– Vi kaster ballen litt lenger enn der vi er i dag. Men dette er høyst realistisk, og vårt fortrinn ligger i å være i forkant av utviklingen.

Det sier Torill Muren, ledende skipsdesigner i Ulstein Design & Solutions, til Kystens Næringsliv.

Med det nye konseptet for en helelektrisk PSV vil Ulstein-konsernet utfordre energiselskaper og rederier til å velge enda grønnere drift i et fartøysegment der blant annet tøffe værforhold har vært trukket frem som et hinder for elektrisk fremdrift.

Slik ser skissen til den helelektriske PSV-en ut. Foto: Ulstein Design & Solutions

– Helektrisker mulig

Mens PSV-er tradisjonelt for det meste har vært brukt til olje og gass, tar Ulstein sikte på at deres nye supplymodell også skal kunne betjene havvindsegmentet.

– Det vi ser er at en rekke oljefelt ligger relativt nær land. De fleste havvindfeltene gjør det samme. Våre beregninger viser at en elektrisk PSV kan rekke ut og serve installasjoner med forsyninger og andre tjenester for så å returnere til land på dagen, sier hun.

Den elektriske PSV-en kan med dagens teknologi utstyres med batterikraft nok til 3+3 timer transit, tre timer med dynamisk posisjonering og tre timer standby. Rekkevidden ut er da tenkt til 30 nautiske mil.

Men, som Muren vektlegger: Teknologien er i stadig utvikling og muligheten for rekkevidde vil øke raskt på samme måte som i bilindustrien.

– Dessuten forutsetter konseptet lading også offshore, og dette er noe som kommer. I tillegg vil utstyre fartøyet med en range extender i form av en liten motor som ikke bruker mye drivstoff, sier hun.

For å øke rekkevidden tar Ulstein sikte på at fartøyet kan bruke fremtidens løsning for lading offshore. Foto: Ulstein Design & Solutions

Har kartlagt behov

Muren forteller at selskapet har skannet markedet og aktørenes behov for å tilrettelegge for det nye konseptet.

Tidligere har tilsvarende arbeid i designselskapet resultert i et crossoverfartøy for havvind og olje og gass.

– For å få til en elektrifisering har vi gått grundig gjennom både markedets behov og utformingen av båten. Det første som må gjøres når man jobber med helelektriske fartøy, er å redusere det totale energiforbruket, sier Muren.

Tilbakemeldinger fra energiselskaper som har vært konsultert i utviklingsfasen går blant annet på at dekkslastere og forsyning vil representere et større behov enn fartøy til drillingoperasjoner.

Løfteoperasjoner om bord på den elektriske PSV-en fra Ulstein skal kunne utføres med drone. Foto: Ulstein Desgin & Solutions

Fleksible løsninger

«Right-sizing» og optimalisering av både fartøy og funksjoner om bord har stått sentralt i arbeidet med den nye PSV-en fra Ulstein. Med dagoperasjoner som utgangspunkt er antallet lugarplasser redusert til et anslag på sju.

Skroget er skreddersydd med en Twin X Stern-løsning for mindre energiforbruk. Det er fokus på dekkplass etter tilbakemelding om behov, samtidig som dødvekten er redusert så mye som mulig.

Batterilagringssystemet har en effekt på 13 MWh, og det blir lagt opp til at en del operasjoner kan fjernstyres og utføres av personell på land.

– Vi ser dessuten for oss at en del løft kan utføres med drone. I tillegg planlegges fartøyet med en del fleksible løsninger, som en gangbro for personell som kan tas av og på fartøyet. Det samme gjelder for undervannsdrone, sier Muren.

Gangbro som gir SOV-funksjon er ment å være en fleksibel løsning som kan tas av og på fartøyet. Foto: Ulstein Design & Solutions

Bredt samarbeid fra Vard

Onsdag lanserte verftskonsernet Vard resultatene fra deres egen vei inn i en fullelektrifisert supplyflåte. Fartøyet skal kunne betjene offshoreoppgaver samtidig som den kutter utslipp med vel 80 prosent.

Prosjektet har fått navnet Piezo, som er kort for Plug-In Electric Zero-emission Offshore-vessel, forteller Henrik Burvang, forsknings- og innovasjonssjef i Vard Design.

– Vi har utviklet et mindre design med lavere transittfart enn normalt, mindre dekksplass, mindre dødvekt og med en hotelløsning til bare 14 mennesker.

