– 2022 var et sterkt år for selskapet, slik det også var for resten av bransjen, sier kommunikasjons- og ESG-direktør Sigrid Grøm Bakken i G2 Ocean til Kystens næringsliv.

Etter at Grieg Maritime Group og Kristian Jebsen-selskapet Gearbulk i 2017 slo sammen tørrlastflåtene til et felles joint venture-selskap, G2 Ocean, har pilene pekt oppover for virksomheten.

Opp 1,1 milliard

Der salgsinntektene for 2021 lå på drøye 1,4 milliarder kroner, opplevde rederiet en økning til nær 2,5 milliarder kroner i løpet av et svært godt fjorår, i all hovedsak fra inntekter knyttet til «open hatch»-segmentet. Kostnader på 2,1 milliarder kroner ga et driftsresultat på 4 millioner kroner.

Det forteller imidlertid lite om reell soliditet, siden inntektene blir kanalisert tilbake i de to store eierselskapene.

Totalt omfatter den sammenslåtte rederivirksomheten rundt 120 fartøy, 89 av dem såkalte open hatch, fra eierrederiene. Dette er en fartøysgruppe som tradisjonelt befrakter cellulose til papirproduksjon, helt tømmer metaller eller andre typer bulklast. I dag er Norge ledende på denne typen frakt, og G2 Ocean betjener 32 globale fraktruter, med totalt 300 ansatte på landsiden.

G2 Ocean sitt Star Istind underveis fra Asia til Nord-Amerika med deler til en stadig økende vindkraftindustri. Foto: G2 Ocean

Eier ikke selv

– G2 Ocean eier ikke fartøy selv, men vi opererer skipene til eierne våre og tar inn skip fra markedet etter behov. Det gjør at vi ikke har direkte ansvar for hverken skip eller mannskap

Et godssegment som har øket på, er prosjektlast av komponenter til vindturbiner fra blant annet Asia til Nord-Amerika.

– Der er våre bulkskip godt egnet og optimalisert. Vi kan laste under dekk, lukke kan lukkes, og de lengste vindturbindelene kan lagres på dekk, forteller hun.

G2 Ocean har for tiden 15 utenlandskontor, og det er i hovedsak her og i hovedkontoret i Bergen de 300 kollegene hennes er ansatt.

I 2021 gjennomførte selskapet en intern omorganisering, som førte til opprettelsen av transaksjonssentre i Atlanta og Singapore. Samtidig ble roller flyttet fra Rio de Janeiro, Singapore og Bergen.

– Vi ønsket å styrke læringsmiljøet ved to hub-er, og valgte å flytte roller dit.

Hovedkontoret til G2 Ocean ligger fremdeles i Bergen og har kommersielle, operasjonelle og administrative roller, understreker hun.

Godt rustet før pandemien

Overgangen fra pandemi til en verdenssituasjon med vaklende økonomier og krig har gått godt.

– Vi var veldig godt rustet som organisasjon, og vant til å jobbe digitalt siden vi er et globalt selskap.

Star Toscana fra G2 Ocean. Foto: Leo Kowal

Det gjorde at aktiviteten fra før pandemien ble opprettholdt, med et ekstra øye til de ansatte.

– Vi var opptatt av å sikre god helse og motivasjon for alle våre ansatte. I Kina gjennomførte myndighetene hjemmekontor helt frem til slutten av fjoråret.

Nettoinntjening per fartøy viser at det er «åpen luke»-segmentet som er i vekst, med 77,3 prosent økning for hvert fartøy, og «bare» 40,6 prosent for konvensjonell bulk.

Selskapet håper nå at et flatere inflasjonsnivå skal gi en tilsvarende flatere priskurve og mer å gjøre på oppdragssiden. Også krigsrammede markeder kan åpne seg opp, selv om Bakken forteller at G2 Ocean aldri har hatt hovedvekten av virksomheten der.

– Krigen i Ukraina har jo påvirket korneksporten derfra, og gitt andre handelsruter der korn tilbys. Det har imidlertid ikke påvirket våre seilingsruter.