Spetalens børsfersking snudde blodrøde tall til millionoverskudd

Årsresultatet gikk fra minus 46 millioner til drøyt 18 millioner i pluss.

Standard Viking er ett av forsyningsskipene i flåten til Standard Supply.
Standard Viking er ett av forsyningsskipene i flåten til Standard Supply.Foto: Standard Supply

I juli i fjor ble Standard Supply AS notert på Euronext Growth. Morselskapet eier offshorerederiet Standard Supply, som nå opererer en flåte på ni forsyningsskip (PSV-er), hovedsakelig rettet mot olje og gass i Nordsjøen.

Det Øystein Stray Spetalen-dominerte investeringsselskapet Standard ETC er største eier i Standard Supply.

Investor Øystein Stray Spetalen er tungt inne i Standard Supply.Foto: Hanna Kristin Hjardar

Høy aktivitet

Årsrapporten viser at rederiet, blant annet gjennom kjøp av to fartøy og eierskap i et tredje, økte inntektene betydelig og snudde minus til overskudd.

Mens inntektene i 2021 var på 120,5 millioner, oppnådde rederiet i fjor en omsetning på 226,6 millioner.

De grønne regnskapstallene fra 2022 er slik Standard Supply ser det bare begynnelsen på det som kan bli flere gode år for bransjen.

– På norsk sokkel alene er det nå rundt 90 felt som produserer olje og gass. I 2022 nådde 30 nye prosjekter endelig investeringsbeslutning. Dette indikerer at antallet produksjonsfelt kan øke med mer enn 30 prosent i løpet av de neste tre til fem årene, skriver styreformann Martin Nes i årsberetningen.

Børsoppturer

Høy aktivitet på olje og gass kombinert med eksplosiv etterspørsel etter offshorefartøy har sendt rederienes rater i været.

Ifølge børsmeldingen i forbindelse med Standard Supplys kvartalsrapport for første kvartal i år, oppnådde selskapet i april en dagrate på 14.900 dollar.

Etter sju tøffe år peker pilene dermed oppover for næringen, som der flere aktører har ligget i toppen av listen over norske selskap med best avkastning på Oslo Børs.

I mars kunne investeringsdirektør Robert Næss i Nordea komme med statistikk som viser at ingen hadde vært i nærheten av Solstad Offshore med hensyn til avkastning.

– Solstad Offshore har steget med knappe 700 prosent fra starten av 2022 og frem til i dag, Det har også blitt noen hundrede prosent oppgang for Siem og Eidesvik, sa Næss den gang.

Kapasiteten justert

Mens overkapasitet i flåten lenge var et stort problem for offshorerederiene, har situasjonen nå bedret seg betraktelig etter at aktiviteten innenfor olje og gass tok seg opp parallelt med havvindutbyggingen.

Det gjør Standard Supply optimistiske med tanke på fremtiden.

– På bunnivået i 2017 var der over 100 europeiske PSV-er i opplag. I dag er antallet redusert til så godt som null. Så mye som 25–30 prosent av flåten som tidligere opererte i Nordsjøen er tatt ut av drift, påpeker Nes, og viser til både fartøysalg og opphugging.

(Copyright)
Publisert 23. May 2023, kl. 10.13Oppdatert 23. May 2023, kl. 10.13