Tross rekordinntekter frykter rederiet at de beste tidene kan være forbi

Brønnbåtederiet hadde rekordhøye inntekter i 2022, men driftsresultatet faller.

Glen Bradley er viseadministrerende direktør i Rostein. Her fotografert på kaien i Ålesund, rett utenfor rederiets Ålesund-kontor.
Glen Bradley er viseadministrerende direktør i Rostein. Her fotografert på kaien i Ålesund, rett utenfor rederiets Ålesund-kontor.Foto: Anders Furuset

Mens driftsinntektene øker med 115 millioner til 1,3 milliarder kroner i 2022, ble årsresultatet 85 millioner kroner lavere, 234 millioner kroner. Det viser årsregnskapet til brønnbåtrederiet Rostein som ble kjent forrige uke.

«Resultatsvekkelsen skyldes hovedsakelig økte drivstoffkostnader, redusert tak på nettolønnsordningen og generell prisvekst på innkjøpte varer og tjenester» heter det i styrets årsberetning.

Økte inntekter

Styret skriver videre i sin årsberetning at selskapet fortsatte den positive utviklingen i 2022.

– 2022 var et godt år på tross av inflasjon ga marginfall. Dette situasjonen fortsetter i år og vi forsøker å parere med ytterlige økt produktivitet fremfor å måtte øke prisene tilsvarende, sier viseadministrerende direktør Glen Bradley i en tekstmelding til Intrafish, og legger til:

– Men vi ser ikke bort fra at de beste tidene i brønnbåt kan være bak oss nå.

Rostein har 18 brønnbåter og ytterligere en under bygging. Samtlige opererer i Norge, men tilbyr også tjenester i Danmark, Færøyene, Skottland og Island.

På inntektssiden viser årsregnskapet 1,3 milliarder kroner i omsetning i løpet av fjoråret. Eierne har satt av 50 millioner kroner i utbytte.

Investeringer

Driftsmarginen er på 21,1 prosent for selskapet. Viseadministrerende direktør Glen Bradley, har tidligere uttalt at han ikke sammenlikningen av driftsmarginer mellom brønnbåtnæringa og matfiskproduksjon.

– Det blir feil, man forsøker å vurdere lønnsomhet ved å sammenligne epler og pærer. Størrelsene er ikke sammenliknbare ved å se på driftsmargin alene. Brønnbåt er veldig kapitalintensivt. I brønnbåt gjør du en investering fra en halv milliard kroner og oppover, og den skal betales tilbake til banken over flere år, gjerne flere tiår. Avdragene inngår ikke i driftsregnskapet, men kommer fram i kontantstrømmen. Driftsresultat hos oss brukes til avdrag og til egenkapital for å bygge nye fartøyer, forklarte Bradley til Intrafish i januar.
(Copyright)
Publisert 21. August 2023, kl. 06.06Oppdatert 21. August 2023, kl. 06.07