Himmelen over Haugesund åpnet slusene da medlemmer fra den japanske delegasjonen stilte opp for Kystens Næringslivs fotograf. Japansk formalitet ble brede smil og beinveien inn under tak på en ellers solrik dag.

Hett tema i Japan

Norwegian Offshore Wind-klyngen sine Floating Wind Days i Haugesund samler mer enn 20 land til nettverksbygging og forretningssamtaler. Den største gruppen besøkende kommer langveis fra.

Daglig leder i Japan Wind Power Association Yoshinori Ueda forteller at flytende havvind er et hett tema også i Japan, som er omgitt av dypt hav på alle kanter.

I likhet med Norge er det også lisensutlysninger på gang, og første runde på 1,7 gigawatt er avgjort. Runde to er på 1,8 gigawatt, i en rekke av utlysinger totalt skal telle 18 prosjektområder.

– Vi er svært interesserte i flytende havvind. De grunne områdene har restriksjoner som gjør at det er et tak på mellom 30 og 40 gigawatt, forteller han til Kystens Næringsliv.

Det er langt fra ambisjonene om 60 gigawatt produksjon fra egen sokkel. I dag produserer Japan 0,19 gigawatt gjennom bunnfast havvind, med ett flytende havvindanlegg under bygging.

Kutte kostnader

Et sentralt punkt for delegasjonen er å gjøre landet i stand til å kutte kostnader gjennom industrisamarbeid.

– Korea klarer å gjøre dette rimelig. I Japan gjør vi det dyrt. Det vi ønsker er å finne måter å utføre denne produksjonen utenfor tradisjonelle verft. I dag er bruken av dokker med på å fordyre industrisatsingen, skyter viseadministrerende direktør Gen Shinozaki inn.

– Japanske selskap har både god og bred kompetanse, men vi har ikke erfaringen fra olje og gass, sier Ueda.

Det ønsker organisasjonen å få fortgang i.

– Vi japanere har så langt kanskje vært for beskjedne.

Japans havvindorganisasjon Japan Wind Power Association har stilt mannsterkt samtidig som haugalandskommunene med ett er blitt Norges udiskutable midtpunkt for havvindinteresserte under Floating Wind Conference.

Stor interesse for Norge

Med nærmere 30 deltakere var øylandets utsendinger den største gruppen besøkende, blant amerikanere, tyskere, franskmenn og andre på nettverksbyggingsoppdrag.

Marianne Støren Berg i Innovasjon Norge sammen med japansk presse og Lars Inge Hellestveit, verftssjef ved Aibel Haugesund. Foto: Ketil Svendsen

Spesialrådgiver Marianne Støren Berg i Innovasjon Norge tror at den store delegasjonen vitner om stor interesse for norsk industri.

Norges representant i Japan mener at japanerne vil ha stort utbytte av å se havvindutviklingen her med egne øyne, og ikke bare det imponerende MET- senteret Hywind.

– Det å kunne se konverterne som blir bygget her på Aibel, og å se havneanleggene som rigger seg til, er uten tvil vel så verdifullt. Jeg tror det blir inspirerende for dem å se den verdikjeden vi bygger på her i Norge, sier Støren Berg til Kystens Næringsliv.

Innovasjon Norges «Havvind Japan»-program er del av en serie målrettede, High Potential Opportunities-eksportsatsinger.

– Så langt er det 15 norske selskaper vi jobber aktivt med gjennom Global Growth og markedsaktiviteter, tre klynger er involvert i satsingen, og flere selskaper har meldt sin interesse – også her i Haugesund, sier hun.

I mars signerte Norwegian Offshore Wind intensjonsavtale med Japan Wind Power Association, som omfatter 559 selskap. De to organisasjonene forplikter seg til å fremme samarbeid mellom både aktører, utviklere og leverandørkjedene i begge land.

– I Japan har alt fra myndigheter til verft, konstruksjonsselskap og rederier stor interesse nettopp for flytende havvind, sier direktør Ueda.

– Hvordan kan norsk kunnskap og teknologi hjelpe Japan på vei frem mot overgangen til flytende installasjoner etter 2025?

– Vi håper at vi ser dette skiftet i 2025. Mange japanske selskap er interesserte i å samarbeide med norske selskap. Norske selskap må fortsette å levere bredt, og gjøre den jobben de er gode på.

Har ikke sett mot Japan

Ett av stoppestedene for japanernes norgesferd er Aibel-verftet i Haugesund. Verftsdirektør Lars Inge Hellestveit forteller til Kystens Næringsliv at Japan ikke er et marked selskapet bevisst har siktet seg inn mot.

– Samtidig ligger det jo alltid muligheter i nye konstellasjoner man ikke har tenkt på i denne typen klyngesamarbeid.

Lars Inge Hellestveit er verftsdirektør for Aibel Haugesund, her med både Marilyn Monroe og sitt eget verft i bakgrunnen. Foto: Ketil Svendsen

Aibel, som i skrivende stund preger Haugesunds lille skyline, ikke bare med den karakteristiske blå verftshallen, men også med en diger omformer for havvindstrøm, har hittil rettet seg mot det europeiske markedet.

Det betyr i stor grad europeiske oppdrag og ikke minst de store konverterne for den britiske Doggerbank-satsingen. Den omfatter tre omformerplattformer, og det er nummer to som nylig kom til Haugesund fra søsterverftet i Thailand.

Den første er allerede levert på Doggerbank.

– Det er dette markedet vi så langt er i, men vil se på flytende vind etter hvert. Der har vi så langt ikke tatt noen posisjon.

Både Aibel og mange av de etablerte kundene fra før offshorenedturen er langt inne i en omstillingsprosess, forteller han.

– For oss er det en prosess vi har vært i siden 2010, da vi levert den første havvindinstallasjonen. Vi er for lengst i den posisjonen at vi gjør noe.

Japanske myndigheter

For Ueda og de andre japanerne har med seg vissheten om at landets regjering stiller seg bak satsingen.

– Myndighetene har skutt store penger inn i innovasjonsfond, men er også svært interesserte i det som skjer av teknologiutvikling i utlandet.

Ueda forteller at et bredt spekter av japansk marin industri følger med. Japan har, til tross for satsing på kjernekraft, i mange år vært verdens femte største klimagassynder.

Ulykken ved Fukushima-kraftverket satte imidlertid ambisjonene om at halvparten av energiforbruket skulle over på kjernekraft noe tilbake.

– Alle japanere vet at kostnadene rundt Fukushima ble for høye. Det er derfor havvind er vårt hovedmål nå. Vi må oppnå det samme derfra.

Mer enn 80 prosent av energiforbruket har så langt vært dekket av importert, fossil kraft, og landet har lite offshore-historikk og -erfaring å se tilbake på.

Hvilke selskap den japanske delegasjonen skal i samtaler med, vil han ikke utdype. Det er imidlertid samarbeid som allerede er godt i gang, både gjennom Innovasjon Norges Japan-satsing, og gjennom gjensidige avtaler med norske Equinor.