Onsdag morgen ble ligningstallene for 2021 lagt frem. Det er laksearvingen Gustav Magnar Witzøe fra Frøya som troner øverst på listen i Norge med størst inntekt og formue, men det står ikke verst til for noen av landets verftseiere heller.

Siviløkonom og tidligere konsernleder i Ulstein Group, Gunvor Ulstein, hadde i fjor en nettoformue på 215 millioner kroner, ifølge ligningstallene.

Hun er en av eierne i familiebedriften, står bokført med en nettoinntekt på 11,1 millioner kroner i fjor og betalte rett i overkant av seks millioner kroner i skatt.

Ingerid Ulstein er administrerende direktør i Ulsmo, som eier Ulstein Group – som igjen eier tradisjonsrike Ulstein Verft. Hun hadde i fjor en personlig nettoformue på drøye 218 millioner kroner. En inntekt på 7 millioner kroner ga samtidig en skatt på 4,3 millioner kroner.

Ingerid Ulstein er administrerende direktør i Ulsmo. Foto: Ulsmo

Tredje generasjon

Det var faren Idar Ulstein som bygget opp Ulstein Group til konsernet det er i dag. Verftet ble grunnlagt i 1917 av hans far: Martin Ulstein. Konsernet har valgt å omstille seg i et tradisjonelt turbulent verftsmarked, fra reparasjonsverft til fiskeindustrien og både inn og ut av oljealderen.

Ulstein har også en stor design- og utviklingsavdeling, der særlig X-bow og X-stern-løsningene for skrog har fått stor oppmerksomhet.

Verftet hadde i 2021 driftsinntekter på 1,2 milliarder kroner og et driftsresultat på 56,3 millioner kroner.

Ulstein verft eies av Ulstein Group, sammen med morselskapet Ulsmo, hvor Gunvor Ulstein er styreleder. Hovedeierne i Ulsmo er familien Ulstein via ulike eierselskap.

Tore Ulstein, Vegard Ulstein, Gunvor Ulstein, Ingerid Ulstein og Idar Marius Ulstein har større eierposter. Til sammen hadde de fem en nettoformue på 964,7 millioner kroner i fjor, ifølge ligningstallene.

Bror Tore Ulstein hadde en ligningsformue på 168 millioner kroner i fjor. Han står oppført med en inntekt på 11,6 millioner kroner og betalte 5,1 millioner skattekroner.

Tore Ulstein skal ha en doktorgrad i hydrodynamikk og var visekonsernsjef i Ulstein Group frem til 2020. Han er i dag styreleder i Ulstein Group og styremedlem i flere Ulstein-bedrifter.

Fall i verdiskaping

Skatt er hett tema, også i verftsbransjen.

Kystens Næringslivs utvalg blant verft-toppene er basert på fjorårets skattetall, hvor det er næringslivstoppenes skattebelastning og formue som offentliggjøres.

Det bildet forteller imidlertid lite om dramatikken verftsbransjen har opplevd de siste årene. Offentlige oppdrag til utlandet, krig, renteoppgang og dyrere råvarer er bare en del av bildet i industrien. Bare under pandemiårene falt verdiskapingen i maritim bransje med 3 milliarder kroner.

Listen inneholder både daglige ledere på verft med solid omsetning – og et knippe utvalg av eiere ved UIstein verft. Dette er selvfølgelig størrelser som ikke nødvendigvis kan sammenlignes.

Mange norske verft har imidlertid en noe broket eierstruktur, noe som også forteller om familietradisjonene som ofte ligger i grunn.

Bildet av Ulstein Verft i Ulsteinvik fra en tidligere anledning. Foto: Per Ståle Bugjerde

22 milliarder i nybygg

Forslaget om grunnrenteskatt på havbruk i sjø ble spådd til særlig å ramme verftene som produserer brønnbåter, et av få store fartøysegmenter som bygges i Norge. Kanskje ikke så rart når fiskeri og havbruk alene står for 23 milliarder i nybygg, hvor 10,5 milliarder er brønnbåter. Så langt har norske verft landet 60 prosent av ordrene.

Et av verftene som gjorde det skarpt i fjoråret, var Myklebust verft. Akkurat nå ferdigstiller verftet en 93 meter lang brønnbåt for Sølvtrans. Likevel og til tross for en omsetning på 854 millioner kroner, endte selskapet med et underskudd på 85,3 millioner kroner.

Administrerende direktør ved verftet, Lars Oddvar Conradi Andersen, hadde i 2021 en skattbar inntekt på 1,1 millioner kroner og betalte 467.000 kroner i skatt. Formuen står som null.

Det er særlig nybyggingsverftene som har fått kjenne konkurranse og dyrtid på kroppen.

Ved Havyard Leirvik i Hyllestad, verftet med største driftsinntekter i Vestland – 871,5 millioner kroner – forlot det aller siste nybygget kaien for ett år siden. Ferger og serviceoppdrag ble løsningen, slik det også er blitt for Fiskerstrand verft.

Tor Leif Mongstad er administrerende direktør ved Havyard Leirvik. Foto: Ketil Svendsen

– Nå er det gode tall, og vi skal levere et pent resultat, sa administrerende direktør ved Havyard Tor Leif Mongstad da.

Mongstad hadde i fjor en inntekt på 1,2 millioner kroner og la igjen en halv million i statskassen i skatt.

Administrerende direktør, som har lang fartstid i organisasjonen, overtok som leder for verftet i august 2021. Ifølge myndighetenes tall hadde han i 2021 en formue på 3 millioner kroner.

Tradisjonsrike familieverft

Mange av de tradisjonsrike verftene langs kysten er, om man leter gjennom eierstruktur og selskap med repeterende brøker, eid av fedre, døtre og sønner. Formuen ligger i utstyr, og penger skytes inn i en familiebedrift som ikke alltid kan måle seg mot konkurransen fra lavkostland.

Nå murres det mot det mange opplever som et stadig mer skjerpet skattetrykk.

Myklebust verft har høy aktivitet for tiden. Foto: Myklebust verft

– Verdiene er i kraner og utstyr. Formuesskatten og utbytteskatten er ikke bærekraftig, og favoriserer utenlandske aktører. Dette er en trussel mot både industrien og det grønne skiftet, advarte Geir Bjørkeli i Norsk industri under årets verftskonferanse i november.

Mange i næringen ønsker at prinsippet om næringsnøytralitet ikke bør gjelde verftene. Et slikt grep ville bedret konkurranseevnen. Aktør som skriver under på det, er underleverandøren Brunvoll, som jobber tett mot verftsindustrien.

– Enten verdiene er låst i cash eller i fabrikk, så er vilkårene de samme. Du kan ikke ha en formuesskatt som er helt uavhengig av driftsresultatet i en privateid bedrift. Vi må tappe konsernet for penger som skulle gått til drift og utvikling, sier konsernsjef Kåre Øyvind Vassdal i Brunvoll-gruppen til Kystens næringsliv.

Konsernsjefen er bokført med en formue på null, og hadde i fjor en inntekt på tre millioner kroner. Av dette gikk 1,3 millioner til skatt.