Alle tanker om bedre, raskere eller mer er satt igjen på land. I Piezo-prosjektet er det intelligent styring og minimalisme som gjelder.

Prosjektet startet opp i 2020, og har vært et samarbeid mellom Solstad, Equinor, Sintef og Corvus Energy - med midler fra Forskningsrådet.

Illustrasjon fra Vards Piezo-prosjekt. Foto: Vard

35 prosent markedsandel

Burvang forteller at bak resultatene han presenterer fra utviklingsløpet, ligger det stordataanalyser, maskinlæring og en digital tvilling som har gitt datamodellene den nødvendige virkeligheten PSV-fartøyene skal operere i.

Den norske PSV-flåten er etter hvert aldrende, og det er dette markedet den helelektriske løsningen sikter seg inn mot. Det er en flåte Vard for øvrig har erfaring med. 35 prosent av de 160 norske PSV-ene er bygget ved Vard.

Behovet for fornying i flåten er beregnet til å være ti fartøy innen 2030.

Om bord i Burvangs eksempelfartøy vil det befinne seg en Corvus Energy batteripakke på 16 megawattimer. Både skrogutforming og størrelse vil avhenge av kundens behov og driftsmønster, forteller han.

Ladeprosjekt

For å kutte i energiforbruket har Vard og Sintef, i samarbeid med Equinor og Solstad, nyttiggjort seg av vær- og bruksdata for å finslipe fartøyets bruksmønster og utforming.

– Vi så et stort behov for å utvikle presise digitale simuleringer av energisystemer, og et stort potensial innen elektrifisering og utnyttelse av store batteripakker i offshoremarkedet. Med Piezo fikk vi en nyttig arena for å forske på begge disse utviklingsaspektene parallelt, har Burvang tidligere uttalt.

Prosjektet knytter seg også til Vards Ocean Charger-prosjekt, som vil gjøre det mulig å lade fartøyet offshore. Dette vil utvide rekkevidden til Piezo-konseptfartøyet.

1.000 leverte Kongsberg-fartøy får selskap

Kongsberg Maritime har under Nor-Shipping lansert flere nye skipsdesign i sin UT-designportefølje. De nye ankerhåndertingsfartøyene (AHTS) og platformforsyningsskipene (PSV) kan bruke alternative energikilder og drivstoff som metanol, ammoniakk og hybrid-batteridrift.

Ny PSV fra Kongsberg Maritime. Foto: Kongsberg Maritime

Totalt har Kongsberg levert nærmere 1.000 PSV- og AHTS-fartøy globalt de siste 50 årene.

Målet med nylanseringene er å bidra med innovasjon som hjelpe rederier og operatører til å løse utfordringer knyttet til effektivitet, klimakutt og endringer i både marked og regelverk.

Det nye designet har mottatt Approval in Principle fra klasseselskapet DNV til å operere med ammoniakkdrevne motorer, og kan også leveres som plugin hybrid med mulighet for offshore lading, noe som vil gi utslippsfri batteridrift.

– Kongsberg Maritimes ikoniske UT-fartøy har vært utgangspunktet for offshoreindustrien i over 50 år, uttaler Einar Vegsund, direktør Ship Design Solutions i Kongsberg Maritime, i en pressemelding.

– Designet har alltid utviklet seg i takt med rederienes behov og myndighetenes krav. Med våre nye design kombinerer vi erfaring og innovative løsninger for å gi våre kunder skip for fremtiden samtidig som de kan etterlever miljøkrav, sier Vegsund.

Kongsberg Maritimes nye ankerhåndteringsfartøy. Foto: Kongsberg Maritime

Energikutt på ankerhåndtering

Martijn de Jongh, sjefsdesigner for spesialfartøy i Kongsberg Maritime, legger til;

– En av de største forbedringene er store reduksjoner i energibruk under ankerhåndtering. Fartøyene designes for å bruke kraft fra vinsjer stedet for den tradisjonelle bruken av trekkraft fra flere skip og motorkraft. Dette vil spare driftskostnader og gjøre oppgaven mulig å gjennomføre for kun ett skip.

Ankerhåndteringsskipene, kjent som UT 7800, kan leveres i fire størrelser. De får en trekkraft (bollard pull) på 180 tonn for de minste, til over 400 tonn på de største skipene.

Det nye PSV-designet (UT 7400) er utviklet for å møte nye krav for transport av flytende last, samt krav til redusert miljøavtrykk.

Ønsket om lavere energiforbruk og fleksibilitet i forhold til nye fremtidige drivstoff har stått sentralt i utviklingen.