Havvind i 100 for NSK Ship Design

God timing mot verft og mot havvind for Harstad-designernes nye kabelutleggingsfartøy. Båten på 100 meter har plass til 100 personer, og skal stå ferdig i 2025.

NSK Ship Design sitt kabelutleggingsfartøy NSK 6255 kan tilpasses ulike oppdrag, i første rekke inn mot havvindnæringen.
NSK Ship Design sitt kabelutleggingsfartøy NSK 6255 kan tilpasses ulike oppdrag, i første rekke inn mot havvindnæringen.Foto: NSK Ship Design

– Det er et veldig attraktivt leveringstidspunkt.

Mats Nygaard Johnsen er daglig leder i NSK Ship Design, og kan slå i bordet med fersk verftskontrahering av selskapets nyeste design.

Det hundre meter lange spesialskipet NSK 6255 skal leveres fra tyrkisk verft i første kvartal i 2025. Subsea- og havvindmarkedet er brennhett, noe som er i ferd med å lage en flaskehals for fartøy med senere leveringstidspunkt.

– Jeg tror vi treffer både tidspunkt og marked ganske bra, sier han fornøyd til Kystens næringsliv.

Tilpasset nordlig farvann

NSK 6255 er utviklet i tett samarbeid med Cecon Contracting AS, og er tilpasset røffe havområder. Skipet er tilpasset utlegging av kommunikasjonskabler, men skal også kunne betjene helt andre operasjoner. Det omfatter både reparasjon og vedlikehold, ROV-operasjoner og inspeksjoner – og hotelldrift.

Det er Cecon som har sikret seg rett til leie og drift, mens selve eierskapet står i nordnorsk kapital, med Sparebank1 Nord-Norge som samarbeidspartner.

– Det er et nystartet rederi med aktører fra ulike maritime områder, sier NSK-sjefen hemmelighetsfullt.

– 99,9 meter fartøy med en bredde på 21 meter. Har dere tegnet noe større?

– De største brønnbåtene er sammenlignbare i kompleksitet, men selvfølgelig mindre.

Johnsen ler, og tar sats.

– Vi har faktisk levert Havfarmen på 400 meter.

Nordlaks sitt gigantprosjekt ble satt i drift i 2020, mens lokale miljøhensyn har utsatt NSK-designen Havfarmen II på ubestemt tid, ifølge Intrafish.

Fremmed fugl

Han mener selskap på Vestlandet tradisjonelt har vært dominerende i designbransjen.

– Men NSK har gjennom våre store havbruksprosjekter de siste årene levert et volum av designtjenester som har gjort at vi har vært blant de tre til fem største i selskapene i landet målt i omsetning!

Arbeidet med Havfarmen og de øvrige havbruksprosjektene har gitt NSK kompetanse, men også et team bestående av flere ansatte med erfaring fra design og drift innenfor offshorenæringen. Med havvind og andre offshore-oppdrag om hjørnet, er det viktig kunnskap å dra med videre, tror han.

Prosjektet rundt spesialfartøyet, som er tilpasset telekommunikasjon og vekstområdet grønne havparker, har pågått siden starten av året, og har stått rakrygget gjennom usikre måneder med krig og valutakrise.

– Krevende, men subsea og havvind har stått seg godt i perioden, og med gode markedsutsikter.

Fleksibel design

Designen er fleksibel, for å enkelt å tilpasse fartøyet til ulike marked.

– Rederiet har flere opsjoner på fartøytypen og plattformen, men vi har samtidig valgt å spisse den mot bestemte operasjoner. Du kan ikke ta høyde for alt.

– Det viktigste er jo å sikre reell kapasitet for de operasjonene du ønsker å tilby, og at du får et effektivt fartøy som heller ikke koster for mye. En vanskelig øvelse der du er nødt til å gjøre noen valg i designprosessen.

Valget falt på et multifuel-hybrid fremdriftssystem med dynamisk posisjonering, plass til store mengder kabel, mulighet for tunge kranløft, og med ikke rent få sengeplasser om bord.

