Vedum skrinlegger rederiskatten: – Ikke bekymre dere

Finansministeren vil ikke fjerne rederiskatten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp)Foto: Per Thrana

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) varslet tirsdag at regjeringen ikke kommer til å fjerne rederiskatten, som sikrer norske rederier skattefritak for skipsfartsinntekter.

– Ikke bekymre dere for det. Vi kommer ikke til å gjøre det, sa Vedum med henvisning til forslaget fra skatteutvalget som foreslår å fjerne rederiskatten.

En årlig skattefordel på 3,8 milliarder kroner skal sørge for at rederiene ikke flytter utenlands.

Endelig avklaring

Vedum kom med nyheten da han snakket til Rederiforbundets årskonferanse tirsdag ettermiddag, skriver Børsen.

– Dette er en avklaring som er viktig for å sikre stabilitet og forutsigbarhet for næringen. Vi er veldig fornøyde med at finansministeren gjør det vi har foreslått, nemlig å legge forslaget om å avvikle rederiskatteordningen i skuffen. Vi er glad for at regjeringen på dette punktet ikke følger flertallet i Torvik-utvalgets forslag, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund, Harald Solberg til Kystens Næringsliv.

De mange forslagene fra skatteutvalget, som ble ledet av Ragnar Torvik og lagt frem i midten av desember, er nå ute på høring med frist i midten av april.

Flagger ut

I Rederiforbundets ferske medlemsundersøkelse sa ni av ti at virksomheten vil bli påvirket, og 64 prosent at det ville være svært sannsynlig med utflagging dersom rederiskatteordningen avvikles.

Ifølge Torvik-utvalget omfattes rundt 750 selskaper av rederiskatteordningen.

Utvalget understreker at anslaget på at selskapene ville betalt 3,8 milliarder kroner i skatt uten denne fordelen, ikke tar høyde for endret adferd.

– Anslaget er dermed ikke et rimelig anslag på provenytap for staten ved ordningen, siden det må antas at en del av disse selskapene ville flyttet eierskap til skipene ut av Norge dersom ordningen ble avviklet. Selskapene i ordningen betaler årlig tonnasjeskatt av i alt om lag 60 millioner kroner, skriver utvalget videre.

(Copyright)
Publisert 22. March 2023, kl. 11.05Oppdatert 22. March 2023, kl. 11.14