Equinor vurderer å bygge ut mer havvind på Dogger Bank

Sammen med samarbeidspartner SSE Renewables undersøkers nå mulighetene for å utvide fra A+B+C til et fjerde felt, D.

Illustrasjon av Dogger Bank.
Illustrasjon av Dogger Bank.Foto: Recharge

Forslaget om Dogger Bank D vil kreve ny godkjenning før det kan utvikles og bygges ut. Prosjektet vil kunne tilføre ytterligere 1,32 GW bunnfast havvindkapasitet til de 3,6 GW som allerede er under bygging i fase A, B og C.

– En optimalisering av lisensområdet Dogger Bank C med en ekstra fase, Dogger Bank D, er i tråd med Equinors strategi om utbygging av havvindprosjekter i klynger, slik som Nordsjøen. Vi fortsetter samarbeidet med vår partner SSE Renewables, og videreutvikler de tekniske mulighetene i dette prosjektet sammen med dem. Begge alternativene, enten med overføring til nettet eller produksjon av grønt hydrogen fra Dogger Bank D, vil kunne bidra til Storbritannias netto null-ambisjoner, og viser Equinor sin evne til å levere et bredt energitilbud til Storbritannia, opplyser Halfdan Brustad, direktør for Dogger Bank i Equinor i en melding.

Selskapene legger fram en foreløpig rapport i mars som vil beskrive tekniske muligheter til å ta i bruk siste tilgjengelig teknologi for å styrke den britiske fornybarkapasiteten. Det er to alternativer som vurderes for energien fra Dogger Bank D: en tilknytning til nettet og/eller produksjon av grønt hydrogen.

I det første alternativet vil kraften fra Dogger Bank D kunne overføres via en tilknytning til strømnettet i Lincolnshire, hvor systemoperatøren National Grid nå installerer en ny nettinfrastruktur i kjølvannet av den britiske regjeringens ambisjoner om å produsere 50 GW havvind innen 2030.

Det andre alternativet som vurderes er å bruke elektrisiteten som produseres fra havvind til å produsere grønt hydrogen ved et eget elektrolyseanlegg i Humber-regionen.

Hvis det blir bygget, vil dette anlegget kunne bli Storbritannias største prosjekt for grønt hydrogen, og kan med politisk støtte og aktuelle tilpasninger i forsyningskjeden, bidra til den britiske regjeringens ambisjoner om grønt hydrogen.

– I SSE Renewables er vi opptatt av å levere og bygge opp et nasjonalt energisystem for Storbritannia som er billigere, renere og sikrere. Det er derfor vi tar grep for å bygge ut mer havvind som trengs for å få en radikal økning i fornybarproduksjonen. Vi bygger allerede verdens største havvindpark på Dogger Bank, og nå er vi sammen med vår etablerte partner Equinor glad for å legge fram planer om utvikling av en eventuell fjerde fase av prosjektet, Dogger Bank D. Vi ser fram til å jobbe videre sammen og involvere viktige interessenter i prosjektet, sier Paul Cooley, direktør for havvind i SSE Renewables.

Dogger Bank D vil eventuelt ligge i den østlige sonen av lisensområdet for Dogger Bank C, og vil mer enn doble utnyttelsen av det eksisterende området. Framdriften i prosjektet er betinget av en avtale med det statlige britiske selskapet The Crown Estate.

(Copyright)
Publisert 6. February 2023, kl. 09.10Oppdatert 6. February 2023, kl. 09.22