Investerer to milliarder i USA: Snart skal Equinor regne på hva som må brukes på norske havvindleverandører

I USA har Equinor allerede presentert en investeringspakke på opp mot 2,5 milliarder kroner.

Magnus F. Eidsvold, medietalsperson for fornybar, markedsføring og midtstrøm i Equinor.
Magnus F. Eidsvold, medietalsperson for fornybar, markedsføring og midtstrøm i Equinor.Foto: Equinor

– 2023 blir et vannskille for norsk havvind. Når regjeringen kommer med lisensutlysingen for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, får vi flere detaljer rundt hvem som skal ha ansvaret for og eie hva. Da vil vi legge oss i selen og få utarbeidet en så god søknad som mulig. I dette arbeidet skal vi også se grundig på infrastruktur og leverandørkjeden, sier Magnus F. Eidsvold, mediatalsperson for fornybar, markedsføring og midtstrøm i Equinor.

Store investeringer

USA er ett av de viktige havvindmarkedene for Equinor. Her presenterte selskapet i samarbeid med BP nylig en investeringspakke på mellom to og to og en halv milliard norske kroner.

Investeringene skal gå til en drifts- og vedlikeholdshub i Brooklyn, skreddersydd for leveranser til de planlagte havvindparkene Empire Wind og Beacon Wind utenfor New York.

Her kommer havvindparkene Empire Wind og Beacon Wind.Kart fra Equinor

– Lisensprosessen på prosjektene utenfor New York er kommet lenger enn i Norge. Dermed har Equinor kunnet gjøre analysene rundt hva som kreves i forbindelse med disse utbyggingene, sier Eidsvold.

Mer på plass i Norge

Det samme arbeidet knyttet til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er avhengig av utlysingsteksten for lisene på første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Disse har regjeringen bebudet i løpet av første kvartal.

Equinor har allerede gjort sonderinger rundt dagens kapasitet i forsyningskjeden og blant norske leverandører.

– Vi opplever flaskehalser i forsyningskjeden som må utbedres, og at havvindutbyggingen vil kreve betydelig utvikling av infrastruktur. Sammenstillingsplasser og havnekapasitet er noe av det som må prioriteres. Likevel har Norge et godt utgangspunkt, sier Eidsvold.

Flere uenigheter

Selv om regjeringen og utbyggerne deler målsetning om å tildele arealer for totalt 30 GW produksjonskapasitet på norsk havvind innen 2040, er det flere usikkerhetsmomenter og potensielle stridsemner i vente.

Både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II blir planlagt uten utenlandskabler som muliggjør eksport.

Regjeringen skisserer i høringsdokumentet et tak på 1,5 GW på Utsira Nord-utbyggingen på grunn av dette er den «dimensjonerende kapasiteten i transmisjonsnettet på fastlandet».

Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind har vært klart på at det etter deres syn er rom for bedre kapasitetsutnyttelse, gjennom å vise til en rapport som anslår nettkapasiteten til å være 2,7 GW.

Sterke norske leverandører

I Storbritannia har Equinor allerede flere havvindparker i drift. Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark, ble satt i drift allerede i 2017. Hywind Tampen startet leveransen av strøm til Gullfaks A i november i fjor.
Vindturbinene til Hywind Tampen ble satt sammen i Gulen Industrihavn på Vestlandet.Foto: Per Thrana
Neste prosjekt i rekken er Dogger Bank, der 3,6 GW kapasitet skal bygges ut på feltene A, B og C. I tillegg vurderer Equinor også å søke om utvidelse i form av feltet Dogger Bank D.

– Norske leverandørindustri har vært med og vunnet oppdrag på de britiske utbyggingene i sterk internasjonal konkurranse. På Dogger Bank er blant annet Aibel i Haugesund en betydelig leverandør, sier Eidsvold.

Lokker med 25 milliarder

Equinor er ikke alene om å satse på havvind på den amerikanske østkysten, og heller ikke alene om å skyte inn store summer i lokal leverandørnæring.

Attentive Energy, som er et samarbeidsprosjekt mellom energiganten TotalEnergies og selskapet Rise Light & Power, har også planer om en havvindpark utenfor New York.

Nå tar Attentive Energy sikte på å bygge en fabrikk for produksjon av turbinblader i samarbeid med General Electrics. Denne skal generere 650 arbeidsplasser i fabrikken, 900 arbeidsplasser blant underleverandører og 550 arbeidsplasser i byggefasen.

I tillegg vil de også bygge en fabrikk for maskinhus til turbiner, med 220 arbeidsplasser på selve fabrikken og 490 arbeidsplasser knyttet opp mot fabrikken.

Attentive Energy mener at havvindaktivitetene deres samlet vil stå for en verdiskaping på 250 milliarder kroner i området rundt New York.
(Copyright)
Publisert 10. March 2023, kl. 04.31Oppdatert 13. March 2023, kl. 12.43