Det er den planlagte Pentland Floating Offshore Wind Farm som har analysert den forventede verdiskapningen i prosjektet og levert tallene til Crown Estate Scotland – det offentlig eide selskapet som er ansvarlig for land og eiendommer i Skottland.

Her anslår havvindprosjektet at den britiske andelen av verdiskapingen vil beløpe seg til rundt fem milliarder kroner brutto i løpet av havvindparkens levetid.

Men britene vil ifølge beregningene kunne få 50 prosent av total omsetning på konstruksjon, drift og vedlikehold.

1300 stillinger

Det gir en samlet brutto verdiskaping på 10 milliarder kroner.

– Ved å gjøre denne kalkulasjonen ser vi hvilken kapasitet som finnes blant leverandører i dag, og på hvilke områder vi må styrke oss med hensyn til kompetanse og nye jobber, sier prosjektdirektør Richard Copeland.

Prosjektet er ventet å generere 1300 fulltidsjobber blant underleverandører bare i utbyggingsfasen.

45 ganger større

Pentland Floating Offshore Wind Farm skal ha en produksjonskapasitet på 100 MW. Dette er bare en brøkdel av det som er planlagt på de to norske feltene Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II.

Samlet legger disse områdene til rette for 4.500 MW med vindkraft. Det skal gjøre det mulig å produsere kraft tilsvarende forbruket til over en million husstander. Til sammenligning skal den skotske havvindparken etter planen sørge for strøm til 70.000 skotske husstander.

Med 45 ganger større dimensjoner enn det skotske prosjektet vil Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II, etter skottenes regnestykke, generere en verdiskaping på 450 milliarder om verdiene øker proporsjonalt med prosjektets størrelse.

Dette er noenlunde i tråd med anslagene for en samlet omsetning på 1.700 milliarder til norsk industri generert fra havvind innen 2050.