Enova gir 43,7 millioner i prosjektstøtte til klima og energi i industrien

Totalt får 28 industrisatsinger støtte.

Enova gir 43,7 millioner i prosjektstøtte til klima og energi i industrien
Foto: Enova

Det betyr at Enova så langt i år har støttet klima- og energisatsinger i industrien med 157 millioner kroner.

– Enova støtter de som går foran. Gjennom disse satsingene vil Enova bidra til at klimavennlige og energieffektive løsninger blir mer tilgjengelige i markedet, og at de tas i bruk hurtigere og i større omfang enn de ellers ville blitt. Det er viktig å erstatte de fossile brensler med fornybare alternativer samtidig som vi øker energieffektiviteten vesentlig, sier markedsdirektør Astrid Lilliestråle i Enova i en pressemelding.

Erstatte fossile brensler

Prosjektene ligger innenfor spillvarme, elektrifisering av fossile mekaniske arbeidsprosesser, batteripakke og ny landstrøm, utredning av nærvarmeanlegg samt utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger for elektrisk drevne prosesser i industri og anlegg.

– Vi skal redusere utslippene med 55 prosent frem mot 2030. For at vi skal klare dette målet, må alle sektorer med. Industrien har en nøkkelrolle i dette. Dette er en sektor hvor vi kan kutte store utslipp raskt med kjent teknologi samtidig som vi tar gode posisjoner i et marked som blir stadig mer utslippsbevist. Dette viser i praksis hvordan man kan kutte utslipp og skape jobber samtidig. Prosjektene som nå får støtte av Enova, bidrar til både utslippsreduksjoner og mer fleksibel og effektiv bruk av energi. Begge er avgjørende for at vi skal nå klimamålene våre, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Fem kategorier

Det var fem kategorier i årets femte utlysing. De 28 tilsagnene fordeler seg slik:

Tema 1: Spillvarmeutnyttelse – 2 tilsagn

Tema 2: Elektrifisering av fossilt drevne mekaniske arbeidsprosesser – 2 tilsagn

Tema 3: Batteripakke og ny landstrøm der batteri bidrar til å redusere belastningen på nett og på land – 14 tilsagn

Tema 4: Utredning av nærvarmeanlegg – 3 tilsagn

Tema 5: Utredning av fleksibilitets- og effektavlastningsløsninger for elektrisk drevne prosesser i industri og anlegg – 7 tilsagn

Her ser du oversikt over alle prosjektene som har fått penger:

(Copyright)
Publisert 22. November 2022, kl. 04.24Oppdatert 22. November 2022, kl. 04.24