Hydrogenoppstart kan gi leverandørboom i nordlandskommune

I Mosjøen satser den norske oppstartsbedriften Gen2 Energy å produsere 40 tonn hydrogen daglig. Det er godt nytt for kraftkommunen Vefsn.

Gen2 Energy sin tomt på Nesbruket er sentralt plassert mot både toglinje og skipsleia. Sammen med rikelig og rimelig kraft gir det store fordeler for oppstartsselskapet.
Gen2 Energy sin tomt på Nesbruket er sentralt plassert mot både toglinje og skipsleia. Sammen med rikelig og rimelig kraft gir det store fordeler for oppstartsselskapet.Foto: Gen2 Energy

– Vi tror at så snart de setter spaden i jorden, vil vi se ringvirkninger i regionen.

Berit Hundåla er ordfører i kraftkommunen Vefsn, og har sett ringvirkninger før. Kommunen er vert for aluminiumsgiganten Alcoa, som er i ferd med å investere en milliard i utvidelse av produksjonen, og kraftleverandøren Eolus Vind. Den landbaserte vindparken er Nord-Norges største, med 1,3 terawattimer årlig.

– Eolus Vind kjøpte varer og tjenester for 15 millioner i måneden i utbyggingsperioden av vindkraftverket, forteller ordføreren entusiastisk.

God plassering

– Vi er godt i gang med å etablere oss utenfor det sentrale Østlandet. Godt plassert, med andre ord.

Svein-Erik Figved er samfunnskontakt i Gen2 Energy, som er i ferd med å realisere storproduksjon av grønt hydrogen. Hydrogenet skal leveres ferdig komprimert til 350 negative bar, og Figved forteller at de allerede har et forprosjekt på gang for å sikre at anlegget står klar til å produsere hydrogen fra slutten av 2025.

I Vefsn tar Alcoa allerede unna 2,5 prosent av den norske kraftandelen, og mer vil det bli. Nå har ordfører Hundåla store forventninger til Horten-selskapet Gen2 Energy, og deres to produksjonsanlegg for grønn hydrogen som skal etableres trinnvis.

– Vi ser for oss både arbeidsplasser og innflytting til kommunen.

Lover ringvirkninger

Etableringene skal sikre gode ringvirkninger, forsikrer Figved. «En nøktern analyse», som han sier, viser at det ved anlegget i Mosjøen kan sikres mellom 35 og 50 arbeidsplasser for produksjon og logistikk. I første omgang er Gen2 Energy ute etter leverandører lokalt.

– Bare underleverandører for oppstart og vedlikehold vil utløse mellom 70 og 80 arbeidsplasser for et lite lokalmiljø.

Figved er selv politisk engasjert, og gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i hjembyen Horten.

– Tilfredsstillende for deg som MDG-politiker å være del av løsningen?

– Klart det! Man kan preke det grønne skiftet, men det er noe annet å være med på å realisere en faktisk løsning. Det betyr mye for budskapet du formidler.

Med eller uten politikerhatten på, synes Figved det er gjevt å vise at det finnes muligheter for ny industri og arbeidsplasser i det grønne skiftet.

Selv har senterpartiordfører Hundåla klokkertro på hydrogen, og spesielt grønn hydrogen. Den krever nemlig akkurat det kommunen kan levere: utslippsfri vannkraft og vindkraft. Vefsn har en strategi på grønn energi, og både Alcoa, flydrivstoffprodusenten Norsk eFuel og hydrogen fra Gen2 Energy kommer gjennom nåløyet der.

– Og hydrogen er etterspurt ute i Europa.

100 megawatt

Spesielt tre faktorer lokker Gen2 Energy ut av det sentrale Østlansområdet og nordover langs kysten. Billig strøm, mye strøm – «det krever 100 megawatt!» – og stort industriareal med kai.

– Det er primært vannkraftområder, og steder med tilgang til mye kraft som er interessante. Det gjør at selskapet er involvert på to lokaliteter i Mosjøen; Nesbruket og Holandsvika.

I 2021 understreket dagens fiskeri- og havminister, Bjørnar Skjæran, overfor NRK at prosjektet satte Helgeland på energikartet.

– Vi er på vei over i et nytt kapittel som energinasjon. Da blir nye energibærere viktige. Med hydrogen i Mosjøen, og batteri på Mo, forsterker Helgeland sin posisjon som den viktigste energiregionen i Norge, sa Arbeiderpartiets nestleder da.

Vefsn er en av mange fraflytningskommuner, og Hundåla snur det til god kapasitet i både barnehage og eiendomsmarked. Kommunen har også et rekrutteringsprosjekt på gang med fylkeskommune, kommune og næringsaktører. Også den etablerte industrien, spesielt rundt Alcoa, gjør Vefsn godt rustet til å ta imot nyetableringer.

– Vi har rett og slett et stort renn av underleverandører, og massevis av verkstedsfabrikker som står klare både i Mosjøen og på Helgelandskysten.

Flere prosjekter på gang

Men det stopper ikke der for Gen 2 Energy.

– Vi er også medeier i et anlegg som planlegges i Meråker, og er i gang med regulering og godkjenning av et anlegg i Suldal kommune i Rogaland.

Produksjonen er ren og uten uønskede avfallsprodukter. Ett biprodukt utgjør til gjengjeld ni ganger hydrogenproduksjonen.

– Oksygengass. Det må vi finne et marked for. Samtidig genererer produksjon my overskuddsvarme, som kan være gunstig for smolt- og lakseproduksjon, oppvarming av boliger og agrikulturell produksjon. I Mosjøen jobber vi med tanker om fjernvarme, for eksempel.

Kraftskillet mellom nord og sør

Lokaliseringen i Nordland henger sammen med kraftskillet nord for Bergen. Vi spør om det er risikabelt å satse på et prisskille som kan stå for fall?

– Det globale kraftmarkedet er ustabilt, og påvirkes av flere ting. Og jo, det er vanskelig å forutse hvor lenge situasjonen her i landet vil vare. Samtidig er nye overføringskabler mellom nord og sør i Norge langt frem.

Figved er pragmatisk om det store bildet, men forteller at det også er et politisk spørsmål om hva kraften i nord skal brukes til.

– Industribygging eller til rimeligere strøm i sør? spør han retorisk.

(Copyright)
Publisert 21. November 2022, kl. 04.29Oppdatert 22. November 2022, kl. 12.54