Nordnorske tradisjonsbedrifter tar sats og går inn i havvind med nytt rederi

Agalas har bestilt og fått driftskontrakt på nytt kabelleggingsfartøy.

Mats Nygaard Johnsen (t.v.) er styreleder i rederiet, mens Marius Ytterstad i Ytterstad Fiskeriselskap er styreformann.
Mats Nygaard Johnsen (t.v.) er styreleder i rederiet, mens Marius Ytterstad i Ytterstad Fiskeriselskap er styreformann.Foto: Privat

– Dette er noe vi har jobbet lenge med. Prosessen har vært veldig spennende. Vi har både fått identifisert markedsbehov, jobbet med kapital og fått direkte kontakt med kunde slik at det første fartøyet er sikret driftsavtale, sier Mats Nygaard Johnsen, som er daglig leder i det nystartede rederiet.

En hub i utviklingen

Nygaard Johnsen driver NSK Ship Design, som er en av fire eiere i det nye rederiet. Med seg har han Kransvik og Ytterstad, to tradisjonsrike fiskeriaktører. Med på laget er og Cecon Contracting, selskapet som har sikret seg retten til å leie fartøyet ved levering.

Det er NSK Ship Design som har designet det første nybygget til Agalas. Det skal bygges ved Sefin Shipyard i Tyrkia og leveres første halvår 2025. Nyheten om designen ble sluppet for noen uker siden, og ble da omtalt av Kystens Næringsliv.
NSK Ship Design sitt kabelutleggingsfartøy NSK 6255.Foto: NSK Ship Design

– For oss har det vært en viktig strategi å utvikle oss videre og ikke bare være til stede i ett segment. Vi ønsker å være en hub i utviklingen av nye muligheter her i Nord-Norge. Dette er nok også utgangspunktet for Ytterstad og Kransvik, sier Nygaard Johnsen.

Tror på kabelpotensialet

Det nye fartøyet er spisset mot installasjon av fiberoptiske kabler, men er samtidig allsidig nok til å kunne ta på seg andre typer oppdrag.

– I forhold til CSOVer er nok dette en fartøystype som det ikke har vært så mye fokus på. Men her ligger det etter vårt syn store muligheter. Det skal legges mye data og legges mange telekommunikasjonskabler. Samtidig er fokuset på sikkerhet stort. Vi tror at det ligger betydelige muligheter for verdiskaping her, sier Nygaard Johnsen.

Investeringen ventes å bli i overkant av en halv milliard, med en betydelig andel egenkapital i prosjektet. Med på laget er også SpareBank 1 Nord-Norge, som har finansiert prosjektet.

De nye «rederne» er særlig fornøyde med at både kompetans og kapital er nordnorsk. I en tid med mye kansellerte investeringer fra oppdrettsnæringen er det kanskje særlig viktig med en slik nyhet, mener Nygaard Johnsen.

– Dette er en av næringene som skal vokse fremover, og her slår vi sammen flere sterke maritime miljøer for å bygge et rederi og en organisasjon som kan ta del i denne veksten fremover. Og vi tror på å gjøre det fra Nord-Norge, på samme måte som vi har gjort de siste årene innenfor havbruk, sier han.

Bygger organisasjonen

Agalas skal eie og drive fartøyet selv. Det vil si at rederiet nå vil bygge en egen driftsorganisasjon, stab og kompetanse, noe som igjen betyr flere kompetansearbeidsplasser i regionen.

– Vi har riktignok mye kompetanse i våre tre sterke driftsorganisasjoner, men skal styrke oss med flere ressurser og også ny kompetanse, sier Nygaard Johnsen.

Og fra eierne er det et tydelig budskap om at dette er bare det første skipet:

– Vi har en klar strategi om flere fartøy, og har sikret oss flere gunstige opsjoner på levering av ytterligere fartøy, sier han.

Solid nordnorsk tradisjon

Mens NSK Ship Design har fartstid fra designsiden av maritim bransje, er Ytterstad en tradisjonsrik fiskeriaktør med røtter helt tilbake til tidlig 1900-tall. I dag består Ytterstad Fiskeriselskap av seks selskap der båtdrift, management, eiendomsdrift, fiskemottak og mekanisk verksted er representert.

Rederiet eier båtene «M. Ytterstad» og «Rødholmen».

Svolvær-rederiet Kransvik Kystfiske fra Svolvær eier og driver en rekke båter. Rederiet har«Knut Olav» på 43 meter, 35 meter lange «Ballstadøy» og 28 meter lange «Kransvik Jr».

Kransvik-rederiet kjøpte også ringnotfartøyet Straumberg tidligere i år. De har dessuten båten Bernt Oskar under bygging.

(Copyright)
Publisert 21. December 2022, kl. 12.01Oppdatert 21. December 2022, kl. 14.05