– 2023 blir et vannskille for norsk havvind. Når regjeringen kommer med lisensutlysingen for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, får vi flere detaljer rundt hvem som skal ha ansvaret for og eie hva. Da vil vi legge oss i selen og få utarbeidet en så god søknad som mulig. I dette arbeidet skal vi også se grundig på infrastruktur og leverandørkjeden, sier Magnus F. Eidsvold, mediatalsperson for fornybar, markedsføring og midtstrøm i Equinor.

Store investeringer

USA er ett av de viktige havvindmarkedene for Equinor. Her presenterte selskapet i samarbeid med BP nylig en investeringspakke på mellom to og to og en halv milliard norske kroner.

Investeringene skal gå til en drifts- og vedlikeholdshub i Brooklyn, skreddersydd for leveranser til de planlagte havvindparkene Empire Wind og Beacon Wind utenfor New York.

Her kommer havvindparkene Empire Wind og Beacon Wind. Foto: Kart fra Equinor

Her har Equinor allerede opprettet et havvindfond på 50 millioner kroner.

– Lisensprosessen på prosjektene utenfor New York er kommet lenger enn i Norge. Dermed har Equinor kunnet gjøre analysene rundt hva som kreves i forbindelse med disse utbyggingene, sier Eidsvold.

Mer på plass i Norge

Det samme arbeidet knyttet til Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II er avhengig av utlysingsteksten for lisene på første fase av Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord. Disse har regjeringen bebudet i løpet av første kvartal.

Equinor har allerede gjort sonderinger rundt dagens kapasitet i forsyningskjeden og blant norske leverandører.

– Vi opplever flaskehalser i forsyningskjeden som må utbedres, og at havvindutbyggingen vil kreve betydelig utvikling av infrastruktur. Sammenstillingsplasser og havnekapasitet er noe av det som må prioriteres. Likevel har Norge et godt utgangspunkt, sier Eidsvold.

Flere uenigheter

Selv om regjeringen og utbyggerne deler målsetning om å tildele arealer for totalt 30 GW produksjonskapasitet på norsk havvind innen 2040, er det flere usikkerhetsmomenter og potensielle stridsemner i vente.

Både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II blir planlagt uten utenlandskabler som muliggjør eksport.

Havvindindustrien har tidligere påpekt at en utenlandskabel ville kunne gjøre det mulig å bygge ut Sørlige Nordsjø uten statsstøtte.

Regjeringen skisserer i høringsdokumentet et tak på 1,5 GW på Utsira Nord-utbyggingen på grunn av dette er den «dimensjonerende kapasiteten i transmisjonsnettet på fastlandet».

Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind har vært klart på at det etter deres syn er rom for bedre kapasitetsutnyttelse, gjennom å vise til en rapport som anslår nettkapasiteten til å være 2,7 GW.

Sterke norske leverandører

I Storbritannia har Equinor allerede flere havvindparker i drift. Hywind Scotland, verdens første flytende havvindpark, ble satt i drift allerede i 2017. Hywind Tampen startet leveransen av strøm til Gullfaks A i november i fjor.

Vindturbinene til Hywind Tampen ble satt sammen i Gulen Industrihavn på Vestlandet. Foto: Per Thrana

Neste prosjekt i rekken er Dogger Bank, der 3,6 GW kapasitet skal bygges ut på feltene A, B og C. I tillegg vurderer Equinor også å søke om utvidelse i form av feltet Dogger Bank D.

– Norske leverandørindustri har vært med og vunnet oppdrag på de britiske utbyggingene i sterk internasjonal konkurranse. På Dogger Bank er blant annet Aibel i Haugesund en betydelig leverandør, sier Eidsvold.

Lokker med 25 milliarder

Equinor er ikke alene om å satse på havvind på den amerikanske østkysten, og heller ikke alene om å skyte inn store summer i lokal leverandørnæring.

Attentive Energy, som er et samarbeidsprosjekt mellom energiganten TotalEnergies og selskapet Rise Light & Power, har også planer om en havvindpark utenfor New York.

Nå tar Attentive Energy sikte på å bygge en fabrikk for produksjon av turbinblader i samarbeid med General Electrics. Denne skal generere 650 arbeidsplasser i fabrikken, 900 arbeidsplasser blant underleverandører og 550 arbeidsplasser i byggefasen.

I tillegg vil de også bygge en fabrikk for maskinhus til turbiner, med 220 arbeidsplasser på selve fabrikken og 490 arbeidsplasser knyttet opp mot fabrikken.

Attentive Energy mener at havvindaktivitetene deres samlet vil stå for en verdiskaping på 250 milliarder kroner i området rundt New York.

Disse aktørene vil bygge ut norsk havvind:

1. Equinor, Hydro Rein og tyske RWE vil bygge ut på Sørlige Nordsjø II

2. Equinor og Vårgrønn, eid av italienske Eni og Hitecvision, vil søke på Utsira Nord.

3. Vårgrønn, AgderEnergi og Corio Generation (eid av australske Macquarie Green Investment Group) vil bygge ut på Sørlige Nordsjø II

4. Agder Energi og Corio Generation (Macquarie GIG) vil søke om lisens på Utsira Nord

5. Blåvinge: Fred. Olsen Renewables, Ørsted og Hafslund vil søke på både Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

6. Shell, Lyse Energi og Eviny vil søke både på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

7. Norseman (tyske EnBW er hovedeier), Norgesgruppen og Asko og vil bygge ut på Sørlige Nordsjø II. Leverandører: AkerSolutions, Hitachi, NOV)

8. Statkraft, Mainstream Renewable Power (også kjent som Aker Offshore Wind) og britiske BP vil bygge ut på Sørlige Nordsjø II

9. Statkraft, Mainstream Renewable Power (AOW) og Ocean Winds (franske Engie + portugisiske EDPR) vil bygge ut på Utsira Nord

10. NorSea (Wilhelmsen-konsernet) og belgiske Parkwind vil søke på både Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

11. Seagust: (Ferd+Arendal Fossekompani) og svenske Vattenfall vil bygge ut både på Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord

12. Skjoldblad: Norsk Havvind, franske TotalEnergies og spanske Iberdrola vil bygge ut både på Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II

13. Deep Wind Offshore (Knutsen OAS, Haugaland kraft og SKL) og franske EDF vil bygge ut i begge havvindområdene, men Utsira Nord står høyest på ønskelisten

14. Magnora Offshore Wind og oljeservicegiganten TechnipFMC vil søke på Utsira Nord

15. NTE, Havfram (Hitecvision) og tyske RWE ønsker å søke på Utsira Nord

16. Utsiravind: Odfjell Oceanwind og Source Galileo Norge vil søke om lisens for Utsira Nord (Source Galileo er et joint venture mellom irske Source Energie og sveitsiske Galileo Green Energy)

17. Kvitebjørn Havvind eid av investeringsselskapet Daimyo (Aubert-familien), som eier Kvitebjørn Energi og fjernvarmeanlegget i Tromsø vil søke lisens på Utsira Nord.

Kilde: europower.no