Det er få aktører i Norge som satser stort på bølgekraft. De fleste bøyer i dag drives med batterier og solpaneler. Dette gir store begrensninger.

Men noen satser med ny teknologi i bøyeform. En prosjektleder og styreformann i RTS fra fra Åkrahamn, for eksempel.

Fra testingen av Goby-bøyen. Fra venstre Gunnar Carlson, eier av Stadt Towing Tank, Vegard Åstebø Larssen, daglig leder STT og Karl C. Strømsem, forskningsleder STT. Foto: RTS

- Forrige uke var vi på på den gigantiske DSEI-messen i London for å promotere vår nye oppfinnelse, bølgeladeren Goby. Den er nå patentert, sier prosjektleder Freddy Knutsen.

Grønt skifte med en bøye

Bølgeladeren til selskapet skal være like aktuell i militær som sivil sjøfart. Selskapet har blant annet siktet seg inn på havlading av ROV.

– Vi er en del av det grønne skiftet. Å få på plass flere store ladestasjoner til havs, på samme måte som på land, er vår store elektriske drøm, sier han.

RTS har foreløpig investert 10 millioner kroner i bølgekraftladeren. Konkurrentene skal være få, forteller Freddy Knutsen.

– Det finnes en rekke bølgelader-konsepter rundt om, men disse er mer for å produsere strøm til nett, og ikke lokal energiproduksjon, sier Knutsen.

Nå begynner det spennende arbeidet med å finne kunder for å kvalifisere konseptet, før selskapet går for industrialisering. RTS håper dette skjer innen kort tid.

Lang fartstid i markedet

RTS er et teknologiselskap som har vært i bransjen i 21 år. Siden 2017 har selskapet økt omsetningen fra 71 millioner til 107 millioner i fjor. Resultat før skatt ble i 2022 16,6 millioner kroner (se fullt regnskap lenger nede i saken).

Det er med andre ord ingen døgnflue som prøver å treffe en bølge. Etter flere år med utvikling har de funnet opp en halv nedsenkbar bølgegenerator. Eller bølgelader, for å si det litt folkelig.

Ved hjelp av bølger skaper sjøladeren bevegelse og dermed strøm i en lukket turbin.

– Inni bøyen er det et langt vertikalt rør, som er lukket og med et stempel-turbin som beveger seg ved bølger, forteller Knutsen.

Rimelig elkraft

Teknologien er ikke ny, men konseptet til RTS er nytt i form av bølgeladerne er lett flyttbare, patenterte bøyer. Bølgeladeren fungerer som ett mobilt vannkraftverk og skaleres opp til den størrelsen man ønsker.

Goby Test. Goby Test av bøyer. Foto: RTS

Oppfinnerne har valgt en enklere løsning enn store bølgekraftverk.

– Bølgeladeren er ikke store karen, så den er lett å sette opp. I tillegg er den veldig kostnadseffektiv, sier RTS-sjef Freddy Knutsen

Fra videoovervåking til ladestasjon

– Bølgeladeren kan blant annet brukes til å lade sensorer som overvåker områder langt til havs. Det være seg å lade en rekke sensor for kommunikasjon, eller å overvåke av alt fra skipsbevegelser både over og under vann.

Dette er en løsning blant annet forsvaret er interessert i. Men Goby kan også produseres mer strøm ved å kople dem sammen. Og det viktigste: ladestasjonen går aldri tom for strøm, forteller Knutsen.

Gobyer med en diameter på 10 diameter kan produsere opp til 60–70 kWh ved normal drift. Energien brukes til å lade store batteribanker som igjen skal kunne gi store energimengder på kort tid etter behov.

Tester ut produktet i havet

Goby er ikke kommet ut i salg enda. Foreløpig er det gjort grundige forsøk ved Stad Towing Tank i Måløy.

Gobybøyen har vært gjennom omfattende tester. Nå venter lansering på markedet. Foto: RTS

Dette er et miljø som har jobbet med mange bølgekraft prosjekter i mange år og er ledende i Europa.

– Alle tester er positive. Nå er vi på vei ut i markedet. Jeg håper at første kunde ikke er langt unna, sier Knutsen.

Selskapet er også på jakt etter investorer som kan bidra til å dra Goby ut på de sju hav.

– Vi ønsker ikke å begrense oss til kun Norge. Produktet er internasjonalt. Kopler man sammen flere Gobyer, kan de fint også fungere som nødstrøm for små øyer i en krisesituasjon, sier Knutsen.

Sintef: – Få aktører i Norge

Det er få aktører i Norge som satser på bølgekraft. Det betyr ikke at potensialet til bølgekraft-teknologien er lite, melder SINTEF på sine nettsider.

– Bølgekraft estimeres som en potensiell verdensomspennende ressurs tilsvarende 29 500 TWh/år. Men til tross for potensialet er det flere utfordringer som må løses før bølgeenergi blir en relevant faktor i energimarkedet.

– Det finnes lovende teknologi, men det er krevende å finne løsninger for å redusere kostnadene og øke effektiviteten. Dette er nødvendig for å tiltrekke seg investorer og sikre lønnsomhet i et konkurransepreget marked.