Sea Zero er et skipsbyggings-prosjekt som omfatter alt fra design, fremdrift, energi og drivstoff til hotelldrift og digitale løsninger.

Satser på nullutslipp i 2030

Målet er å bygge utslippsfrie skip med bærekraftige og sirkulære løsninger. SINTEF vil bidra i prosjektet med analyse, forskning og utvikling.

Sea Zero

Sea Zero skal realisere nullutslipps person‐ og godstransport langs norskekysten innen 2030 gjennom å utvikle og demonstrere utslippsfrie skip for Hurtigruten Norge.

Sea Zero ble initiert av Hurtigruten og SINTEF i mars 2022, og består nå av 14 industriaktører, FoU‐institusjoner og myndighetsorganisasjoner.

Nå i januar startes et forsknings- og utviklingsprosjekt for oppskalering, optimalisering og pilotering av nullutslippsteknologi for skip.

Totalt skal det brukes om lag 123 millioner kroner over 3 år på forsknings- og utviklingsfasen av Sea Zero-prosjektet.

I tillegg til støtten på 67 millioner kroner fra Grønn Plattform, vil partnerne i prosjektet stille opp med egenfinansiering på rundt 56 millioner.

– Dette er en stor nyhet for oss. Denne støtten betyr at Hurtigrutens planer om å seile utslippsfritt på norskekysten tar et stort steg videre, og at vi er i rute for å kunne seile vårt første nullutslippsskip innen 2030, sier Hedda Felin, administrerende direktør i Hurtigruten Norge, i en pressemelding.

SINTEF mottar rundt totredjedeler av støtten og skal stå for prosjektledelsen. I tillegg til pilotering av Hurtigruten-skip, skal det gjøres mye generisk FoU som mange aktører vil dra nytte av.

Drypper på leverandører

– Forskningen vil også gi store ringvirkninger for maritim leverandørindustri i hele Norge. Ny grønn teknologiutvikling tilfører økt kompetanse og eksportpotensial til norsk maritim leverandørindustri, ikke minst for partnerne i prosjektet. Når en stor aktør som Hurtigruten satser på grønne løsninger gir det i tillegg muligheter for å bygge ut grønn infrastruktur langs kysten, for eksempel ladepunkter. Dette kan gi store utslippsreduksjon for mange aktører, sier prosjektleder Trond Johnsen, SINTEF Ocean.

Hurtigruten

Hurtigruten-konsernet har røtter tilbake til 1893, da Vesteraalens Dampskipsselskap satte en dampbåt i trafikk mellom Trondheim og Hammerfest, etter å ha vunnet et statlig anbud.

Hurtigruten AS transporterer post, gods og passasjerer langs norskekysten mellom Bergen og Kirkenes. Dagens selskap ble stiftet i 2007.

Konsernet er organisert i de tre enhetene Hurtigruten Norge, Hurtigruten Expeditions og Hurtigruten Group.

Det britiske Investeringsfondet TDR Capital har siden 2014 vært største eier.

Hurtigruten Expeditions leverer ekspedisjonscruise verden over, med destinasjoner som Alaska, Antarktis, Grønland, Karibia og Svalbard

Kilde: snl.no/hurtigruten.no

I august leverte SINTEF en mulighetsstudie som så på mulige teknologi- og drivstoffvalg for de nye skipene.

Den peker på moderne batterier som et interessant valg for mer miljøvennlige hurtigruteskip, men også at å redusere energibehovet er like viktig som valget av energikilde. For både Hurtigruten Norge og SINTEF er det derfor et viktig mål at de nye skipene setter nye standarder for energieffektivisering.

– Mange prosjekter fokuserer på hvilket drivstoff man skal velge, men for oss er det like viktig å lage et skip som bruker minst mulig energi og dermed har god rekkevidde på grønn elektrisitet. Vi kommer derfor til å ha stort fokus på å utforske en mengde ny teknologi fra rotorseil, luftboblesmøring, til varmepumper og -lager for hotellet om bord, sier Johnsen.

Dette er de øvrige partnerne i Sea Zero: Vard, Corvus Energy, Brunvoll, Jotun, Teknotherm, Cavotec, Plug, Bergen Havn, Norske Havner, DNV, Sjøfartsdirektoratet, Sustainable Energy Catapult.