret.

Hos Prodtex er digital tvilling og sveis to sider av samme sak.Foto: Prodtex

– Det vil nok snu. Det er fremdeles et stort behov for veier og bruer, og nye bevilgninger vil nok komme, sier han optimistisk.

Posisjonerer seg for vindkraft

Også vindkraft og havvind er et potensielt satsingsområde for Vanylven-bedriften. Så langt har ikke selskapet kontrakter innenfor produksjon på havvind, men daglig leder forteller at «de posisjonerer seg», og at det er viktig å vise at de kan bygge stort i stål.

– Det var ikke havvind vi så for oss da vi startet opp, men nå ser vi at volumene som kommer vil gjøre det veldig aktuelt med lasersveis og automatisert produksjon.

– Og markedet utenlands?

– Vi har nok aktivitet innenfor Norge per i dag, men vi er helt klart åpne for nye markeder og utenlandske kunder.

(Copyright)
Publisert 10. August 2023, kl. 05.11Oppdatert 10. August 2023, kl. 05.11