Danmark skal bygge verdens to første energiøyer – én i Nordsjøen og én i Østersjøen. Energiøyen i Nordsjøen er planlagt med en kapasitet på 3 GW i 2033 og 10 GW på sikt. Øyene skal samle strømmen fra havvindparker og sørge for ilandføring til flere europeiske land.

Det er planlagt hundrevis av havvindturbiner i området rundt øyen i Nordsjøen. Samlet kapasitet for disse er estimert til 10 GW.

300 milliarder

Prosjektet har en kostnadsramme på nærmere 300 milliarder kroner. Øyen skal bygges 80 kilometer vest av Jylland, og er planlagt ferdigstilt rundt 2033.

Energioperatøren Energinet skal stå frakten av strøm til Danmark og andre europeiske land. Kostnadene for nettet skal i stor grad betales av selskapene som får utbygging av havvind rundt øyen.

Undersøkelser

Nå har Energinet lyst ut et anbud på konsulenttjenester i prosjektet. Det skal utføres undersøkelser av meteorologiske og oseanografiske forhold, slik at man har et godt grunnlag for å gå videre med detaljutformingen av øyen.

Flere alternativer til utforming er skissert i prosjektbeskrivelsen. En oppfylt sandøy, stålplattformer og en innlemmet øy med senkekasser av betong eller stål er blant det som er til vurdering.

Her kan du finne mer informasjon om anbudet, som har tilbudsfrist 5. desember. Arbeidet er planlagt i første kvartal 2023.