Norsk Kjernekraft samarbeider med Rolls-Royce: – Denne avtalen vil være en døråpner for kjernekraft i Norge

Jonny Hesthammer mener at intensjonsavtalen vil bety mye teknologisk og styrke gjennomslagskraften til kjernekraftsatsingen i Norge.

Jonny Hesthammer, administrerende direktør i Norsk Kjernekraft.
Jonny Hesthammer, administrerende direktør i Norsk Kjernekraft.Foto: Privat

– Dette er en avtale vi har jobbet med en stund, og det er svært gledelig at den nå er i havn. Dette vil bety mye for oss fremover, sier Jonny Hesthammer Kystens Næringsliv.

– Vi kan levere

Hesthammer er administrerende direktør i Norsk Kjernekraft, der Trond Mohn er største eier.

Tuomo Huttunen, leder for forretningsutvikling i Norden i Rolls-Royce, sier i en pressemelding følgende om intensjonsavtalen.

– Vi er svært fornøyde med å kunne jobbe med Norsk Kjernekraft, og å se at det i Norge nå diskuteres hvilken rolle kjernekraft kan spille. Små modulære reaktorer fra Rolls-Royce kan levere lavkarbon energi som er pålitelig til en fornuftig pris. I tillegg kan vi sørge for kraft og varme til industri. Dette åpner mange muligheter for dekarbonisering, spesielt i form av grønn hydrogen og syntetisk drivstoff.

I henhold til avtalen skal Rolls-Royce og Norsk Kjernekraft jobbe sammen for å øke aksepten for kjernekraft i Norge, samt for å utvikle prosjekter som kan realisere norske kjernekraftanlegg basert på små modulære reaktorer fra Rolls-Royce.

Bedre dialog med kommuner

Intensjonsavtalen med den internasjonale giganten Rolls-Royce ble signert i Oslo onsdag. Dette er den andre «gladnyheten» fra Norsk Kjernekraft på kort tid.

– Avtalen med Rolls-Royce viser for det første at de virkelig vil satse på kjernekraft i Norden. Dessuten vil det gi oss i Norsk Kjernekraft tilgang til god informasjon om utviklingen i alt som skjer innenfor kjernekraft. Det betyr at vi kan være mer spesifikke i dialogen med kommuner om lokaliseringen av anlegg, sier Hesthammer.

Selv om regjeringen og Energikommisjonen har konkludert med at kjernekraft «ikke er noe for Norge nå» og bare vil avvente teknologiutvikling, har 27 kommuner kontaktet Norsk Kjernekraft for å forhøre seg om muligheten for å få anlegg av typen SMR – små modulære reaktorer.

Ledende på teknologi

Sammen med GE Hitachi er Rolls-Royce den internasjonale storaktøren som har kommet lengst i utvikling og tilrettelegging for å få kommersialisert SMR-reaktorer.

Ved siden av tilgang til oppdatert informasjon om generell utvikling i bransjen, har Hesthammer stor tro på på teknologisiden av prosjektet.

– Rolls-Royce har fått betydelig støtte fra britiske myndigheter til sitt utviklingsarbeid. Og de ligger langt fremme på teknologisiden. Når vi nå har fått til en intensjonsavtale, øker dette mulighetene våre for å få tilgang til den beste teknologien så snart som mulig, sier Hesthammer.

Klarer tidshorisont

I forlengelse av dette mener han at samarbeidet med Rolls-Royce også er et klart svar til motstandere som anklager kjernekraftsatsinger for å være «Power Point-bedrifter» som har store men urealistiske vyer.

– Rolls-Royce er et internasjonalt konsern som ikke ville satset på kjernekraft om dette var et realistisk, bærekraftig og lønnsomt forretningsområde, sier Hesthammer.

Tidsperspektivet har vært ett av de sentrale ankepunktene fra blant annet regjeringen, anførte av olje- og energiminister Terje Aasland.

Han mener det er lite realistisk å få til kjernekraft på kort sikt, fordi teknologien er umoden.

Dette mener Hesthammer er faktisk feil.

– GE Hitachi skal sette en tiende generasjon reaktor i drift i Canada i 2028. Polen vil bygge 79 små modulære reaktorer på plass innen 2038, påpeker han.

(Copyright)
Publisert 9. March 2023, kl. 07.39Oppdatert 9. March 2023, kl. 07.39