Rederiet Olympic Subsea har hatt resultatvekst, økt egenkapitalen og befinner seg i en styrket markedsposisjon ved inngangen til 2023.

Subsea-rederiet oppnådde leieinntekter på 542 millioner kroner i fjor, og fikk et resultat før finansposter, skatt, nedskrivninger og avskrivninger på 234 millioner kroner samme år.

Det utgjør en forbedring på rundt 40 prosent fra året før, ifølge selskapstall.

Reder Stig Remøy i Olympic Subsea henter friske penger inn i ny rekonstruering. Foto: Per Ståle Bugjerde

– Året 2022 sett under ett viser en kraftig forbedring av selskapets situasjon, blant annet med en styrking av egenkapitalen på mer enn en halv milliard kroner, sier skipsreder og milliardær, Stig Remøy.

Remøy etablerte Olympic i Fosnavåg i 1996 og har konsentrert virksomheten rundt subsea-operasjoner og fornybar-segmentet.

I dag er gründeren majoritetseier i konsernet gjennom sitt selskap SRR Invest, med en eierpost på 59 prosent.

SRR Invest er i hovedsak investert i selskaper som utvinner råolje og naturgass, i tillegg til sjømat og eiendom. Den bokførte egenkapitalen i konsernet økte i fjor med rett under 700 millioner kroner, ifølge Kapital.

Remøy står oppført med en formue på 3,5 milliarder kroner i 2022 på Kapitals 400 liste.

Friskmeldt

Rederiets samlede driftsresultatet for 2022 var på 497 millioner kroner, mot 40 millioner kroner i 2021.

Dette skyldes i stor grad reversering av tidligere nedskrivninger på 332 millioner kroner, som følge av bedring i selskapets situasjon og markedsutviklingen, opplyser selskapet.

Offshorebåtene Olympic Poseidon, Olympic Princess og Olympic Canyon i opplag ved Breivika utenfor Ålesund tilbake i 2016. Foto: Per Thrane

– Tallene dokumenterer at vår langsiktige omstillingstrategi har vært riktig. Olympic er nå friskmeldt. Vi har inngått eller er i ferd med å inngå kontrakter både innenfor fornybar, olje- og gass på mer enn to milliarder kroner, sier Remøy.

Konsernets balanse viser en bedring i selskapets egenkapital på mer enn en halv milliard kroner – fra minus 200 millioner i 2021, til 312 millioner kroner i 2022

– Vi venter at egenkapitalen og selskapets samlede verdi vil fortsette å vokse som følge av markedssituasjonen og den nye restruktureringsavtalen, sier Remøy.

Olympic Subsea
  • Etablert i 1996 som Olympic Shipping. Omstrukturert til Olympic Subsea ASA i 2017.
  • Gründer og arbeidende styreformann Stig Remøy er største aksjonær.
  • Olympic har investert flere milliarder i ny og moderne teknologi fra lokale verft og andre leverandører i den maritime klyngen på Nordvestkysten.
  • Bidrar til lokal aktivitet i Fosnavåg og omegn gjennom egen næringsvirksomhet, Fosnavåg havakademi og sosiale bidrag.
Kilde: Olympic

Ny rekonstruering

Oljeprisfallet i 2014 slo kraftig ut for offshorerederiene, noe som har gitt flere restruktureringsprosesser i en rekke selskap siste årene.

I forbindelse med restruktureringen i Olympic høsten 2021 kom obligasjonseierne inn på eiersiden. Det skjedde ved at et obligasjonslån på 300 millioner kroner og påløpte renter på 46 millioner kroner ble omgjort til aksjer, tilsvarende 22,4 prosent av eierskapet i rederiet.

Konsernet fikk i januar 2023 endret og forlenget avtalen til ut mars 2026.

Gjennomføring av den nye restruktureringen er betinget av at selskapet blir tilført ny egenkapital på 140 millioner kroner, hvor 114,5 millioner kroner skal nedbetale ekstern gjeld. Et aksjonærlån 55 millioner kroner skal også bli konvertert til aksjer.

Kapitalinnhentingen er 100 prosent garantert av Stig Remøys via hans investeringsselskap SRR Invest.

– Dette vil styrke egenkapitalen ytterligere i første kvartal 2023, sier Remøy.

Den friske kapitalen skal skytes inn til en aksjekurs på 921 kroner, noe som priser offshorerederiet til 543 millioner kroner.

Nylig skal det ha blitt omsatt Olympic Subsea-aksjer for 500 kroner per aksje i gråmarkedet, ifølge Finansavisen. Det betyr at verdiene er opp 84 prosent på kort tid.

Skip i full aktivitet

I den nye avtalen beholder Olympic alle dagens syv skip i konsernet. Samtidig øker avdragene på selskapets gjeld.

– Alle skipene våre er nå i full aktivitet, og verdiene av inngåtte og kommende kontrakter er på et nivå vi ikke har sett tidligere. Det er svært tilfredsstillende å se at vår tidlige posisjonering inn mot fornybar, sammen med det generelle oppsvinget i subseamarkedet, nå bærer frukter, sier Remøy.

Rederiet har opparbeidet en ti år lang erfaring fra oppgaver for havvind, og Remøy påpeker at retningen går mer og mer den veien.

Illustrasjon av Olympics nye havvind-fartøy, såkalte CSOVs. Foto: Illustrasjon Olympic/Ulstein Verft

– Dette krever fleksible spesialskip, men som også kan brukes til olje og gass, sier Remøy.

Finansavisen har tidligere skrevet at prisen på de store servicefartøyene av typen Commissioning Service Operation Vessel,CSOV trolig er på mellom 450 og 500 millioner kroner per skip.

Olympic Subsea har også management på ytterligere tre skip, kontrollert av SRR Invest.

SRR Invest har kontrahert og har under bygging to fartøyer innen fornybar og vind ved Ulstein. Disse skal leveres vår og sommer 2024.

Fartøyene skal ha hybridmotor, og er basert på Ulstein SX222-designet, med Twin X-Stern fra Ulstein Design & Solutions.

Rederiet har tidligere bygget seks skip ved Ulstein Verft, og var den første kunden til Ulstein Design & Solutions.