– Selv om vi ikke liker at aktiviteten var lavere enn i 2021, så vi er godt fornøyd med hvordan året ble, sier Mats Nygaard Johnsen til Kystens Næringsliv.

Johnsen, som er daglig leder i NSK Ship Design, hadde en omsetning i 2022 som matchet 2020 på en prikk. Sett i lys av toppen i 2021 var året derimot en liten nedtur for Harstad-selskapet. Det innebærer nemlig nesten 30 prosent svikt i omsetningen på 110,5 millioner året før.

– Fjoråret bar faktisk litt preg av den høye aktiviteten og oppdrag signert fra året før, forklarer Johnsen, som likevel kan melde om akseptabel aktivitet.

Viste igjen året etter

Spesielt Nordlaks-prosjektet med den semilukkede Hydra-merden – produksjonstank for oppdrett av fisk – og flere andre oppdrag for havbruksindustrien var av en såpass størrelse at det ga utslag på året etter.

Hydra er Nordlaks delvis lukkede produksjonstank for oppdrett. Foto: NKS Ship Design/Nordlaks

– Det, og flere brønnbåtprosjekter der vi har levert design over tid i markedet. Nå har det imidlertid ikke vært kontrahert brønnbåter på et år.

Det betyr ikke at designerne holder seg unna temaet.

– Vi har et stort brønnbåtprosjekt, i størrelsesorden 5000 til 7000 kubikkmeter ute på prising.

– Det rører seg fra havbrukssektoren igjen?

– Det rører seg, men siste periode har vist at det tar tid og vil ta tid. Samtidig opplever vi stor vilje fra aktørene til å fornye flåten med blant annet større og dedikerte behandlingsbåter.

Det er bare én hake.

– Byggeprisene og betalingsevnen i markedet må samsvare, og det siste året har byggeprisen økt kraftig.

Havvind i vinden

Heldigvis åpner det seg stadig nye markeder for harstadværingene. En havvindnæring i startgropen gir håp om enda et bein å stå på.

– Vi har tro på flere prosjekter innenfor energisegmentet, om det er havvind, telekommunikasjon eller grønne skip innenfor olje og gass.

Troen på nye markeder ga i fjor støtet til et flunkende nytt rederi, Agalas. Sammen med fiskeriaktørene Kransvik og Ytterstad har moderselskapet NSK Holding vært med å skape en ny kunde.

NSK 6480 blir det andre fartøyet til Agalas. Foto: NSK Ship Design

– Siste prosjekt med Agalas er et anvendelig energifartøy som opererer innen segmentene havvind, olje og gass, og som driftes på metanol.

Første ordre fra Agalas var det hundre meter lange spesialskipet NSK 6255, som i utgangspunktet er et kabelleggingsfartøy og som skal opereres av Cecon Contracting. Bruksomfanget er imidlertid bredt, med muligheter for både hotell og støtte til undervannsoperasjoner.

Som de fleste designere og underleverandører har også NSK Ship Design merket oppdragstørken i oppdrettsbransjen. Oppløpet til grunnrenteskatt for havbruk ga nemlig full stopp i ordre fra en stort sett samlet havbruksnæring.

Byggpriser også en faktor

– Investeringsviljen i næringen henger også sammen med økningen i byggepriser. Det er i det hele tatt mye som har beveget seg i dårlig retning, med mindre penger å investere.

Selv har designerne flere prosjekter på gang, men ennå uten signatur fra oppdragsgiver. Håpet er å kontrahere nå i høst, men Johnsen er usikker på om det lar seg gjøre.

– Det er i det hele tatt bekymringsfullt for mange i næringene rundt.

Havfarmen på lokasjon i Hadselfjorden. Foto: Nordlaks/Deadline Media

Et av de virkelige prestisjeprosjektene for NSK Ship Design var Havfarmen, som ble tegnet og senere bygget for Nordlaks. Den påvirket bunnlinjen positivt, men kan kanskje illustrere hvordan større oppdrag påvirker gjennom flere år og setter spor i bedrifter.

– Det var ikke ett enkelt prosjekt, men flere pågående i årene mellom 2016 og 2020.

Høy aktivitet på huset og viktig kompetansebygging snarere enn en engangseffekt, mener han.

– Det har uten tvil gjort at vi fikk en god posisjon.

Melk og brød

Når havbruksoppdragene så langt lar vente på seg og havvind ennå venter på en stor nok startpistol, må designerne se etter andre segmenter.

– Uten nybygg er det flere som ønsker ombygginger, forlengninger, batteripakker og grønnere fartøy. Rett og slett det vi kaller melk og brød. Dette er likevel i volum mindre prosjekter sammenlignet med nybygg.

Melk og brød er også kontrollordningen for sjøfart der designerne har sertifiseringsoppdrag, blant annet for oppdrettsbransjen.

– Ombygging av offshorefartøy, er det et tema?

– Gode rater og høy beskjeftigelse i den eksisterende flåten gjør at potensialet for nybygg vurderes som langt større. Det er jo en av triggerne våre, sier Johnsen, med adresse til deres egen satsing på både rederi og nybygg inn i havvindmarkedet.