Dette kreves for å hevde seg i konkurransen om havvindlisens

Norsk konkurransekraft og en integrert verdikjede blir avgjørende for å realisere havvindutbygging på norsk sokkel.

Norske aktørers konkurransefortrinn er spesielt knyttet til den overførbare kompetansen fra offshore leverandørindustri.
Norske aktørers konkurransefortrinn er spesielt knyttet til den overførbare kompetansen fra offshore leverandørindustri.Foto: Shutterstock

Det norske havvindeventyret har utløst store industrisamarbeid på tvers av næringer og landegrenser.

En rekke av landets fremste industrielle og finansielle miljøer, fra Equinor og Statkraft til Norgesgruppen og Ferd, konkurrerer om tillatelse til å bygge havvind på norsk sokkel.

Menon Economics analyserapport på flytende havvind har identifisert hvilke suksesskriterier som vil være avgjørende for utviklingen av en konkurransekraftig norskbasert havvindindustri.

– Det er norske aktørers konkurransekraft som vil være av størst betydning, sier analysesjef og partner i Menon, Even Winje.

Han mener norske leverandører har et godt utgangspunkt for å hevde seg også internasjonalt.

– Dersom norske aktører lykkes med å ta en betydelig markedsandel, vil de totale årlige verdiskapingseffektene bli på mellom 43,6 og 69,9 milliarder kroner i 2050, sier han.

Totale sysselsettingseffekter, inkludert ringvirkninger, anslås til mellom 11.700 og 52.300 sysselsatte i 2050, ifølge rapporten. Det øvre intervallet vil tilsvare om lag 25 prosent av de totale sysselsettingseffektene petroleumsnæringen hadde i 2019.

Egen verdikjede

Den storstilte havvindsatsingen betyr også store muligheter for leverandørindustrien, som nå omstiller seg for å være med på industrieventyret.

Norske aktørers konkurransefortrinn er spesielt knyttet til kompetansen som kan overføres fra offshore leverandørindustri.

Det er spesielt to punkter Menon trekker frem som er avgjørende for at norske aktører skal kunne hevde seg i havvind-markedet.

En integrert verdikjede og evnen til å konkurrere i det internasjonale markedet.

– Norske aktører må aktivt konkurrere om leveranser internasjonalt, og arbeidet med å realisere storskala produksjon her hjemme bør akselereres for å sikre kunnskapsspredning og kompetansebygging også blant mindre etablerte aktører, sier Winje og legger til:

– Dermed sikrer man leverandørmangfold og utvikler en integrert verdikjede.

Ruster opp

Vindkraftselskapet Fred. Olsen Seawind, danske Ørsted og kraftprodusenten Hafslund slo seg i 2021 sammen under navnet Blåvinge.

Både Ørsted og Fred. Olsen har lang fartstid innen vindkraft med flere internasjonale prosjekter, mens Hafslund er Norges nest største kraftprodusent.

Sammen ønsker de å bygge både bunnfast og flytende havvind på norsk sokkel, og har knyttet til seg flere norske leverandører for å bygge opp en egen verdikjede.

– Vi mener alvor med satsingen og har det som trengs for å realisere prosjektene. Vi er trygg på at vi skal få det til, har prosjektdirektør Jon Kippenes i Blåvinge, tidligere uttalt til Kystens Næringsliv.

Krever store areal på land

En satsing på flytende havvind skiller seg fra andre områder hvor norske aktører har vært ledende.

– Mens man innenfor offshore leverandørindustri i hovedsak har utviklet spesialiserte enkeltprodukter og dermed hatt fokus på høyteknologisk utvikling, vil man innenfor deler av flytende havvind i større grad måtte industrialisere produksjonen med standardiserte løsninger, sier Winje i Menon.

Med andre ord må man sikre investeringsvilje i betydelig produksjonskapasitet og tilrettelegging av store arealer for å effektivt sammenstille havvindmøller før de slepes til havs.

Der har Wergeland-gruppen allerede posisjonert seg. Familiebedriften eier et stort industriområde med kapasitet til å ta imot store vindkraftprosjekter.

Konsernet er med i Norwegian Offshore Wind Cluster, og har kontrakt med Equinor for sammenstilling av vindturbiner til Hywind Tampen-prosjektet. På basen i Gulen i Sogn blir de satt sammen, før de blir slept ut i Nordsjøen.

(Copyright)
Publisert 15. March 2023, kl. 05.31Oppdatert 15. March 2023, kl. 05.31