– Kutt i batteri-støtte har drept de store prosjektene

Pål-Ove Husøy mener at justeringen av batteristøtten kom på verst tenkelige tidspunkt.

Fra Corvus Energy sine lokaler på Minde i Bergen
Fra Corvus Energy sine lokaler på Minde i BergenFoto: Ketil Svendsen

– Vi så at der var en dreining på gang,slik at større operasjoner i havbruk kunne tas med nullutslipp gjennom nettopp bruk av større batteripakker. Siden er det blitt helt stilt. De store prosjektene som tar utviklingen videre, den drepte de. Det er interessant at en støtteordning som kan ta utviklingen et viktig hakk videre tas bort, sier Husøy, som er visepresident for salg i Corvus Energy.

Pål-Ove Husøy er visepresident på salg i Corvus. Pål-Ove Husøy, Corvus.Foto: Corvus

– Uforutsigbart

Husøy forteller at batterileverandøren hadde flere konkrete prosjekter på gang, med større batteripakker om bord i bløggebåter. Dette ville gjort det mulig å gjennomføre hele den kraftkrevende operasjonen inn mot merdene på batteri. Han mener at det er et viktig del av steget mot nettopp nullutslipp.

– Skal energibruken holdes lav og hybridiseringsgraden opp må de største prosjektene gå foran og gjøre energieffektiviseringstiltak i tillegg til å ta i bruk batterier, sier Stokland på Enovas hjemmesider.

I salgsteamet til Corvus merkes det samtidig godt at virkeligheten er blitt uforutsigbar. Pål-Ove Husøy nevner grunnrenten, som har skapt stor misnøye langs kysten. Enova-kuttet er en del av dette bildet, mener han.

– Nå skal jeg ikke halshogge Enova, som er vanvittig viktige og som gjør mye bra. Men når et rederi har bruk våren og sommeren til å bygge seg opp mot en investering, så hjelper det ikke å ta bort det som gjør det mulig.

Husøy bifaller Enovas satsning mot hydrogen og ammoniakk, men er tydelig på at infrastrukturen først må være på plass.

– Vi er også klare for neste steg med hydrogen, og ønsker å kunne levere drivstoffceller. Da må imidlertid drivstoffet være tilgjengelig. Derfor er det viktig å ha to tanker i hodet samtidig, på hydrogen og på batteri.

Nullutslipp er fremtiden

Lars Mælen er administrerende direktør i Moen Ship Management, og fartøyleverandør for blant annet havbrukssegmentet, som så langt har nytt godt av statlige batteriinsentiv.

– Enova har vært en god støtte for næringen, sier Mælen til Kystens Næringsliv.

Administrerende direktør Lars Mælen i Moen Ship Management (til høyre), sammen med daglig leder Terje Andreassen i Moen Marin.Foto: Moen Marin

Han tror at kuttet som spesielt rammer større oppdrettsfartøy nok kan påvirke investeringer, men kanskje mer til fordel for blant annet hydrogen.

– Nullutslipp er jo en gang framtiden. Hydrogen er et mye mindre prøvd marked, med mye mer behov for støtte.

Samtidig peker han på at bransjen ikke må havne i en situasjon der geografi skiller lønnsomhet, med et nikk til det markante skillet i strømpriser mellom nord og sør.

Introdusert i 2020

Ordningen med automatisert støtte til batteridrift og batterihybridifisering ble introdusert i 2020, og ga havbruksnæringen og fiskerinæringen alene en etterlengtet gulrot for å redusere dieselforbruket. Ordningen har inntil august gitt støtte for inntil 50 prosent av totale installasjonskostnader. Hittil har havbrukssegmentet vært største mottaker, med totalt 124 fartøy inn under ordningen.

Fiskerinæringen, med andre operasjonsområder og en stor del av flåten i form av mindre sjarker, har hittil mottatt støtte for 79 fartøy.

(Copyright)
Publisert 15. November 2022, kl. 04.28Oppdatert 15. November 2022, kl. 04.28