– Den skal også kunne fungere som hotellskip, med kapasitet på 100 personer om bord.

Fleksibiliteten gir skipsdesigneren en plattform de kan bygge videre på overfor nye kunder og kundegrupper.

– Vi har tro på at vi kan kapitalisere flere fartøy, ja.

– Mye interesse?

– Du får alltid henvendelser på aktører som vil høre mer, så får vi jobbe så godt vi kan for videreutvikle konseptet.

Verftsoppdrag til Tyrkia

Selve verftsoppdraget gikk til Tyrkia og Sefine skipsverft.

– Det ble dessverre ikke norsk verft for dette prosjektet. Vi ønsker selvsagt mest mulig norske leveranser, men Sefine hadde denne gangen det beste tilbudet. Samtidig er dette et verft vi har god relasjon til.

Det tyrkiske verftet har i tillegg to andre NSK-design under bygging, til Ervik Havfiske og Astafjordrederiet Brønnbåt Nord.

Om bord i SK 6255-designen vil det for øvrig kunne telles opp 30 prosent norsk teknologi og leveranser. Dette er sikret i samarbeid med den statlige støtteordningen Eksfin. Johnsen forteller at de største leverandørkontraktene allerede er undertegnet ved verftet.

To slike kontrakter har gått til Kongsberg Maritime og offshorekranleverandøren Techano. Techano har for øvrig levert det skinnegående kransystemet til Havfarmen.

Dual fuel

I hundremetringens buk vil det være en dual fuel-motor, hybrid på metanol og diesel. Motorløsningen skal gi en reduksjon i utslipp på opptil 75 prosent sammenlignet med tradisjonell dieseldrift.

– Metanol er vurdert til som et miljøvennlig alternativ som kan bli kommersielt tilgjengelig, sier Johnsen.

Han forteller at rederi og designere her har hatt aktører som Maersk og i store energileverandører i sidesynet.

– Jeg tror det å kunne tilby et grønt alternativ vil bli et konkurransefortrinn overfor både havfarmer og havvindparker i fremtiden.

Styrker seg på Vestlandet

Parallelt med det nye designet har NSK Ship Design også utviklet samarbeidet med Naval Consult, som de nylig kjøpte etter sistnevntes konkurs.

Naval Consult har lang erfaring med design av fiskefartøy i tett samarbeid med redere og verft som blant annet Larsnes og Stadyard. Erlend Hagen, som tidligere var daglig leder i Naval Consult, er nå prosjektleder i NSK Ship Design.

Han driver det som er blitt vestlandskontoret og er i ferd med å flytte inn i nye lokaler i Måløy. Dette gir NSK både lang praktisk erfaring fra og godt renomme på oppdrag for fiskebåtredere.

– Vi så at enkelte rederi følte at Naval Consult var for små til å ta på seg større oppdrag. Dette er løst nå som vi er del av et stort og solid designselskap som NSK. Vi kan utføre flere nybygg og ombygginger samtidig, med god oversikt og kontroll. Å fortsatt kunne fokusere tett på å utforme gode og effektive løsninger også når det er mye som skal gjøres, er av stor verdi for kundene våre, sier Hagen.

I øyeblikket samarbeides det med Stadyard på Raudeberg og reder om å ferdigstille nybygget til Arnøytind. Naval Consult var med å bygge også forrige nybygg til rederiet.

– Vi videreutvikler eksisterende design samen med enkelte rederi, og utarbeider nye for andre. Helt nye design er under utvikling, der alt er tenkt gjennom på nytt fra første strek. Vi tar med oss erfaringen vår og stiller spørsmål ved alt vi har gjort tidligere. Dette vil være banebrytende, sier Hagen, som er optimist med tanke på fremtiden som del av NSK Ship Design.

– Det er mye engasjement og stå-på-vilje hos nye kollegaer i Harstad, og det jobbes med å få mest mulig ut av synergiene mellom selskapene.

(Copyright)
Publisert 18. November 2022, kl. 18.01Oppdatert 18. November 2022, kl. 18.01