Fabrikk med daglig produksjon på 40 tonn hydrogen kan gi milliardomsetning

Allerede i 2025 kan Horten-selskapet Gen2 Energy være i gang med hydrogenproduksjon i nord. Gjett hvor langt du kan kjøre en Tesla på den daglige energimengden!

Gen2 Energy sin tomt på Nesbruket, slik den er tenkt ferdig utbygget med både produksjonsanlegg, lagring og infrastruktur.
Gen2 Energy sin tomt på Nesbruket, slik den er tenkt ferdig utbygget med både produksjonsanlegg, lagring og infrastruktur.Foto: Gen2 Energy

– Vi skiller oss ut, både i Norge og Europa.

Svein-Erik Figved er samfunnskontakt i Horten-baserte Gen2 Energy, et selskap som enn så lenge skårer høyt på likviditet og soliditet, men tilsvarende lavt på lønnsomhet. Gen2 Energy er nemlig i oppstartsfasen, og en del av fremtidens løsning for energi og nullutslipp langs norskekysten.

Planene om storskalaproduksjon av grønn hydrogen er de kanskje ikke alene om, men det som ifølge Figved skiller dem fra fremtidige konkurrenter er de samtidige planene om distribusjonssystem på land og på vann, i tillegg til at de selv ønsker å bygge opp sluttmarkedet for det de selv skal produsere.

Komplett verdikjede

– En komplett, integrert verdikjede for grønt hydrogen. Vi har for eksempel en prosjektsøknad inne om å få ASKO sin godstransport fra Trondheim til Bodø på Nordlandsbanen til å bruke hydrogen som drivstoff. Da vil godstoget også kunne frakte konteinere med hydrogen, forteller Figved til Kystens næringsliv om samarbeidet med ASKO, Sintef, CargoNet og Maintech.

Gründerne i Gen2 Energy, i andre gruppe fra venstre: Terje Simonsen, Jan Fredrik Råknes, Svein-Erik Figved, Kristian Sjøvold. Ledergruppen helt til høyre: Odd-Arne Lorentsen, Jonas Meyer, Lars Nesje Grimsmo, Steffen Føreid og Andreas Ekker.Foto: Gen2 Energy

Det er likevel sjøveien de største kvantaene med hydrogen skal distribueres opp og ned langs kysten, og videre ut til det nordeuropeiske markedet. Oppstart for det første anlegget i Mosjøen i Vefsn kommune er tenkt i siste halvdel av 2025. Det er bare et av prosjektene de har for hydrogenproduksjon på kysten. De er også i gang med liknende prosjekt i Suldal, samt delaktig i et prosjekt i Meråker.

– Bråttom for å bygge fraktfartøy nå?

– En del faktorer påvirker, men vi har en tidslinje også for transportflåten, forsikrer Figved.

Skipene, som skal kunne ta mellom 200 og 400 konteinere, blir designet av Ålesund-selskapet Sirius. Byggoppdragene kan imidlertid fort glippe for norske verft.

– Vi er i kontakt med flere verft i Asia og Europa.

– Ingen norske?

– Prosessen er for all del åpen, og det er flere kriterier som gjør at vi også er i kontakt med norske verft.

Sirius-frakteskipene som Gen2 Energy satser på å betjene energimarkedene med. De er designet av Ålesund-selskapet Sirius.Foto: Gen2 Energy

Billig og rikelig kraft

Billig og rikelig strøm har lokket hortenserne opp i Nordland og inn i kraftkommunen Vefsn.

– Bare på det anlegget i Mosjøen tar vi sikte på å produsere mellom 40 og 45 tonn hydrogen. Hver dag.

I april i år lå råvareprisen for såkalt grønt hydrogen for første gang under grått – fossilt – hydrogen. Prisen på mellom 49,21 og 67,92 norske kroner kiloen kan med aprilprisene gi en daglig produksjonsverdi på 3 millioner kroner. Produseres det hver dag, ville det gitt en årsproduksjon på

Figved sier mer nøkternt at bruttoverdi er helt avhengig av hva som blir markedsprisen.

– Vi har ikke mulighet til å gi noe informasjon omkring det nå.

Fordelt på 40 fots konteinere, gir det rundt 40 konteinere med komprimert hydrogen hvert døgn. Til dette brukes det en elektrisk effekt på 100 megawatt. En Tesla Model X har et batteri på 100 kilowattimer, og en rekkevidde på 560 kilometer. For Kystens næringslivs regning kan vi si at en dagsproduksjon kan gi bilen tilsvarende 17 turer til og fra Månen – og halvveis tilbake før rekkeviddeangsten slår til.

– Med 40075 kilometer rundt ekvator ville Teslaen i teorien kunne kjørt over 335 ganger rundt jorda for denne energimengden, skriver teknologisjef dr.ing. Odd-Arne Lorentsen i selskapet til Kystens næringsliv, samtidig som han vennlig korrigerer avisens regneferdigheter mellom jord og måne.

Gen2 Energy sin tomt på Nesbruket er sentralt plassert mot både toglinje og skipsleia. Slik står den dag. Sammen med rikelig og rimelig kraft gir det store fordeler for oppstartsselskapet.Foto: Gen2 Energy

Tung aktør

Gen2 Energy ble etablert i 2019, og tok fart i 2020. Året etter kom nemlig den nederlandske energi- og råvarehandelsgiganten Vitol inn på eiersiden med 10 prosent, som del av en emisjon på 70 millioner kroner.

Vitol sin omsetning på 140 milliarder dollar i året er tre ganger den norske Equinor har, og må kunne regnes som en tung aktør. I mars i år kom to britiske selskap inn i eierskapet, og totalt er det i løpet av et halvt år skutt inn 250 millioner kroner, forteller han.

– Det er gjevt at de har valgt ut Gen2 Energy i sin langsiktige satsing på grønt hydrogen som energiprodukt. Vi har også solide norske investorer inne på eiersiden.

Figved nevner shippinginvestor Trygve Seglem og Höegh LNG som sikrer at også norske eiere er på banen i det som kan bli et eventyr langs kysten.

– Et distribusjonsnettverk på egne premisser, eller åpent for samarbeid?

– Absolutt åpent for samarbeid. Andre aktører kan nå markeder langt unna med våre fartøy. De fleste satser jo enten på distribusjon eller produksjon, vi vil også ha et marked.

Forventningsfull ordfører

Det kan gi fremtidige konkurrenter viktig markedsinnpass, i første omgang rundt Nordsjøbassenget.

– Vi har samarbeidsavtaler med sentrale havner i land som Nederland, Skottland og England for å få på plass gode mottakspunkter for grønt hydrogen. Slik at vi kan levere hydrogen til sluttkunder i Europa.

Berit Hundåla, ordfører i Vefsn, forventer både nye arbeidsplasser og tilflytting i kjølvannet av hydrogenfabrikken.

– Vi tror at så snart de setter spaden i jorden, vil vi se ringvirkninger i regionen.

(Copyright)
Publisert 21. November 2022, kl. 04.31Oppdatert 29. November 2022, kl. 12.01