Skudeneshavn-rederiet Solstad Offshore har solgt enda et fartøy.

Det er ankerhåndteringsskipet Far Sabre, som har ligget i opplag siden 2019, som er solgt, melder selskapet i en børsmelding tirsdag.

Offshorerederiet melder at salget av fartøyet vil gi en mindre positiv regnskapsmessig effekt som vil gjenspeiles i selskapets kvartalsrapporten for første kvartal 2023.

Overlevering av fartøyet er gjennomført.

Avbryter leiekontrakt

Tidligere tirsdag meldte Solstad at utleierederiet Ocean Yield har bedt om tilbakelevering av to fartøy.

Solstad har leid fartøyene «Far Senator» og «Normand Statesman» siden oktober 2020, gjennom en totalkontrakt.

Ocean Yield har benyttet seg av sin rett i henhold til kontrakt til å få skipene levert tilbake. Fartøyene vil bli overlevert ved utløpet av gjeldende forpliktelser.

Omleveringen av fartøyene vil ikke medføre noen ekstra kostnader for Solstad-gruppen, og vil ikke medføre noen regnskapsmessige effekter for Solstad-konsernet, opplyste Skudnes-rederiet i en børsmelding.

Storsalg

Solstad meldte i forrige uke at det har solgt hele PVC-flåten til gigantrederiet Tidewater, for om lag seks milliarder norske kroner.

Salget av de 37 forsyningsskipene, skal bidra til å redusere selskapets gjeld, som ved inngangen av året var på 21 milliarder kroner.

– Salget medfører en omlegging av strategien i et marked som er i utvikling. PSV-fartøyene server hovedsakelig olje- og gassindustrien, mens AHT- og CSV-fartøyer kan betjene hele offshoremarkedet, både olje og gass og fornybar energi. Endringen er derfor i tråd med vår strategi om å være en tilrettelegger i energitransformasjonen, kommenterte administrerende direktør Lars Peder Solstad i Solstad Offshore.

Houston-rederiet Tidewater meldte at kjøpet gjør rederiet til verdens største eier av forsyningsskip, med en flåte på 228 skip.

Tidligere salg

NIS-statistikken for februar viste at to Solstad-fartøy, ble slettet fra registeret etter tidligere salg.

Blant annet det 20 år gamle offshoreskipet, Normand Flipper, som fortsatt har norsk eier, men har flagget til Bahamas.

Skipet, som ble levert fra Kleven Verft i 2003, ble ifølge Finansavisen, kjøpt av investor Harald Moræus-Hanssen, som har utvidet flåten med eksisterende og nye skip siste året.

Solstad meldte i høst om salget av forsyningsskipet Normand Jarl. Fartøyet, som også ble levert av Kleven Verft tilbake i 2013, har etter overlevering til nye eiere i februar, flagget til Australia.