Etterlyser fortgang i karbonlagring, mener dagens politikk er en propp i utviklingen

– Olje- og energidepartementet er en flaskehals for klimatiltak. Mangel på CO2-lager forsinker arbeidet med å nå klimamålene.

Eivind Berstad, Bellona.
Eivind Berstad, Bellona.Foto: Sissel Janne Forsberg

Det sier Eivind Berstad, teamleder for CCS i Bellona, i en pressemelding.

Også næringslivet, i form av blant annet Aker Carbon Capture, har frontet tilgjengelige CO2-lagringsfelt som viktig for utviklingen av karbonfangst og dermed utslippsreduksjoner.

Aker-selskapet er i dialog med flere europeiske aktører som har planer om slike felt

– Bortkastet arbeid

Flere aktører er klare for å utvikle CO2-lager på norsk sokkel på de fire områdene som nå er utlyst. Horisont Energi er én av dem som søker.

Men kun én av dem får tillatelsen av Olje- og energidepartementet (OED). Tildeling av CO2-lagringstillatelser skjer etter en såkalt åpen dør-politikk.

Områder blir utlyst når OED får henvendelser fra aktører som ønsker å få tildelt et konkret område for lagring av CO2. Deretter har selskapene to måneder til å delta i konkurransen om lisensen. Bellona frykter dette fører til mye bortkastet arbeid for selskapene som ikke vinner frem.

Etterlyser ny politikk

Eivind Berstad mener at det å ikke utlyse mer areal er til hindrer for reduksjon av klimagassutslipp.

Denne uken offentliggjøres den ferskeste søkerlisten for karbonlagringsfelt, og Bellona erfarer at det er mange aktører som må konkurrere om det utlyste arealet.

– Denne runden kommer til å vise at det er behov for ny lisenspolitikk for CO2-lager. Vi har ikke tid til at kompetente aktører som vil utvikle CO2-lager på norsk sokkel blir hindret av mangel på utlyst areal, sier Berstad.

Får støtte fra søker

En av aktørene som har søkt på lagringslisensen er Altera Infrastructure. Selskapet samarbeider med Bellona om utvikling av en bedre CO2-infrastruktur.

– Det er mange store CCS-prosjekter på gang i europeisk industri, men mange av disse vil forsinkes eller bli lagt på is på grunn av mangel på lager. På norsk sokkel er flere aktører klare til å investere i å utvikle CO2-lager, men lite effektive lisensrunder og unødvendig sterk konkurranse bremser dessverre disse viktige klimaprosjektene, sier CCS-sjef Johanne Bø i Altera.

– Olje- og energiminister Terje Aasland bør revidere hvordan lisenspolitikken kan gi raskere utvikling av CO2-lager, sier Berstad.

(Copyright)
Publisert 4. January 2023, kl. 07.00Oppdatert 4. January 2023, kl. 07.03