Store havdyp har fått Fosstech opp fra store økonomiske dyp. Nå kan brannsikre batterier bli det neste store.

Kompakte, vanntette og brannsikre batteripakker kan være like om hjørnet, om typegodkjenningen fra DNV går gjennom. Det er imidlertid forsvarsteknologi som i fjor ga det store støtet til Vestfold-bedriften Fosstech.

Daglig leder Steven Foss i Fosstech.
Daglig leder Steven Foss i Fosstech.Foto: Kjersti Kvile

– Vi mistet 30 prosent av omsetningen over natten i 2014.

Oljeprisfallet det året ble noe av et vannskille for teknologibedriften på Stokke rett vest av Tønsberg, forteller grunnlegger, majoritetseier og administrerende direktør Steven Foss til Kystens næringsliv.

Nær konkurs

Prisfallet gjorde at maskineringsbedriften, som hadde lent seg tungt mot olje- og gassektoren, nesten gikk over ende.

– Nær konkurs, ja. Det gjorde at vi måtte tenke nytt, sier Foss.

Livsverket hans ble grunnlagt i 1997. I tillegg til oppkjøp av blant annet radiokommunikasjonsselskapet Jatronic, hadde maskinering stått i sentrum.

Nå ble denne delen av virksomheten nedskalert, kjernevirksomheten dreid mot elektromekanisk sammenstilling, og mye av maskineringsutstyret solgt unna.

– For å holde liv i bedriften, sier Foss enkelt.

Nesten ti år frem i tid kan Foss fortelle en helt annen historie, med piler som ikke bare peker opp, men som etter 2023 tegner til å bli det Foss kaller et all time high, sammen med minoritetseier Otterlei Group (40 prosent etter 2018).

Driftsresultatet i 2022 er på 5,3 millioner kroner sammenliknet med 6,1 millioner i 2021. Årsresultatet i perioden er et overskudd på 4 millioner mot 4,7 millioner foregående år.

Selskapet holdt en svært jevn omsetning årene før og etter pandemien, med tett oppunder 100 millioner i omsetning. Tilsvarende tall for 2022 viser 133 millioner kroner, en oppadgående trend Foss estimerer vil fortsette i 2023.

– 160 millioner i 2023. I dag er vi oppe i 72 ansatte, og er i prosess med å hente inn flere.

64 prosent omsetningsøkning

Nå sikter Foss seg altså inn mot 64 prosent økning ut fra 2021-tall. Spisset kompetanse og tung investering, spesielt på innstøping av elektronikk, avanserte signalkabler, undervannssonarer og lys har snudd mye for bedriften.

I årsberetningen heter det at «det også i 2022 foretatt betydelige investeringer i kompetanse og teknologi. Hensikten er å sikre at Fosstech AS fortsatt blir oppfattet som en innovativ, kundeorientert og konkurransedyktig leverandør».

Det er Fosstech sin kompetanse som blant andres bidrar til at Kongsberg Maritimes autonome undervannsdrone Hugin kan tåle havdyp på 6000 meter. Derfra var veien kort til militære oppdrag.

– I fjor var vår største kontrakt noensinne, i et maritimt forsvarsprosjekt med Kongsberg.

Fosstech har i dag en strategisk samarbeidsavtale med Kongsberg Defense & Aerospace, og landet i fjor en prestisjeavtale om å utvikle og bygge kampsystem for den mer dyptgående delen av marineflåten.

– Kongsberg har softwaren, vi bygger rammeverket rundt.

Kan løse batteriproblem

Selv om satsingen inn mot forsvarsmateriell har gitt størst uttelling for Fosstech, er selskapet også involvert i det som kan bli en inntektsvinner i maritim bransje.

– Vi jobber tett med Zen Ocean på batteriløsninger for maritimt bruk.

Med stadig flere og større batteriløsninger om bord i ulike flåtegrupper, er brannsikkerhet blitt en utfordring. De få batteribrannene som har vært, har til gjengjeld vært problematisk å slukke. Bruk av sjøvann til slukking har gitt giftige og eksplosive gasser, og brann har medført svært høy varmeutvikling. Brannen sprer seg gjerne mellom cellene, i en slags dominoeffekt.

Løsningen ligger, ifølge samarbeidspartneren, i produksjonspartner Fosstechs vanntette og brannsikre løsninger.

– Vårt oppdrag er å sette sammen celler, og støpe de inn i brannhemmende polymerkompositt. Det hele blir en tett modul, forteller Foss.

Branntett og vanntett

– Innkapslet, vanntett og branntett. Bygger det mye?

– Der er noe polyuretanplast mellom cellene, men resten er rundt hele pakken. Det har høy energitetthet og veier litt, men gjør at det kan pakkes tett. Da blir det svært kompakt.

Ifølge Zen Ocean skal dette gi dobbelt så mye energi på halvparten av volumet. Nå ligger mye hos DNV, forteller han.

– Vi satser på en typegodkjenning i løpet av året.

Første prototyp ut blir et lite konteinerfartøy, tegnet av svenske FKAB og Eker Design.

– Det er med andre ord Zen Ocean og dere som kan sitte på løsningen på det som er i ferd med å bli en hodepine i næringen?

– Vi kan sitte på løsningen, ja.

Tett på havforskerne

Det er spesielt på innstøping av elektronikk selskapet de senere årene har slått seg opp.

– Vi er gode på elektro og løsninger under vann, og vi leverer blant annet ekkoloddløsning for Kongsberg Maritime.

Fosstech har også et tett samarbeid med Havforskningsinstituttet, med nettopp undervannsløsninger for sensorikk og følsomme instrumenter.

– Vi er stadig store mot olje og gass, men har fått langt flere føtter å stå på etter at vi snudde oss rundt.

– Dere har nedskalert på maskinering, men mye høres ut som prototyparbeid?
– Det begynner ofte med engineering og prototyping, og ender til slutt i produksjon, ja. Vi har fremdeles maskineringsmuligheter, men dette er tjenester vi nå kjøper gjennom eksterne selskap som leier lokaler av Fosstech.

Nordisk marked

Det er først og fremst det nordiske markedet Fosstech har satset mot, med olje- og gass, fiskeri og oppdrett som viktigste marked.

– Noen produkter er imidlertid world-wide, slik som de ulike brannslukkingssystemene for skip, og nivåmålesystemet til LNG-fartøy. Der yter vi service og support over hele verden.
– Dere er i markedet etter flere ansatte. Er det rift om folk?

– Det har gått bra å få folk på ingeniørsiden, og de med høyere utdannelse på økonomi. Det er verre stilt i produksjon. Det er spesielt produksjonselektronikere og elektromekanikere det er vanskelig å få fatt i.

For å bøte på konkurransen, har Foss og resten av Fosstech satset på lærlinger. I dag har de tre lærlinger i bedriften.

– Vi må finne gode emner, og få de inn i systemet.

– Du er ikke redd for at de forsvinner ut?

– Her blir de godt tatt vare på. De som måtte søke seg ut kommer tilbake igjen!

(Copyright)
Publisert 24. August 2023, kl. 06.03Oppdatert 25. August 2023, kl. 13.11