Nå har selskapene bak konseptet fått fem millioner kroner i Horizon Europe-støtte.

HyEkoTank utvikles i et samarbeid mellom TECO 2030, Shell International Trading and Shipping Company Limited, Shell International Exploration and Production BV og partnerne Ektank AB, Blom Maritime AS, TECO Solutions AS, Umoe Advanced Composites AS, FKAB Marine Design, Neste Oyj og UiT – Norges arktiske universitet.

HyEkoTank-prosjektet vil retrofitte en 18 600 DWT produkttanker med et 2,4 MW brenselscellesystem av TECO 2030, og et komprimert hydrogenlager på 4000 kil. Målet er å ha prosjektet klart for demonstrasjon i 2024.

Horizon Europe

  • Horizon Europe er EUs hovedfinansieringsprogram for forskning og utvikling.
  • Det skal motvirke klimaendring, hjelpe med å oppfylle målsetningene FN har satt for bærekraftig utvikling og skape økt konkurransekraft og vekst i EU.
  • I perioden 2021–2023 er det satt av rundt 3,85 milliarder kroner i programmet.
  • Selskap fra EU og assosierte medlemsland kan få støtte fra Horizon Europe.

– Vi er stolte over å ha blitt invitert til å motta støtte fra Horizon Europe når vi går videre med integreringen av TECO 2030 brenselsceller om bord på skip. Hydrogentankskip-konseptet vil være et toppmoderne fartøy retrofittet for å redusere opptil 100 % av klimagassutslippene under seilas og i havn, sier Tore Enger, konsernsjef i TECO 2030.