Det er britiske Happy Energy som har utviklet Pillswood-anlegget, der det brukes et såkalt Tesla Megapack-system for lagring av strøm på batterier. Anlegget nær den engelske byen Hull har kapasitet til å lagre opptil 196 MWh strøm i en enkelt syklus.

Det er nok til å forsyne rundt 300.000 britiske hjem med strøm i to timer.

Batterilagring er en viktig del av forretningsvirksomheten til Tesla, selv om lagringssatsingen er mindre kjent enn konsernets elbiler.

Tesla-sjef Elon Musk har selv uttalt at batterilagring i fremtiden trolig vil bli den viktigste inntektskilden i konsernet.

Lagringsstasjonen i Pillswood er lagt like ved ilandføringsnettverket fra verdens største havvindpark Dogger Bank, som etter planen skal settes i drift til sommeren.' Dogger Bank er et samarbeidsprosjekt mellom Equinor, SSE Renewables og Vårgrønn.

Gjennom Dogger Bank A, B og C skal partnerne totalt bygge ut en havvindpark med kapasitet på 3,6 GW i et område som ligger mellom 160 og 190 kilometer nordøstkysten av England.

Batterilagring av strøm vil løse en av utfordringene med havvind: Du kan ikke styre produksjonstiden, som er avhengig av værforholdene, og dermed blir ikke strømmen nødvendigvis levert i takt med etterspørselen. Ved å mellomlagre strømmen kan man levere den grønne energien når etterspørselen er der.

– Energilagring ved hjelp av batterier er avgjørende for å få realisert Storbritannias potensial innenfor fornybar energi, og vi håper at Pillswood-prosjektet vil sette Yorkshire på kartet som ledende på grønne energiløsninger, sier Peter Kavanagh, direktør i Happy Energy.