2022 ble tidenes beste år for Grieg Maritime Group. Det familieeide selskapet tjente 151 millioner dollar, nær 1,6 milliarder kroner i fjor.

Resultatet før avskrivninger og finanskostnader, økte med 144 prosent – fra 82,7 til 202,3 millioner dollar.

Finansdirektør Annicken Kildahl, i Grieg Maritime Group. Foto: Grieg

I 2022 hadde selskapet en driftsmargin på 48,8 prosent i fjor mot 17,8 prosent i 2021.

– Fjoråret ble mye bedre enn ventet, og vi ser ikke for oss et tilsvarende år i 2023, sier finansdirektør Annicken Kildahl, i Grieg Maritime Group, og legger til:

– Likevel har utviklingen så langt vært god, og vi regner med et godt resultat også i år – selv om det ikke blir i samme størrelsesorden, sier hun.

Administrerende direktør Matt Duke Grieg Maritime Group, sier til Finansavisen, at selskapet ventet et rimelig godt resultat for 2022, men ikke så godt som det endte.

Med ordinære driftsinntekter på 292,5 millioner dollar, tilsvarende 3,1 milliarder kroner, og en flåte på 31 skip, lå trolig timecharterraten nærmere 30.000 dollar dagen, skriver avisen.

Utbyttefest

75 prosent av Grieg Maritime eies av familien Grieg, gjennom holdingselskapet Grieg Maturitas.

Styreleder i Maturitas, Elisabeth Grieg, eier store deler av selskapet sammen med sine tre søsken Elna-Cathrine, Per og Camilla Grieg.

Eier og styreleder Elisabeth Grieg i Grieg Maturitas. Foto: Gorm Kallestad

Hele utbyttet fra Grieg Maritime Group går til Maturitas, og etter fjoråret endte utbytte til eieren 65,9 millioner dollar, tilsvarende 691 millioner kroner.

Grieg Maturitas, ofte kalt Grieg Gruppen, har global virksomhet innen shipping, havbruk, logistikk, skipsmegling og investering.

Blant annet eier gruppen over 50 prosent av lakseoppdretteren Grieg Seafood, som er notert på Oslo Børs, via Grieg Aqua.

Utenom investeringene i oppdrett og shipping har familien plassert penger i sentrale eiendommer i Bergen og verdipapirer.

Grønnere fremtid

Grieg Maritime Group eier og driver hovedsakelig med spesialskip for frakt av blant annet cellulose og andre trelastprodukter, stålkonstruksjoner, aluminium og forskjellige typer prosjektlaster.

Grieg Edge, Grieg Green og Grieg Star er underlagt Grieg Maritime Group.

– Hovedutfordringen for oss – og hele den maritime næringen – er og blir dekarbonisering av flåten, sier Kildahl.

VesselsValue verdsetter Grieg-flåten til 407 millioner dollar. Foto: Grieg

Lavthengende frukter er i stor grad allerede høstet, forteller finansdirektøren, og Grieg jobber nå både med å redusere utslipp fra eksisterende skip, og å utvikle nye skip som kan håndtere grønne drivstoff.

Gjennom datterselskapet Grieg Edge planlegger Grieg sammen med Wärtsilä å lansere verdens første ammoniakkdrevne tankskip i 2024.

– Fremdeles er det slik at karbonbaserte drivstoff er langt billigere enn de grønne, og skal vi få til dette skiftet, må kostnadsnivåene internasjonalt tilpasses slik at det er mulig for det store flertall av skipseiere å bevege seg over til det grønne, sier Kildahl og legger til:

– Da snakker vi subsidier, skatter eller en kombinasjon – gjerne som støtte til energiprodusenter, karbonskatt eller differansekontrakter, sier Kildahl.

Prosjektutviklingen har fått delfinansiering fra den norske finansieringsordningen Pilot-E.

Grieg Gruppen
  • Grieg Gruppen er et familieeid maritimt konsern med global virksomhet og med røtter fra 1884, da Joachim Grieg etablerte et skipsmeglerfirma i Bergen.
  • Ved Per Griegs avgang som konsernsjef i 1999, ble eierskap og styring i familiekonsernet videreført til barna Per Grieg jr. (født 1957), Elisabeth Grieg (født 1959), Camilla Grieg (født 1964) og Elna-Kathrine Grieg (født 1967), som hver for seg fikk like store andeler i morsselskapet Grieg Maturitas AS.
  • Grieg Gruppen består av om lag 42 forretningsvirksomheter tilknyttet shipping, logistikk, skipsmegling, management, finansielle investeringer og sjømat samt den veldedige stiftelsen Grieg Foundation.
  • Konsernet har om lag 1710 ansatte i åtte land verden over og eies med 75 prosent av Grieg Maturitas og 25 prosent av Grieg Foundation.
  • Grieg Gruppens omsetning i 2021 var på vel 6,7 milliarder kroner og overskuddet etter skatt var 1,23 milliarder kroner.
  • Grieg Maritime Group består av fire hovedvirksomheter; Grieg Green, Grieg Edge, Grieg Star og skipseiervirksomheter som inkluderer Grieg Shipowning og G2 Ocean.
  • Hovedkvarter ligger i Bergen, mens finans- og jusavdelingen befinner seg i Oslo.
  • Grieg-flåten teller i underkant av 30 skip som inngår i pool-selskapet G2 Ocean, som teller over 100 spesialskip av typen spesialbulkskip.
Kilde: snl.no

Mye å gå på

– Vi har selvsagt stor tro på våre satsinger i Grieg Edge og Grieg Green – altså innovasjon innen det grønne skiftet og tjenester for sirkulært skipseierskap, sier Kildahl.

Grieg Edge er Grieg gruppens dedikerte innovasjonsselskap, som utvikler løsninger innen energi og infrastruktur, havvind og short sea.

– Maritim bransje har mye kompetanse og vilje – men også my å gå på. Og vi tror det går an å skape seg muligheter på disse områdene, sier Kildahl.

I tillegg investerer Edge i gründerbedrifter innen bærekraftige løsninger for maritim sektor.

Flåteverdier

Sammen med de øvrige 14 skipene rederiet eier, verdsetter VesselsValue Grieg-flåten til 407 millioner dollar. Det er 109 millioner dollar mindre enn flåten er bokført til i konsernbalansen.

Den kommersielle driften av skipene ivaretas av selskapet G2 Ocean, et joint venture med Kristian Jebsens selskap Gearbulk.

G2 Ocean ble etablert i 2017 og er størst i verden innenfor frakt av cellulose.