Rasende fiskeri-ledere krever at rapport om havvindområder blir trukket tilbake

– Denne rapporten kan lett misoppfattes og er kun egnet til å spisse konfliktnivået, sier Fiskebåtleder Audun Maråk.

– Vi tenker at her må det være misforståelser ute å gå, sier Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind.
– Vi tenker at her må det være misforståelser ute å gå, sier Arvid Nesse i Norwegian Offshore Wind.Foto: Arne Vatnøy/Norwegian Offshore Wind
En rekke aktører fra havvindnæringen har denne uken lansert en utredning av områder der det kan bygges ut havvind, og der rapportforfatter Multiconsult mener sjansen for konflikter er lav.

Det skjer bare kort tid før Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skal levere sitt eget forslag til hvilke havområder som skal åpnes på norsk sokkel.

I rapporten blir hele 46 nye havvindområder pekt ut, med en installert effekt på inntil 338 gigawatt. Regjeringens ambisjon er å tildele arealer med potensial for 30 gigawatt havvindproduksjon innen 2040. Rapporten blir ikke godt mottatt av fiskeriorganisasjonene.

– Det vi reagerer aller mest på, er at havvindnæringen, på egen kjøl, prøver å kuppe prosessen til NVE og myndighetene, sier Fiskarlag-leder Kåre Heggebø.

Organisasjonen krever at rapporten trekkes tilbake. Også Pelagisk forening liker den dårlig.

– Det er useriøst, sier styreleder Kristian Sandtorv.

– Må være misforståelser

Sjef i interesseorganisasjonen Norwegian Offshore Wind, Arvid Nesse, synes det er trist at organisasjoner som Fiskarlaget reagerer negativt på rapporten.

– Vi tenker at her må det være misforståelser ute å gå. Vi ønsket å legge frem et kunnskapsgrunnlag for å kunne bidra til debatten før NVE legger frem sine forslag. Dette er egentlig godt nytt for sameksistens. Rapporten viser at handlingsrommet er stort, sier han til Fiskeribladet.

Rapporten viser til et produksjonspotensial som er elleve ganger så høyt som regjeringens planer på 30 gigawatt.

– Mener dere at det bør bygges ut for 11 ganger så mye som regjeringen foreslår på disse områdene?

– Vi støtter regjeringens innsats om 30 gigawatt. Poenget er at rapporten viser områder, med lavt konfliktnivå, tilsvarende 11 ganger regjeringens ambisjoner. Vi ønsker ikke at det bygges ut mer. Regjeringen har et ambisiøst og godt mål, sier han.

– Mot sin hensikt

Fiskebåt-leder Audun Maråk var til stede under fremleggingen av rapporten, og organisasjonen stilte også til paneldebatt om den, opplyser han.

– Mitt budskap til dem var at det ville være mot sin hensikt å legge frem en rapport der en peker på mulige områder for å etablere havvind som er over ti ganger større en regjeringens ambisjoner.

– Kun egnet til å spisse konfliktnivået

Maråk mener en rapport heller kunne konsentrere seg om å finne de beste områdene for samme produksjon som regjeringen viser til.

– For denne rapporten kan lett misoppfattes og er kun egnet til å spisse konfliktnivået, sier han.

– Faktum er at om én uke så har vi en NVE-rapport fra en rekke faginstanser. Den gir føringer for egnede områder, ut ifra en tilnærming om å produsere 30 gigawatt. Ikke over 300 som denne rapporten pekte på som potensial. Det er NVE sin rapport Fiskebåt vil ha som basis for videre arbeid, ikke denne rapporten som Multiconsult ble engasjert til å utarbeide, sier han.

Ikke aktuelt å trekke den

Fiskeribladet har spurt Nesse i Norwegian Offshore Wind om hva han tenker om at en rapport som peker ut områder for havvind med lavt konfliktnivå i seg selv har endt krass kritikk fra fiskerhold.

– Det er veldig leit at de reagerer slik. Vår intensjon har nettopp vært å kartlegge områder med lavt konfliktnivå. Oppdraget gikk til Multiconsult, og de har laget en rapport. Det er ikke basert på dialog med aktørene, men på innsamling av relevante data fra ulike kilder. Blant annet fra AIS-data fra fiskeri, sier Nesse.

Han legger til at det ikke har vært deres intensjon å skape konflikt med fiskerinæringen.

– Vi ville se på mulighetsrommet. Så vil NVE legge frem sin rapport, og det vil være dialog og høringer. Så har vi fremskaffet datagrunnlag en kan bruke i en slik debatt.

– Fiskarlaget mener rapporten bør trekkes tilbake. Er det aktuelt?

– Nei. Den er publisert. Vi kan ikke trekke tilbake kunnskap. Dette er ikke våre meninger. Vår intensjon har kun vært å fremskaffe kunnskap.

– Vanskelig å forholde seg til

Mandag arrangerte regjeringen sin havkonferanse i Bergen. Blant temaene der hva hvordan man skulle unngå konflikt og arealkamp med eksisterende næring når havvind gjør sitt inntog.

– Jeg kan ikke si at denne rapporten bidrar til oppfordringene om sameksistens, sier daglig leder Mariann Frantsen i Pelagisk Forening om rapporten.

Heggebø i Fiskarlaget er tilsvarende kritisk:

– Rapporten er av bestilt av en næring vi prøver å samarbeide med. Når de kjører et slikt tilsynelatende soloutspill, er det vanskelig å forholde seg til, sier han.

Han forteller at Fiskarlaget per onsdag ettermiddag ikke har fått lest rapporten i detalj, og derfor ikke kan kommentere hvorvidt det ligger eksempelvis viktige gytefelt her.

– Men vi ser i alle fall at det er noen svære områder som ligger midt i de viktigste vandringsrutene til de pelagiske artene.

(Copyright)
Publisert 20. April 2023, kl. 07.50Oppdatert 20. April 2023, kl. 07.50