Norge får senter for forskning på kjernekraft

Norge skal få et senter for nukleær forskning for å styrke kunnskapen om kjernekraft.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).
Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).Foto: Aleksander Nordahl

Regjeringen gir 200 millioner kroner til et nasjonalt senter for nukleær forskning. Målet er å styrke kunnskapen om kjernekraft.

Det fremgår av en pressemelding fra regjeringen onsdag.

Debatten om kjernekraftverk har fått ny giv den siste tiden, etter energikrisen i Europa.

– Vi er omgitt av land som har kjernekraft, og som planlegger å utvikle ny kjernekraft for å sikre stabilitet i energiforsyningene sine. Vi må derfor ha fagmiljøer som har kunnskap om, og kan vurdere og håndtere hendelser med spredning av radioaktive stoffer som kan ramme Norge, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

Forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe (Sp).Foto: Rodrigo Freitas

Tre miljøer

Det er forskningsmiljøene ved Universitetet i Oslo, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Institutt for energiteknikk (IFE) som skal samarbeide om det nye, nasjonale senteret.

Tildelingen vil gå over åtte år og utgjør til sammen 200 millioner kroner.

– Jeg har store forventninger til at denne sentersatsingen skal gi resultater av svært høy vitenskapelig kvalitet og gi ny viktig kunnskap, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Søndag sa også NTNU til Adresseavisen at de vil styrke forskningen på kjernekraft med en ny tverrfaglig forskergruppe.

– Vi ser en fornyet interesse for kjernekraft. Vi har nesten ikke diskutert det på 30–40 år, og den gamle diskusjonen er helt glemt. Nå har det skjedd en stor teknologiutvikling, og vi er midt inne i en energikrise. Det er en veldig stor forandring, sa Erik Wahlström, som leder NTNUs institutt for fysikk, til avisen.

Flere årsaker

Nedleggingen av forsøksreaktorene på Kjeller og i Halden synliggjør behovet for kunnskap om behandling, lagring og sluttdeponering av radioaktivt avfall og trygg nedbygging av atomanlegg, opplyser regjeringen.

Norge har også en betydelig aktivitet innenfor radiofarmasi som vi må støtte opp om, mener Borten Moe.

Bruk av radioaktive isotoper kan avdekke og behandle sykdom mer presist.

– Senteret skal ikke bare sørge for høyere kvalitet på den grunnleggende forskningen på dette feltet, men også øke rekrutteringen til fagmiljøene innenfor nukleærmedisin i Norge, både ved sykehusene, ved universitetene og i industrien, sier Borten Moe.

Samtidig har regjeringen styrket utdannelseskapasiteten med midler til 40 femårige studieplasser i nukleære fag i årets statsbudsjett. De nye studieplassene er likt fordelt mellom Universitetet i Oslo og NTNU.

– Norske fagmyndigheter på atomfeltet har et stort behov for å rekruttere fagfolk med rett kompetanse i årene som kommer. Nå blir studiekapasiteten bygd gradvis opp over fem år. Sammen med det nye senteret vil det gi en kraftig styrking av fagmiljøene som utdanner kandidater både på master- og doktorgradsnivå, sier Borten Moe.

(Copyright)
Publisert 22. March 2023, kl. 16.57Oppdatert 22. March 2023, kl. 16.57