Fra en sped start i Molde har Glamox kjempet seg til posisjon som en av verdens ledende havvindleverandører

– Vi leverer nå belysning til turbiner, andre installasjoner i vindparker og havvindfartøy verden over.

Glamox har hatt kontrakter både på Hywind Tampen og Dogger Bank.
Glamox har hatt kontrakter både på Hywind Tampen og Dogger Bank.Foto: Privat

Det sier Håkon Helmersen, direktør for global marine & offshore division i industrikonsernet Glamox.

Tydelig prioritert

Mye har endret seg siden den norske sivilingeniøren, forskeren og oppfinneren Birger Hatlebakk i 1947 oppdaget det han kalte glamoxering: En metode for elektrokjemisk overflatebehandling av aluminium.

Belysningsfirmaet Glamox ble grunnlagt da Hatlebakk oppdaget hvordan glamoxeringen kunne brukes til å produsere effektive aluminiumreflektorer for kraftige lysarmaturer.

Etter å ha bygget seg opp som global leverandør til blant annet industri, kontor og skipsbelysning, har Glamox nå tatt en betydelig markedsandel på havvind.

– Havvindsegmentet er den viktigste satsingen i divisjonen marine, offshore & wind, samt én av de viktigste i konsernet. Vi har en betydelig omsetning her, og kan definitivt kalles oss en av verdens ledende leverandører på belysning til havvind, sier Helmersen.

Bygget på kontakter

På 70-tallet fikk Glamox de første kontraktene fra nordsjøflåten og offshore-anlegg. Denne markedsdreiningen skulle vise seg å bli svært viktig for konsernets inntog i havvind og fornybar energi.

– Da havvindutbyggingen startet i Danmark, Tyskland og Nederland, hadde vi gode kunderelasjoner til aktører som fikk ta del i utbyggingsprosjektene. Dermed ble det naturlig for dem å henvende seg til oss. Som leverandør er det generelt viktig å gode løsninger, men å ha bevist at man kan levere kvalitet til kundene er også avgjørende, sier Helmersen.

De siste årene har Glamox blant annet sørget for belysning i havvindparker i Taiwan, samt i prestisjeprosjekter som Hywind Tampen og Dogger Bank. Referanselisten omfatter store utbyggingsaktører som Equinor, RWE, Vattenfall og Ørsted.

Innovasjon er viktig

Gode kunderelasjoner er også viktig utover inngåelsen av enkeltkontrakter. For Glamox har havvindsatsingen nemlig ikke bare handlet om å levere eksisterende produkter til et nytt segment.

Havvindnæringen er opptatt av bærekraft og grønne løsninger. Det setter krav til kontinuerlig innovasjon og produktutvikling også på leverandørnivå.

– Vi må hele tiden drive innovasjon og utvikle løsninger og produkter som er fremtidsrettet i forhold til kundenes behov. En av våre fordeler er at vi har kunnet drive co-innovasjon i samarbeid med kundene, sier Helmersen.

Utviklingsarbeidet i Glamox marine offshore & wind foregår hovedsakelig ved avdelingene i Ålesund og Molde.

Flere pionerer

Glamox er langt fra den eneste norske leverandøren som har tatt en sterk posisjon på havvind.

Kystens Næringsliv har tidligere omtalt Imenco, som fra rent olje- og gassfokus har dreid virksomheten til også å omfatte fundamenter til havvind og en løsning for korrosjonsbeskyttelse av dypvanns fortøyningslinjer og ankerkjettinger.

Helmersen trekker frem Fred. Olsen Windcarrier som en av de norske pionerene. Selskapet er verdensledende på shipping-tjenester og installasjon av turbiner.

Når han blir spurt om å gi råd til andre leverandører som vil inn i havvindsegmentet, er Håkon Helmersen klar på at det handler om prioritering – og i dagens perspektiv rask prioritering.

– Toget går nå

– Dette toget går nå. Skal man satse på havvind, måtte dette tydeliggjøres internt. Man må prioritere det nye segmentet, uten å miste fokus på andre segmenter. Det må settes av ressurser, og satsingen må forankres på øverste nivå i virksomheten. Ledelsen må også bruke tid på dette, sier han.

Én av fordelene til norske leverandører er slik Helmersen ser det at mange av de store utbyggingsaktørene har lang erfaring fra olje og gass på norsk sokkel.

– Dermed har utbyggerne også brukt mange norske leverandører. Kundeforholdet er på mange områder allerede på plass. Da handler det om å bevise at man kan levere også i havvindsegmentet, sier han.

(Copyright)
Publisert 30. January 2023, kl. 05.46Oppdatert 30. January 2023, kl. 05.46