Norsk havvindsatsing i Japan skaper muligheter for leverandører

En storstilt utbygging av energi fra havvind i Japan skaper nye muligheter for eksport av norsk teknologi og kompetanse.

Norsk havvindsatsing i Japan skaper muligheter for leverandører
Illustrasjonsfoto: Castor Marine

Nå etableres Havvind Japan som et eget målrettet eksportprogram, der Innovasjon Norge sammen med Team Norway vil bidra med støtte og oppfølging.

Bakgrunnen for den norske satsingen er Japans ambisjon om å bygge ut og installere 35-45 GW energi fra havvind innen 2040. I den innledende fasen er det primært fokus på bunnfaste installasjoner, men den samlede ambisjonen for havvindsatsingen vil også i stor grad kreve flytende havvindinstallasjoner. Der ligger de norske mulighetene.

– Dette åpner muligheter for eksport norsk teknologi til Japan, som selv ikke har noen sterk offshore olje og gassindustri. Japan var tidlig ute med demonstrasjonsprosjekter, men har nå havnet litt etter. For å kunne gjennomføre satsingen søker de japanske selskapene etter erfarne partnere, spesielt fra Europa, sier Svein Grandum, som leder Innovasjon Norges kontor i Tokyo, i en pressemelding.

Langsiktig engasjement

Mulighetene i Japan innebærer også utfordringer. En utfordring er at det japanske markedet regnes som svært dominert av egen nasjonal industri, og at det derfor er vanskelig å trenge gjennom for utenlandske leverandører. I tillegg er mange norske bedrifter relativt ukjente i Japan. Det har likevel ikke hindret flere norske bedrifter i å satse i Japan. Noen har også sikret seg kontrakter med japanske leverandører i utbyggingen av faste havvind-installasjoner.

– Jo tidligere du kommer inn på markedet, jo mer innflytelse vil du ha i det etterfølgende markedet. Men skal vi fremme norske interesser i Japan gjelder det å være aktiv på bakken med et langsiktig engasjement, sier Grandum.

Dypt vann

Selskaper fra en rekke land har nå rettet øynene mot den japanske havvind-utbyggingen. De norske bedriftene konkurrerer med bedrifter fra blant andre Nederland, Danmark, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Spania. I likhet med den norske satsingen, skjer også satsingen til de andre med solid nasjonal støtte.

12 norske selskaper og 3 klynger har så langt meldt sin interesse for å delta i den norske havvind-satsingen i Japan. Fortrinnet til de norske selskapene er primært knyttet til markedet for flytende installasjoner, særlig på dypt vann.

Kompetente partnere

– Den flytende delen av havvindutbyggingen i Japan regner vi med vil kommer fra 2025. Det vil gi muligheter for både utviklere og leverandør-selskaper. En hovedoppgave for HPO-satsingen blir derfor fremover å bygge en norsk merkevare og synliggjøre de norske aktørene som erfarne, kompetente og konkurransedyktige partnere, sier Marianne Støren Berg som er teknologi- og forskningsutsending ved Innovasjon Norges Tokyo-kontor.

Hun peker på at langsiktige forsknings- og utviklingsrelasjoner som kan være viktig i dette markedet og at flere norske fagmiljøer har etablerte samarbeid i Japan.

Åttende HPO

Havvind-satsingen i Japan er den åttende store målrettede eksportsatsingen for norsk næringsliv, kalt High Potential Opportunities (HPO). Tidligere har Innovasjon Norge etablert tilsvarende eksportsatsinger i Chile (tunnelteknologi), Europa (havvind), Kina (grønn skipsfart), Singapore (sirkulærøkonomi), Tyskland (hydrogenteknologi) og USA (både havvind og forsvars- og sikkerhetsteknologi).

– HPO-satsingene er øremerkede større satsinger mot markeder der det er konkrete muligheter for norsk eksport. Bedriftene som deltar i disse satsingene vil få omfattende og koordinert støtte og oppfølging fra Innovasjon Norge og Team Norway, det vil si det øvrige norske virkemiddelapparatet, sier Eli Wærum Rognerud, som koordinerer HPO-arbeidet i Innovasjon Norge.

Det innebærer i tillegg til bistand fra Innovasjon Norges kontorer regionalt i Norge og internasjonalt, så vil bedriftene som deltar i satsingene også få relevant bistand og oppfølging fra ambassadene, Eksportfinansiering Norge (Eksfin), Norwep, handelskamre, relevante klynger og andre partnere etter behov.

– Aktivitetene spenner fra politisk dialog, finansiering, nettverksbygging og markedsføring, til individuell rådgivning av enkeltbedrifter i markedene. Det samlende målet er å hjelpe norske bedrifter med å vinne store internasjonale kommersielle kontrakter, sier Eli Wærum Rognerud i Innovasjon Norge.

(Copyright)
Publisert 13. November 2022, kl. 10.23Oppdatert 13. November 2022, kl. 10.31