Sea Zero er et skipsbyggings-prosjekt som omfatter alt fra design, fremdrift, energi og drivstoff til hotelldrift og digitale løsninger.

Satser på nullutslipp i 2030

Målet er å bygge utslippsfrie skip med bærekraftige og sirkulære løsninger. SINTEF vil bidra i prosjektet med analyse, forskning og utvikling.

Sea Zero
  • Sea Zero skal realisere nullutslipps person‐ og godstransport langs norskekysten innen 2030 gjennom å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge.
  • Sea Zero ble initiert av Hurtigruten og SINTEF i mars 2022, og består nå av 14 industriaktører, FoU‐institusjoner og myndighetsorganisasjoner.
  • Nå i januar startes et forsknings- og utviklingsprosjekt for oppskalering, optimalisering og pilotering av nullutslippsteknologi for skip.
  • Totalt skal det brukes om lag 123 millioner kroner over 3 år på forsknings- og utviklingsfasen av Sea Zero-prosjektet.
  • Partnerne i prosjektet er Hurtigruten Norge, SINTEF, Cavotec SA, VARD, Brunvoll, Plug, Corvus Energy, DNV, Sustainable Energy Catapult, Teknotherm, Jotun, Sjøfartsdirektoratet, Bergen Havn og Norske Havner

– Dette er en stor nyhet for oss. Denne støtten betyr at Hurtigrutens planer om å seile utslippsfritt på norskekysten tar et stort steg videre, og at vi er i rute for å kunne seile vårt første nullutslippsskip innen 2030, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge, i en pressemelding.

SINTEF mottar rundt totredjedeler av støtten og skal stå for prosjektledelsen. I tillegg til pilotering av Hurtigruten-skip, skal det gjøres mye generisk FoU som mange aktører vil dra nytte av.

Drypper på leverandører

– Forskningen vil også gi store ringvirkninger for maritim leverandørindustri i hele Norge. Ny grønn teknologiutvikling tilfører økt kompetanse og eksportpotensial til norsk maritim leverandørindustri, ikke minst for partnerne i prosjektet. Når en stor aktør som Hurtigruten satser på grønne løsninger gir det i tillegg muligheter for å bygge ut grønn infrastruktur langs kysten, for eksempel ladepunkter. Dette kan gi store utslippsreduksjon for mange aktører, sier prosjektleder Trond Johnsen, SINTEF Ocean.

Hurtigruten
  • Hurtigruten-konsernet har røtter tilbake til 1893, da Vesteraalens Dampskipsselskap satte en dampbåt i trafikk mellom Trondheim og Hammerfest, etter å ha vunnet et statlig anbud.
  • Hurtigruten AS transporterer post, gods og passasjerer langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes. Dagens selskap ble stiftet i 2007.
  • Konsernet er organisert i de tre enhetene Hurtigruten Norge, Hurtigruten Expeditions og Hurtigruten Group.
  • Det britiske Investeringsfondet TDR Capital har siden 2014 vært største eier.
  • Hurtigruten Expeditions leverer ekspedisjonscruise verden over, med destinasjoner som Alaska, Antarktis, Grønland, Karibia og Svalbard
Kilde: snl.no/hurtigruten.no

I august leverte SINTEF en mulighetsstudie som så på mulige teknologi- og drivstoffvalg for de nye skipene.

Den peker på moderne batterier som et interessant valg for mer miljøvennlige hurtigruteskip, men også at å redusere energibehovet er like viktig som valget av energikilde. For både Hurtigruten Norge og SINTEF er det derfor et viktig mål at de nye skipene setter nye standarder for energieffektivisering.

– Mange prosjekter fokuserer på hvilket drivstoff man skal velge, men for oss er det like viktig å lage et skip som bruker minst mulig energi og dermed har god rekkevidde på grønn elektrisitet. Vi kommer derfor til å ha stort fokus på å utforske en mengde ny teknologi fra rotorseil, luftboblesmøring, til varmepumper og -lager for hotellet om bord, sier Johnsen.

Dette er de øvrige partnerne i Sea Zero: Vard, Corvus Energy, Brunvoll, Jotun, Teknotherm, Cavotec, Plug, Bergen Havn, Norske Havner, DNV, Sjøfartsdirektoratet, Sustainable Energy Catapult.