– Dette kan helt klart åpne store markedsmuligheter for oss. Produktet vårt er begynt å bli kjent og etterspurt i Norge. Med den eksponeringen vi nå får, kan den internasjonale etterspørselen øke betraktelig, sier administrerende direktør Ronny Bakke i Dimeq.

Planer for vekst

Sammen med faren Audun har han utviklet et selskap som leverer fullt automatiserte sikkerhetssystem for personell på skip eller industri-installasjoner til havs.

Ronny Bakke i Dimeq. Foto: Dimeq

Systemet er et elektronisk samband bestående av kommunikasjonsbokser knyttet opp mot armbånd den enkelte ansatte har på seg. Ved mann over bord-situasjoner på båter, branner eller nødssituasjoner på rigger og andre offshoreinstallasjoner, vil ledelsen til enhver tid ha oppdatert informasjon om hvor hver enkelt ansatt befinner seg.

Nå er Dimeq som eneste bedrift i kategorien «havnefasiliteter for offshore energy» kvalifisert til å bli med i en pool av oppstartsselskaper som skal pilotutvikles i et program i regi av The Atlantic Smart Ports Blue Acceleration Network (AspBAN).

– I slutten av januar skal vi til Lisboa og presentere produktet vårt. Allerede før denne finalen har vi lagt planer for solid vekst i selskapet, sier Bakke.

Naturlige vekstdempere

Planen for 2023 er å levere til sju båter i løpet av 2023 og 21 båter året etter. Om det europeiske markedet åpner seg for alvor, vil veksten skyte i været.

Men økt satsingen setter også krav til kapital. Ikke minst fordi prisen på en del chipper og komponenter har økt med 30–40 prosent sammenlignet med prisnivået før pandemien.

Dimeqs løsning gir full oversikt over hvor folk befinner seg. Foto: Dimeq

Leveransetid og logistikkutfordringer kan også legge en demper på veksten.

– Ukraina var eksempelvis en viktig leverandør av utstyr til kablingen vår. Her har krigen sørget for full stopp, og vi skaffe nye leverandører. Endring av komponenter krever også ny sertifisering, og blant de som godkjenner sertifiseringen er det fullbooket, sier Bakke.

Bølgekraft i havner

Også bølgekraftleverandøren Havkraft er blant finalistene i konkurransen. Havkraft AS har utviklet modulære bølgekraftverk som kan monteres som mindre, flytende og mobile installasjoner – blant annet på kaier.

Havkraft AS leverer modulære bølgekraftverk Foto: Havkraft AS

– Havner verden over kan bli viktige huber i det grønne skiftet. Bølgekraft kommer til å bli en viktig energikilde. Vi er overbevist om at vår Havkraft N-Class vil bidra til å åpne nye muligheter for mange havner, sier Solheim.

I oktober i fjor hentet Havkraft inn 15 millioner kroner i kapital fra nesten 1.000 småinvestorer. En ny emisjon er nå under planlegging.

I løpet av den ukelange pitchen i Lisboa vil Havkraft og Dimeq få tilgang til møter med 142 strategiske partnere i atlanterhavshavner, både fra investorsiden og kundesiden.