Grunneier sier nei og kan sette kroken på døren for Fortescues betente utbygging

Ordføreren håper et planlagt folkemøte mandag kan gi dialog mellom kommune og innbyggere i en betent industrisak som har ridd kommunen i snart to år.

Bonde Ole Reidar Davidsen har nylig takket nei til tilbudet om salg av jordbruksarealer på Mula i Hemnes.
Bonde Ole Reidar Davidsen har nylig takket nei til tilbudet om salg av jordbruksarealer på Mula i Hemnes.Foto: Privat

– Jeg ønsker at sannheten skal komme frem, uansett, sier hemnesordfører Paul Asphaug til Kystens Næringsliv.

Hemnes kommune har høstet kritikk for arbeidet med en omdiskutert industrisatsing. Kystens Næringsliv har tidligere skrevet om bråket i Helgelandskommunen. Sentralt i saken står en stor jordbrukseiendom på Mula med muligheter for dyphavskai og tilgang til energi fra vannkraft.

Den største interessenten, australske Fortescue Future Industries (FFI), har vært i langvarig dialog med Hemnes kommune.

Anklager har florert om kommunalt press gjennom Altinn-meldinger om ekspropriering, blant annet i Rana blad og Avisa Hemnes.

Nå inviterer Fortescue, på Asphaugs oppfordring, innbyggerne til folkemøte om saken.

Får se hva som skjer

– Inntrykket har vært at jeg måtte bestemme meg for noe, sier bonde Ole Reidar Davidsen til Kystens Næringsliv.

– Så får vi se hva som skjer.

Davidsen mener at «showet har vært styrt av ordføreren og noen få andre», og at resten av kommunestyret har vært lite informert. Nå har han sagt et endelig nei til tilbudet om å selge eiendommen.

– Jeg har opplevd god støtte i kommunestyret, og lite informasjon fra kommunen, sier bonden.

– Du har fått melding om at ekspropriasjon kunne være aktuelt?

– Jeg har ansett det som en sleip taktikk for ikke å bremse signeringen. Det gjenstår å se om jeg er ferdig, men jeg er spent på om aktøren vil gi seg.

Rykter i lang tid

I den lille kommunen, klemt inne mellom Rana i nord, Vefsn i vest og i sør mot Hattfjelldal, hadde ryktene lenge gått om samtaler med en industriaktør på milliardnivå. Ifølge Avisa Hemnes har kommunen flere kraftkrevende friere. Kontakten med det australske selskapet Fortescue Industries har imidlertid foregått bak lukkede dører.

9. mai kunne Fortscue Future Industries sende ut pressemelding, der det blant annet het at selskapet hadde inngått en intensjonsavtale med Statkraft på strøm, denne «innebærer at Statkraft forsyner FFI med fornybar energi fra det norske nettet for å støtte potensielle planer for et 300 megawatt grønt hydrogen- og grønn ammoniakkanlegg.

Prosjektet åpner også for ytterligere kapasitet til å støtte planer for fremtidig oppskalering av området».

Kystens Næringsliv har forsøkt å kontakte landsjef Thor Magnus Rovik i den norske grenen av selskapet, Norway Fortescue Future Industries, for ytterligere kommentar til utviklingen i saken - foreløpig uten å lykkes.

«Skremmeskudd»

Avisa Hemnes melder samtidig om solid tilbakegang for det lokale Sp i meningsmålingene. Kystens Næringsliv har vært i dialog ordfører Asphaug, som ikke ønsker å kommentere saken før folkemøtet over helgen.

En som lenge har engasjert seg i saken, er Frode Solbakken. Han er kritisk til kommunens håndtering og hemmelighold. Solbakken er lokallagsleder i Naturvernforbundet i Rana og omegn, og samtidig fylkesleder i Nordland Naturvernforbund. Nå ser han frem til en avslutning på saken.

– Da får vi håpe kommunestyret i neste møte benytter sjansen, tar til fornuften og setter punktum ved å trekke tilbake formannskapets skriftlige «skremmeskudd» hvor det ble antydet ekspropriasjon hvis ikke gårdbrukeren skrev under en intensjonsavtale om salg asap. En antydning som siden ble framsatt som et «krav» fra ordfører via media, sier Solbakken.

Han reagerer på det han oppfatter som at saksbehandling gjennom avisene, og at Statsforvalteren retter svar på henvendelser fra Naturvernforbundets lokallag til fylkeslaget. Tilbakemeldingen fra statens representant i fylket sier dette:

«Statsforvalteren mener det bør være greit å holde grunneiere som kan bli berørt orientert om en framtidig endring i arealformålet».

Mener det er press fra kommunen

Som Kystens næringsliv tidligere har omtalt, fikk bonden melding gjennom Altinn på at ekspropriasjon var en mulighet.

– Vår oppfatning er at dette har vært press fra kommunen for å inngå en intensjonsavtale, mener Solbakken.

Det er ikke Statsforvalteren umiddelbart enig i, slik Kystens næringsliv leser tilbakemeldingen:

«Men det er riktig som dere tar opp at kommunens adgang til å ekspropriere avhenger av at det foreligger et plangrunnlag. Varsel om ekspropriasjon og innløsning er forhold som det skal opplyses om i forbindelse med kunngjøring av planvedtaket. Vi registrerer at formannskapets vedtak også nevner ekspropriasjon uten at dette kan anses som noe varsel»

Grunneier Tom Eirik Nilssen forteller til Rana blad at han har blitt utsatt for «psykisk press fra hemnesordfører Paul Asphaug». Nilssen står i prosess med å overta foreldrenes småbruk, og ble på kvelden 14. februar oppringt av ordføreren.

– Ordføreren sa at kommunen var interessert i å kjøpe stedet og at kommunestyret hadde åpnet for at ordføreren kunne tilby seks millioner kroner for eiendommen, sa Nilssen til Rana blad.

Videre kontakt mellom ordfører og Nilssen tok budene via åtte millioner til ti millioner kroner.

– Vi sa nei til salg på nytt, sa Nilssen.

Kystens Næringsliv har forelagt uttalelsene fra Asphaug, som lover å komme tilbake med informasjon på et senere tidspunkt.

(Copyright)
Publisert 11. May 2023, kl. 04.41Oppdatert 11. May 2023, kl. 04.41